ผลการค้นหาของคุณมี 654 จากทั้งหมด 80853 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
แฟนผี Project [นิตยสาร]

โดย บริษัท สยามสปอร์ตบุ๊คส์ จำกัด.

ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บริษัท สยามสปอร์ตบุ๊คส์ จำกัด, 2556สามารถยืมได้: No items available

ดำรงวิชาการ [วารสาร]

โดย มหาวิทยาลัยศิลปากร. คณะโบราณคดี.

ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: No items available

การบริหารการศึกษา [วารสาร]

โดย มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์. ภาควิชาบริหารการศึกษา.

ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: ชลบุรี : มหาวิทยาลัยบูรพา, [2550?]สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: No items available

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี [วารสาร]

โดย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ศูนย์รังสิต.

ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: ปทุมธานี : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต, 2555สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: No items available

การบัญชีและการจัดการ [วารสาร]

โดย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะการบัญชีและการจัดการ.

ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2556สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: No items available

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา [วารสาร]

โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.

ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, 2554สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: No items available

ชีพจรเศรษฐกิจ [วารสาร]

โดย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะเศรษฐศาสตร์.

ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ม.ป.ปชื่อเรื่องอื่น: Economic monitor.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: No items available

ชาติไทยสัมพันธ์ [วารสาร]

โดย พรรคชาติไทย.

ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: ม.ป.ท. : ม.ป.พ. , ม.ป.ปสามารถยืมได้: No items available

สารกรมศิลปากร [วารสาร]

โดย ฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการ กรมศิลปากร.

ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บริษัทพรีสเกล จำกัด, ม.ป.ปสามารถยืมได้: No items available

เพลงดนตรี [วารสาร]

โดย วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหิดล, 2556ชื่อเรื่องอื่น: Music journal.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: No items available

รายงานความเคลื่อนไหวด้านเศรษฐกิจ-แรงงาน [วารสาร]

โดย กระทรวงแรงงาน.

ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บริษัท บพิธการพิมพ์ จำกัด, ม.ป.ปสามารถยืมได้: No items available

เพลงดนตรี [วารสาร]

โดย วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหิดล, 2556ชื่อเรื่องอื่น: Music journal.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: No items available

วรรณวิทัศน์ [วารสาร]

โดย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ภาควิชาภาษาไทย.

ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บริษัท เอ็น.เจ.โปรโมชั่น จำกัด, ม.ป.ปสามารถยืมได้: No items available

Pacific Rim Internationational Journal of Nursing Research [Journal]

โดย สภาการพยาบาล.

ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สภาการพยาบาล, 2556สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: No items available

การศึกษานอกโรงเรียน [วารสาร]

ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์บริษัทวัฏจักร, ม.ป.ปสามารถยืมได้: No items available

ฟุตบอลสยาม [วารสาร]

โดย บริษัท สยามสปอร์ตซินดิเคท จำกัด (มหาชน).

ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บริษัทกิเลนการพิมพ์ จำกัด, ม.ป.ปสามารถยืมได้: No items available

ยุวกาชาด [วารสาร]

โดย สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย.

ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บริษัทประชาชน จำกัด, 2556สามารถยืมได้: No items available

GOLD STAR [Journal]

โดย บริษัท อำนวยเวบพริ้นติ้ง จำกัด.

ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : หจก. อำนวยสาส์นการพิมพ์, ม.ป.ปชื่อเรื่องอื่น: Chiness & Janpanese Entertainment Magazine | โกลด์สตาร์.สามารถยืมได้: No items available

เส้นทางก่อสร้าง & เหมืองหิน [วารสาร]

โดย บริษัท นิรภัย จำกัด.

ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ม.ป.พ. , ม.ป.ปชื่อเรื่องอื่น: Constractors & Uuarry.สามารถยืมได้: No items available

อิเล็กทรอนิกส์แฮนด์บุ๊ค [วารสาร]

โดย สถาบันอิเล็กทรอนิกส์กรุงเทพรังสิต.

ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เม็ดทราย, 2556ชื่อเรื่องอื่น: Electronics handbook.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: No items available

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th