ผลการค้นหาของคุณมี 654 จากทั้งหมด 80853 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
อบต. บ้านกุ่ม [วารสาร]

โดย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม.

ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : อบต. บ้านกุ่ม, [2550?]สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: No items available

ปริยัติรังสรรค์ [วารสาร]

โดย ประวิช วงศ์บัวงาม | โรงเรียนปริยัติรังสรรค์.

ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : โรงเรียนปริยัติรังสรรค์, 2549สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: No items available

ราษฎร์วิทยาสารสัมพันธ์ [วารสาร]

โดย มารุจน์ เชาว์วรารักษ์ | โรงเรียนราษฎร์วิทยา.

ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : โรงเรียนราษฎร์วิทยา, 2549สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: No items available

ใต้ร่ม เขียว-ขาว [วารสาร]

โดย สาโรช สุวรรณช่าง | โรงเรียนบ้านท่ายาง (ประชาสรรค์).

ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ; Type of continuing resource: periodical ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : โรงเรียนบ้านท่ายาง (ประชาสรรค์), 2547สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: No items available

ประกายเพชร [วารสาร]

โดย มาลัยวรรณ สระคูพันธ์ | วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี.

ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี, 2550สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: No items available

วชิรสาร [วารสาร]

โดย อำไพ สังข์สุข | โรงเรียนวชิรธรรมโศภิต.

ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : โรงเรียนวชิรธรรมโศภิต, 2543สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: No items available

ฉัฐโมทยาน [วารสาร]

โดย ทิวา รองสวัสดิ์ | โรงเรียนประจวบวิทยาลัย.

ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : โรงเรียนประจวบวิทยาลัย, 2550สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: No items available

วารสารวิทยาการจัดการ [วารสาร]

โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี. คณะวิทยาการจัดการ.

ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, ม.ป.ปชื่อเรื่องอื่น: วิทยาการจัดการ.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: No items available

วารสารเสมาเพชร 2 [วารสาร]

โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 2.

ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : เพชรบุรีออฟเซท, ม.ป.ปชื่อเรื่องอื่น: เสมาเพชร 2.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: No items available

วารสารชะอำนิวส์ [วารสาร]

โดย เทศบาลเมืองชะอำ.

ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : เทศบาลเมืองชะอำ, ม.ป.ปชื่อเรื่องอื่น: ชะอำนิวส์.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: No items available

วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม [วารสาร]

โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม.

ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2551ชื่อเรื่องอื่น: เทคโนโลยีอุตสาหกรรม.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: No items available

เพชรปริทัศน์ [วารสาร]

โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี.

ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2551สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: No items available

วารสารวิชาการ บางสะพานปริทัศน์ [วารสาร]

โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี. ศูนย์อุดมศึกษาบางสะพาน.

ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : ศูนย์อุดมศึกษาบางสะพาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2551ชื่อเรื่องอื่น: บางสะพานปริทัศน์.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: No items available

วารสารวันชาวหอ [วารสาร]

โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี. ชมรมคนชาวหอ.

ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, ม.ป.ปชื่อเรื่องอื่น: สานสัมพันธ์วันชาวหอ.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: No items available

วัฒนธรรมไทย [วารสาร]

โดย สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ.

ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ม.ป.พ. , ม.ป.ปสารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: No items available

เศรษฐกิจ [วารสาร]

โดย ฝ่ายวิจัย ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน).

ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ม.ป.พ. , ม.ป.ปสามารถยืมได้: No items available

กรมอุตุนิยมวิทยา [วารสาร]

โดย กองอากาศเกษตร.

ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ม.ป.พ. , ม.ป.ปชื่อเรื่องอื่น: Meteorological Department.สามารถยืมได้: No items available

แลใต้ [วารสาร]

โดย ธราดอน หมัดเลียด.

ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: สงขลา : ม.ป.ท., ม.ป.ปสามารถยืมได้: No items available

สถานการณ์เศรษฐกิจ [วารสาร]

โดย บริษัท ศูนย์วิจัยไทยพาณิชย์ จำกัด.

ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : [ม.ป.พ.], 2543สามารถยืมได้: No items available

ศิลปากร [วารสาร]

โดย กรมศิลปากร.

ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : รุ่งศิลป์การพิมพ์, 2556ชื่อเรื่องอื่น: The Silpakorn journal.สามารถยืมได้: No items available

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th