ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 51 จากทั้งหมด 81097 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
ไอศกรีมเป็นเหตุ : หนังสือนิทาน / สำนึก มุนิปภา

โดย สำนึก มุนิปภา.

เลขเรียกหนังสือ: ย ส691อ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: [ ม.ป.ท : ม.ป.พ., [2551?]]สถานะ: Items available for loan: [Call number: ย ส691อ] (1).

ผลงานบางส่วนของรองศาสตราจารย์กล่อมจิตต์ พลายเวช / กล่อมจิตต์ พลายเวช

โดย กล่อมจิตต์ พลายเวช.

เลขเรียกหนังสือ: 028.5 ก296ผ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2540สถานะ: Items available for loan: [Call number: 028.5 ก296ผ] (1).

ปวีณา จับแก้ว

เลขเรียกหนังสือ: ย ป496ส ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: ฉะเชิงเทรา : พีเอ็นเอ็น กรุ๊ป, 2556ชื่อเรื่องอื่น: 10 นิทานนานาชาติ 1 /.สถานะ: Items available for loan: [Call number: ย ป496ส] (1).

เณรพยอมจอมยุ่ง = Nain Payom jom yoong / พระพิศาลธรรมพาที (พระพยอม กัลยาโณ)

โดย พระพิศาลธรรมพาที (พระพยอม กัลยาโณ).

เลขเรียกหนังสือ: คธ ย พ352ณ ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วัฏฏะ คลาสสิฟายด์ส, 2555ชื่อเรื่องอื่น: Nain Payom jom yoong.สถานะ: Items available for loan: [Call number: คธ ย พ352ณ] (1).

พระลอ : นิทานวรรณคดีล้านนา / คำคึ

โดย คำคึ.

เลขเรียกหนังสือ: ย ค354พ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น, 2545สถานะ: Items available for loan: [Call number: ย ค354พ] (3).

ปลาบู่ทอง / คำคึ ; วิริยะ สิริสิงห, บรรณาธิการ

โดย คำคึ | วิริยะ สิริสิงห.

เลขเรียกหนังสือ: ย ค354ป ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ; Audience: Juvenile; ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น, 2544?สถานะ: Items available for loan: [Call number: ย ค354ป] (3).

นิทานสำหรับเด็ก : เด็กเขียนให้เด็ก / พระองค์เจ้ากัลยาณิวัฒนา

โดย นราธิวาสราชนครินทร์, สมเด็จฯ เจ้าฟ้า กรมหลวง, 2466-.

เลขเรียกหนังสือ: 398.2 ก411น ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วัฒนาพานิช, 2539สถานะ: Items available for loan: [Call number: 398.2 ก411น] (1).

หุ่นไล่กาใจดี = The generous scarecrow / อัฌธพร อัสวาดี

โดย อัฌธพร อัสวาดี.

เลขเรียกหนังสือ: ย อ522ห ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มูลนิธิเด็ก, 2546ชื่อเรื่องอื่น: The generous scarecrow.สถานะ: No items available Special Status (1).

นักขายกล้วยไข่ : The banana seller / สุดไผท เมืองไทย

โดย สุดไผท เมืองไทย | ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.

เลขเรียกหนังสือ: ย ส766น ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2550ชื่อเรื่องอื่น: The banana seller.สถานะ: Items available for loan: [Call number: ย ส766น] (2).

ข้าวจ้าวเข้าใจผิด : หนังสือนิทาน / สำนึก มุนิปภา

โดย สำนึก มุนิปภา.

เลขเรียกหนังสือ: ย ส691ข ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: [ ม.ป.ท : ม.ป.พ., 2551สถานะ: Items available for loan: [Call number: ย ส691ข] (1).

ขาวนวลกับขาวปุย : หนังสือนิทาน / สำนึก มุนิปภา

โดย สำนึก มุนิปภา.

เลขเรียกหนังสือ: ย ส691ขน ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: [ ม.ป.ท : ม.ป.พ., [2551?]]สถานะ: Items available for loan: [Call number: ย ส691ขน] (1).

ลิงน้อยกับกระตายป่ากลัวอ้วน : หนังสือนิทาน / สำนึก มุนิปภา

โดย สำนึก มุนิปภา.

เลขเรียกหนังสือ: ย ส691ล ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: [ ม.ป.ท : ม.ป.พ., [2551?]]สถานะ: Items available for loan: [Call number: ย ส691ล] (1).

หนุงหนิงหญิงฉลาด : หนังสือนิทาน / สำนึก มุนิปภา

โดย สำนึก มุนิปภา.

เลขเรียกหนังสือ: ย ส691ห ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: [ ม.ป.ท : ม.ป.พ., [2551?]]สถานะ: Items available for loan: [Call number: ย ส691ห] (1).

บทเรียนของป้อม : หนังสือนิทาน / สำนึก มุนิปภา

โดย สำนึก มุนิปภา.

เลขเรียกหนังสือ: ย ส691บ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: [ ม.ป.ท : ม.ป.พ., [2551?]]สถานะ: Items available for loan: [Call number: ย ส691บ] (1).

มิตรภาพกลางป่าใหญ่ : หนังสือนิทาน / สำนึก มุนิปภา

โดย สำนึก มุนิปภา.

เลขเรียกหนังสือ: ย ส691ม ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: [ ม.ป.ท : ม.ป.พ., [2551?]]สถานะ: Items available for loan: [Call number: ย ส691ม] (1).

หมูน้อยออกกำลังกาย : หนังสือนิทาน / สำนึก มุนิปภา

โดย สำนึก มุนิปภา.

เลขเรียกหนังสือ: ย ส691หน ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: [ ม.ป.ท : ม.ป.พ., [2551?]]สถานะ: Items available for loan: [Call number: ย ส691หน] (1).

ข้าวฟ่างไม่กินผัก : หนังสือนิทาน / สำนึก มุนิปภา

โดย สำนึก มุนิปภา.

เลขเรียกหนังสือ: ย ส691ขฟ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: [ ม.ป.ท : ม.ป.พ., [2551?]]สถานะ: Items available for loan: [Call number: ย ส691ขฟ] (1).

ฉำฉำ ฉบับสมบูรณ์ / ครูไวท์ สันตยารมณ์

โดย ไวทย์ สันตยารมณ์.

เลขเรียกหนังสือ: 294.308 ว968ฉ ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: สงขลา : โรงพิมพ์เทมการพิมพ์, 2551สถานะ: Items available for loan: [Call number: 294.308 ว968ฉ] (3).

แม่ขายชีวิต เพื่อลูก / ไวทย์ สันตยารมณ์

โดย ไวทย์ สันตยารมณ์.

เลขเรียกหนังสือ: 294.308 ว968ม ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: สงขลา : บ้านครูไวทย์, 2550สถานะ: Items available for loan: [Call number: 294.308 ว968ม] (3).

ตัวเติมฝัน : นิทานแสนสนุก น้องเล็กร่วมกันเขียน รวมนิทานดีเด่นรางวัลมูลนิธิเด็ก ครั้งที่ 1-9 / หยาดฝน ธัญโชติกานต์, บรรณาธิการ

โดย หยาดฝน ธัญโชติกานต์.

เลขเรียกหนังสือ: ย ต289 ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มูลนิธิเด็ก, 2551สถานะ: Items available for loan: [Call number: ย ต289] (3).

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th