ผลการค้นหาของคุณมี 655 จากทั้งหมด 80611 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
เพลงดนตรี [วารสาร]

โดย วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหิดล, 2556ชื่อเรื่องอื่น: Music journal.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: No items available

วรรณวิทัศน์ [วารสาร]

โดย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ภาควิชาภาษาไทย.

ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บริษัท เอ็น.เจ.โปรโมชั่น จำกัด, ม.ป.ปสามารถยืมได้: No items available

Pacific Rim Internationational Journal of Nursing Research [Journal]

โดย สภาการพยาบาล.

ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สภาการพยาบาล, 2556สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: No items available

การศึกษานอกโรงเรียน [วารสาร]

ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์บริษัทวัฏจักร, ม.ป.ปสามารถยืมได้: No items available

ฟุตบอลสยาม [วารสาร]

โดย บริษัท สยามสปอร์ตซินดิเคท จำกัด (มหาชน).

ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บริษัทกิเลนการพิมพ์ จำกัด, ม.ป.ปสามารถยืมได้: No items available

ยุวกาชาด [วารสาร]

โดย สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย.

ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บริษัทประชาชน จำกัด, 2556สามารถยืมได้: No items available

GOLD STAR [Journal]

โดย บริษัท อำนวยเวบพริ้นติ้ง จำกัด.

ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : หจก. อำนวยสาส์นการพิมพ์, ม.ป.ปชื่อเรื่องอื่น: Chiness & Janpanese Entertainment Magazine | โกลด์สตาร์.สามารถยืมได้: No items available

เส้นทางก่อสร้าง & เหมืองหิน [วารสาร]

โดย บริษัท นิรภัย จำกัด.

ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ม.ป.พ. , ม.ป.ปชื่อเรื่องอื่น: Constractors & Uuarry.สามารถยืมได้: No items available

อิเล็กทรอนิกส์แฮนด์บุ๊ค [วารสาร]

โดย สถาบันอิเล็กทรอนิกส์กรุงเทพรังสิต.

ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เม็ดทราย, 2556ชื่อเรื่องอื่น: Electronics handbook.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: No items available

คนข่าว [หนังสือพิมพ์]

โดย บริษัท หนังสือพิมพ์คนข่าว จำกัด.

ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : พรทิพย์การพิมพ์, 2543สามารถยืมได้: No items available

THAI DRIVER [Journal]

โดย บริษัท ไทยไดร์ฟเวอร์ มัลติมีเดีย จำกัด.

ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สุรพิมพ์ จำกัด, 2543ชื่อเรื่องอื่น: ไทยไดร์ฟเวอร์.สามารถยืมได้: No items available

ปราสาทสังข์ ฉบับเศรษฐกิจวิเคราะห์ [วารสาร]

โดย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน).

ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ม.ป.พ. , ม.ป.ปสามารถยืมได้: No items available

เซนต์จอห์น [วารสาร]

โดย มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น.

ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ธีรพงษ์การพิมพ์, ม.ป.ปชื่อเรื่องอื่น: Saint John' s Journal.สามารถยืมได้: No items available

สวนเกษตร [วารสาร]**ยกเลิกแล้ว**

โดย นิตยสารสวนเกษตร.

ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ส.พิจิตรการพิมพ์, ม.ป.ปสามารถยืมได้: No items available

หงส์ [วารสาร]**เปลี่ยนมาจากลิเวอร์พูล

ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กิเลนการพิมพ์, 2556สามารถยืมได้: No items available

Internet Today [Journal]

โดย บริษัท เอ อาร์ อินฟอร์เมชั่น แอนด์ พับลิเคชั่น จำกัด.

ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ม.ป.พ. , ม.ป.ปสารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: No items available

มหาวิทยาลัยศิลปากร [วารสาร]

โดย มหาวิทยาลัยศิลปากร. สถาบันวิจัยและพัฒนา.

ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: นครปฐม : สำนักพิมพ์ต้นตำรับ, 2556ชื่อเรื่องอื่น: SILPAKORN UNIVERSITY JOURNAL.สามารถยืมได้: No items available

ฟุตบอลโลก [วารสาร]

ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ม.ป.พ. , ม.ป.ปสามารถยืมได้: No items available

สถาบันอาหาร [วารสาร]

โดย กระทรวงอุตสาหกรรม.

ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บริษัท นิยมการพิมพ์, ม.ป.ปชื่อเรื่องอื่น: Food Journal of Thailand.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: No items available

BrandAge [Journal]**เลิกผลิต ก.พ.60

โดย บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ โฮลดิ้ง จำกัด.

ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ม.ป.พ. , 2556ชื่อเรื่องอื่น: แบรนด์เอจ.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: No items available

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th