ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 328 จากทั้งหมด 81072 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
ปวีณา จับแก้ว

เลขเรียกหนังสือ: ย ป496ส ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: ฉะเชิงเทรา : พีเอ็นเอ็น กรุ๊ป, 2556ชื่อเรื่องอื่น: 10 นิทานนานาชาติ 1 /.สถานะ: Items available for loan: [Call number: ย ป496ส] (1).

การสร้างสรรค์วรรณกรรมสำหรับเด็กและเยาวชน / วิริยะ สิริสิงห

โดย aวิริยะ สิริสิงห.

เลขเรียกหนังสือ: 808.068 ว694ก 2551 ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สุวีริยสาส์น, 2551สถานะ: Items available for loan: [Call number: 808.068 ว694ก 2551] (1).

สิมม่วนชื่น / อู่ทอง ประศาสน์วินิจฉัย

โดย อู่ทอง ประศาสน์วินิจฉัย.

เลขเรียกหนังสือ: 751.73 อ869ส ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นครปฐม : คณะบุคคลบ้านเรียนริมน้ำ, 2553สถานะ: Items available for loan: [Call number: 751.73 อ869ส] (2).

พุทธประวัติ ฉบับการ์ตูน / โอม รัชเวทย์, สร้างสรรค์งาน

โดย โอม รัชเวทย์.

เลขเรียกหนังสือ: ย อ979พ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : อมรินทร์คอมมิกส์, [2556?]สถานะ: Items available for loan: [Call number: ย อ979พ] (1).

ครอบครัวหัวแห้ว / เรื่อง, กนกพร คงสุวรรณ ; ภาพ, อิทธิวัฐก์ สุริยมาตย์

โดย กนกพร คงสุวรรณ | อิทธิวัฐก์ สุริยมาตย์.

เลขเรียกหนังสือ: ย ก124ค ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มูลนิธิเด็ก, 2557สถานะ: Items available for loan: [Call number: ย ก124ค] (3).

เพื่อนซี้ ตุ๊กตาหมีของการ์ตูน / เก็น กวี

โดย เก็น กวี.

เลขเรียกหนังสือ: รส ก759พ ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งแรกประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาพรบุ๊คส์, 2557สถานะ: Items available for loan: [Call number: รส ก759พ] (1).

จ๊ะเอ๋ / เกริก ยุ้นพันธ์ ; พิสิทธิ์ ทับทอง, ผู้วาดภาพ

โดย เกริก ยุ้นพันธ์ | พิสิทธิ์ ทับทอง.

เลขเรียกหนังสือ: ย ก763จ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ; Audience: Juvenile; ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ต้นอ้อ, 2537สถานะ: No items available Special Status (1).

ดงคนดี / พนม นันทพฤกษ์

โดย พนม นันทพฤกษ์.

เลขเรียกหนังสือ: รส พ187ด ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มิ่งมิตร, 2540สถานะ: Items available for loan: [Call number: รส พ187ด] (2).

เค้าโมงหลบมุม / ภาพพิมพ์, นามแฝง

โดย ภาพพิมพ์, นามแฝง.

เลขเรียกหนังสือ: ย ภ456ค ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ไทยวัมนาพานิช, 2539สถานะ: No items available Special Status (1).

ไข่วิเศษ / สายฝัน, นามแฝง

โดย สายฝัน, นามแฝง | เบ็ญจมาศ คำบุญมี.

เลขเรียกหนังสือ: ย ส661ข ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2539สถานะ: Items available for loan: [Call number: ย ส661ข] (1).

บ้านพิลึก / ว. วินิจฉัยกุล

โดย ว. วินิจฉัยกุล.

เลขเรียกหนังสือ: ย ว111บ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ; Audience: Juvenile; ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศิลปาบรรณาคาร, 2528สถานะ: Items available for loan: [Call number: ย ว111บ] (1).

แก้วจอมซน / แว่นแก้ว

โดย แว่นแก้ว.

เลขเรียกหนังสือ: ย ว924ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ; Audience: Juvenile; ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น, 2526สถานะ: Items available for loan: [Call number: ย ว924ก] (1).

หนังสือการ์ตูนสำหรับเด็ก /

โดย กนก ชูลักษณ์.

เลขเรียกหนังสือ: 808.8992 ก123ห ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: ภุเก็ต : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สถาบันราชภัฏภูเก็ต, 2542สถานะ: Items available for loan: [Call number: 808.8992 ก123ห] (1).

ลูกโป่งสวรรค์ / อำนาจ เย็นสบาย, เรื่อง ; พิสิทธิ์ ทับทอง, ภาพ

โดย อำนาจ เย็นสบาย | พิสิทธิ์ ทับทอง.

เลขเรียกหนังสือ: ย อ686ล ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ; Audience: Juvenile; ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ต้นอ้อ, 2530สถานะ: Items available for loan: [Call number: ย อ686ล] (1).

ชายซักผ้ากับช่างปั้นหม้อ / นกฮูก, เรียบเรียง

โดย นกฮูก.

เลขเรียกหนังสือ: ย น113ช ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : แฮปปี้คิดส์, 2546สถานะ: Items available for loan: [Call number: ย น113ช] (1).

เรารัก ฟ.ฟัน / บุบผา ไตรโรจน์

โดย บุบผา ไตรโรจน์.

เลขเรียกหนังสือ: ย บ638ร ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กรมอนามัย, 2547สถานะ: Items available for loan: [Call number: ย บ638ร] (1).

บ้านพิลึก / ว. วินิจฉัยกุล

โดย ว. วินิจฉัยกุล.

เลขเรียกหนังสือ: ย ว111บพ 2545 ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เพื่อนดี, 2545สถานะ: Items available for loan: [Call number: ย ว111บพ 2545] (1).

ต้นกล้าใต้ฟ้ากว้าง / รุ่งธรรม บุญสุระ

โดย รุ่งธรรม บุญสุระ.

เลขเรียกหนังสือ: ย ร622ต ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาพรบุ๊คส์, 2547สถานะ: Items available for loan: [Call number: ย ร622ต] (1).

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th