ผลการค้นหาของคุณมี 654 จากทั้งหมด 80853 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
คนข่าว [หนังสือพิมพ์]

โดย บริษัท หนังสือพิมพ์คนข่าว จำกัด.

ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : พรทิพย์การพิมพ์, 2543สามารถยืมได้: No items available

THAI DRIVER [Journal]

โดย บริษัท ไทยไดร์ฟเวอร์ มัลติมีเดีย จำกัด.

ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สุรพิมพ์ จำกัด, 2543ชื่อเรื่องอื่น: ไทยไดร์ฟเวอร์.สามารถยืมได้: No items available

ปราสาทสังข์ ฉบับเศรษฐกิจวิเคราะห์ [วารสาร]

โดย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน).

ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ม.ป.พ. , ม.ป.ปสามารถยืมได้: No items available

เซนต์จอห์น [วารสาร]

โดย มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น.

ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ธีรพงษ์การพิมพ์, ม.ป.ปชื่อเรื่องอื่น: Saint John' s Journal.สามารถยืมได้: No items available

สวนเกษตร [วารสาร]**ยกเลิกแล้ว**

โดย นิตยสารสวนเกษตร.

ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ส.พิจิตรการพิมพ์, ม.ป.ปสามารถยืมได้: No items available

หงส์ [วารสาร]**เปลี่ยนมาจากลิเวอร์พูล

ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กิเลนการพิมพ์, 2556สามารถยืมได้: No items available

Internet Today [Journal]

โดย บริษัท เอ อาร์ อินฟอร์เมชั่น แอนด์ พับลิเคชั่น จำกัด.

ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ม.ป.พ. , ม.ป.ปสารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: No items available

มหาวิทยาลัยศิลปากร [วารสาร]

โดย มหาวิทยาลัยศิลปากร. สถาบันวิจัยและพัฒนา.

ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: นครปฐม : สำนักพิมพ์ต้นตำรับ, 2556ชื่อเรื่องอื่น: SILPAKORN UNIVERSITY JOURNAL.สามารถยืมได้: No items available

ฟุตบอลโลก [วารสาร]

ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ม.ป.พ. , ม.ป.ปสามารถยืมได้: No items available

สถาบันอาหาร [วารสาร]

โดย กระทรวงอุตสาหกรรม.

ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บริษัท นิยมการพิมพ์, ม.ป.ปชื่อเรื่องอื่น: Food Journal of Thailand.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: No items available

BrandAge [Journal]**เลิกผลิต ก.พ.60

โดย บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ โฮลดิ้ง จำกัด.

ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ม.ป.พ. , 2556ชื่อเรื่องอื่น: แบรนด์เอจ.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: No items available

The Guitar Express [Magazine]

โดย บริษัท วงศ์สว่างการพิมพ์ จำกัด.

ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บริษัทวงศ์สว่างการพิมพ์, 2556สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: No items available

art4d [Journal]

โดย บริษัท คอร์ปอเรชั่นโฟร์ดี จำกัด.

ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บริษัท คอร์ปอเรชั่นโฟร์ดี จำกัด, 2556สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: No items available

Thailand restaurant news [Journal]

โดย บริษัท ซี แอด โปรโมชั่น (1997) จำกัด.

ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เอสพีเค, 2013สามารถยืมได้: No items available

ICT Magazine [Journal]

โดย บริษัท ไซเบอร์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด.

ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บริษัท ฐานการพิมพ์ จำกัด, ม.ป.ปสามารถยืมได้: No items available

เมืองโบราณ [วารสาร]

โดย บริษัท เมืองโบราณ จำกัด | บริษัท วิริยะธุรกิจ จำกัด.

ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์กรุงเทพ, 2556ชื่อเรื่องอื่น: Muang boran.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: LSG] (1).

สารหอสมุดแห่งชาตินครศรีธรรมราช [วารสาร]

โดย หอสมุดแห่งชาติ นครศรีธรรมราช.

ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: นครศรีธรรมราช : หอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ, ม.ป.ปสามารถยืมได้: No items available

สารภาษาไทย [วารสาร]

โดย สมาคมครูภาษาไทย.

ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ; Type of continuing resource: ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภา, ม.ป.ปสามารถยืมได้: No items available

ภาษาวรรณคดีไทย [วารสาร]

โดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะอักษรศาสตร์.

ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ม.ป.ปสารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: No items available

ท้องถิ่น [วารสาร]

โดย สันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย.

ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ม.ป.พ. , ม.ป.ปชื่อเรื่องอื่น: นิตยสารท้องถิ่น.สามารถยืมได้: No items available

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th