ผลการค้นหาของคุณมี 655 จากทั้งหมด 80611 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
Food focus Thailand [Journal]

โดย บริษัท บี มีเดีย โฟกัส (ประเทศไทย) จำกัด.

ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ม.ป.พ., 2013สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: No items available

BRT Magazine [Journal]

โดย โครงการ BRT.

ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ม.ป.พ., 2555สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: No items available

วารสาร กบข. [วารสาร]

โดย กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ.

ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : เพชรภูมิการพิมพ์, ม.ป.ปชื่อเรื่องอื่น: กบข..สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: No items available

คนเมืองเพชร [วารสาร]

โดย บริษัท แพนเอเซีย สตอเรจแอนด์เทอร์มินัล จำกัด.

ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : บริษัท แพนเอเซีย สตอเรจแอนด์เทอร์มินัล จำกัด, 2551สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: No items available

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา [วารสาร]

โดย คณะพยาบาลศาสตร์ ม.บูรพา.

ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: ชลบุรี : คณะพยาบาลศาสตร์ ม.บูรพา., 2557สามารถยืมได้: No items available

วิทยาลัยนครราชสีมา [วารสาร]

โดย วิทยาลัยนครราชสีมา.

ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: นครราชสีมา : วิทยาลัยนครราชสีมา, 2552.-ชื่อเรื่องอื่น: Journal of Nakhonratchasima College.สามารถยืมได้: No items available

วิทยาศาสตร์ มศว. [วารสาร]

โดย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะวิทยาศาสตร์.

ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2549ชื่อเรื่องอื่น: Srinakharinwirot science journal.สามารถยืมได้: No items available

แฟนผี Project [นิตยสาร]

โดย บริษัท สยามสปอร์ตบุ๊คส์ จำกัด.

ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บริษัท สยามสปอร์ตบุ๊คส์ จำกัด, 2556สามารถยืมได้: No items available

สารสนเทศศาสตร์ มข. [วารสาร]

โดย บริษัท เอ เอส ทีวีผู้จัดการ จำกัด.

Source: บรรณารักษศาสตร์เเละสารนิเทศศาสตร์ มข.ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน), 2552สามารถยืมได้: No items available

ดำรงวิชาการ [วารสาร]

โดย มหาวิทยาลัยศิลปากร. คณะโบราณคดี.

ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: No items available

การบริหารการศึกษา [วารสาร]

โดย มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์. ภาควิชาบริหารการศึกษา.

ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: ชลบุรี : มหาวิทยาลัยบูรพา, [2550?]สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: No items available

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี [วารสาร]

โดย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ศูนย์รังสิต.

ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: ปทุมธานี : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต, 2555สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: No items available

การบัญชีและการจัดการ [วารสาร]

โดย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะการบัญชีและการจัดการ.

ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2556สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: No items available

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา [วารสาร]

โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.

ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, 2554สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: No items available

ชีพจรเศรษฐกิจ [วารสาร]

โดย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะเศรษฐศาสตร์.

ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ม.ป.ปชื่อเรื่องอื่น: Economic monitor.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: No items available

รัฐสภาสาร [วารสาร]

โดย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.

ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ดอกเบี้ย , 2556สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: No items available

ชาติไทยสัมพันธ์ [วารสาร]

โดย พรรคชาติไทย.

ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: ม.ป.ท. : ม.ป.พ. , ม.ป.ปสามารถยืมได้: No items available

สารกรมศิลปากร [วารสาร]

โดย ฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการ กรมศิลปากร.

ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บริษัทพรีสเกล จำกัด, ม.ป.ปสามารถยืมได้: No items available

เพลงดนตรี [วารสาร]

โดย วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหิดล, 2556ชื่อเรื่องอื่น: Music journal.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: No items available

รายงานความเคลื่อนไหวด้านเศรษฐกิจ-แรงงาน [วารสาร]

โดย กระทรวงแรงงาน.

ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บริษัท บพิธการพิมพ์ จำกัด, ม.ป.ปสามารถยืมได้: No items available

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th