ผลการค้นหาของคุณมี 654 จากทั้งหมด 80853 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
โลกสุกร [วารสาร]

โดย บริษัท ฐานรวมห่อ จำกัด.

ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โลกปศุสัตว์และสุกร, ม.ป.ปชื่อเรื่องอื่น: World livestock magazine.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: No items available

พยาบาลสาร [วารสาร]

โดย คณะพยาบาลศาสตร์.

ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2556ชื่อเรื่องอื่น: Nursing Journal.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: No items available

Music talks [Journal]

ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : หจก.จงเจริญการพิมพ์, ม.ป.ปสามารถยืมได้: No items available

Trips Magazine [วารสาร]

ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ม.ป.พ., [2544?]สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: LSG] (1).

iDesign [Magazine]

โดย บริษัท ไอ ดีไซน์ พับลิชชิ่ง จำกัด.

ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บริษัท โอเอส พริ้นติ้ง เฮ้าส์ จำกัด, 2556ชื่อเรื่องอื่น: iDesign magazine.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: No items available

ครุจันทรสาร [วารสาร]

โดย มหาวิทยาลัยจันทรเกษม คณะครุศาสตร์.

ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยจันทรเกษม, ม.ป.ปสารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: No items available

หนังสือเพื่อเด็ก [วารสาร]

โดย มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก.

ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ก๊อปปี้ แอนด์ พริ้น, ม.ป.ปชื่อเรื่องอื่น: ThaiBBY journal.สามารถยืมได้: No items available

eLife [Journal]

โดย บริษัท อีไลฟ์ จำกัด.

ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ม.ป.พ. , ม.ป.ปสารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: No items available

เมืองเกษตรฉบับไม้ดอกไม้ประดับ [วารสาร]

โดย บริษัท เมืองเกษตรแมกกาซีน จำกัด.

ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: สมุทรปราการ : ม.ป.พ. , 2556ชื่อเรื่องอื่น: ไม้ดอกไม้ประดับ | Flower & Garden Magazine.สามารถยืมได้: No items available

สวนดุสิต [วารสาร]

โดย สถาบันราชภัฏสวนดุสิต.

ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาบันราชภัฏสวนดุสิต, ม.ป.ปชื่อเรื่องอื่น: Suan Dusit Journal.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: No items available

ธรรมรักษ์ [วารสาร]

โดย มูลนิธิธรรมรักษ์.

ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: ลพบุรี : ม.ป.พ. , ม.ป.ปสารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: No items available

ประกันชีวิต [วารสาร]

โดย สมาคมประกันชีวิตไทย.

ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ตะวันออกการพิมพ์, ม.ป.ปสามารถยืมได้: No items available

โรงงาน [วารสาร]

โดย กรมโรงงานอุตสาหกรรม.

ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ม.ป.พ. , ม.ป.ปชื่อเรื่องอื่น: Factory journal | วารสารโรงงาน.สามารถยืมได้: No items available

Pantip Tcc huide [Journal]

โดย บริษัท ทิพย์พัฒน์ อาร์เขต จำกัด.

ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บริษัทไซเบอร์ พริ้นท์ จำกัด, 2556ชื่อเรื่องอื่น: Pantip : The com city guide.สามารถยืมได้: No items available

ชาวไฟฟ้าเพชร [วารสาร]

โดย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบุรี.

ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กองการพิมพ์ สำนักงานผู้ว่าาร , ม.ป.ปสารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: No items available

Camerart [Journal]

โดย บริษัท เลเซอร์กราฟฟิค 82 จำกัด.

ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : หจก. ภาพพิมพ์, 2556ชื่อเรื่องอื่น: Photo & digital photographic magazine.สามารถยืมได้: No items available

Fine art magazine [Journal]

โดย บริษัท เดอะเกรทไฟน์อาร์ท จำกัด.

ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : โชตนาพริ้นท์ เชียงใหม่, 2556สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: No items available

Windows IT Pro [journal]

โดย บริษัท โฟเกล บัวร์ดา คอมมิวนิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด.

ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ม.ป.พ., 2013สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: No items available

พาณิชย์ภูมิภาค [วารสาร]

โดย สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ กองบริหารพาณิชย์ภูมิภาค.

ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สันติภาพ พริ้นท์, ม.ป.ปสารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: No items available

The boss news [Journal]

โดย สมาคมเดอะบอสส์.

ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: ม.ป.ท. : ม.ป.พ., ม.ป.ปสามารถยืมได้: No items available

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th