ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 160 จากทั้งหมด 80965 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
รายงานผลการวิจัยโครงการวิจัยและวางแผนเพื่อพัฒนาการศึกษา จังหวัดสตูล / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ

โดย การศึกษาแห่งชาติ, สำนักงานคณะกรรมการ.

เลขเรียกหนังสือ: 372.24 ก522ร ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, กรุงเทพฯ : 2526สถานะ: Items available for loan: [Call number: 372.24 ก522ร] (4).

รายงานผลการวิจัยโครงการวิจัยและวางแผนเพื่อการพัฒนาการศึกษา จังหวัดชัยนาท / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ

โดย การศึกษาแห่งชาติ, สำนักงานคณะกรรมการ.

เลขเรียกหนังสือ: 372.24 ก522ร ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, กรุงเทพฯ : 2526สถานะ: Items available for loan: [Call number: 372.24 ก522ร] (3).

รายงานผลการวิจัยโครงการวิจัยและวางแผนการพัฒนาการศึกษา จังหวัดภูเก็ต / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ

โดย การศึกษาแห่งชาติ, สำนักงานคณะกรรมการ.

เลขเรียกหนังสือ: 372.24 ก522ร ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, กรุงเทพฯ : 2526สถานะ: Items available for loan: [Call number: 372.24 ก522ร] (4).

รายงานผลการวิจัยโครงการวิจัยและวางแผนเพื่อพัฒนาการศึกษา จังหวัดสมุทรสาคร / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ

โดย การศึกษาแห่งชาติ, สำนักงานคณะกรรมการ.

เลขเรียกหนังสือ: 372.24 ก522ร ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, กรุงเทพฯ : 2526สถานะ: Items available for loan: [Call number: 372.24 ก522ร] (3).

รายงานผลการวิจัยโครงการวิจัยและวางแผนเพื่อพัฒนาการศึกษา จังหวัดกระบี่ / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ

โดย การศึกษาแห่งชาติ, สำนักงานคณะกรรมการ.

เลขเรียกหนังสือ: 372.24 ก522ร ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, กรุงเทพฯ : 2526สถานะ: Items available for loan: [Call number: 372.24 ก522ร] (5).

รายงานผลการวิจัยโครงการวิจัยและวางแผนเพื่อพัฒนาการศึกษา จังหวัดนนทบุรี / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ

โดย การศึกษาแห่งชาติ, สำนักงานคณะกรรมการ.

เลขเรียกหนังสือ: 372.24 ก522ร ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, กรุงเทพฯ : 2526สถานะ: Items available for loan: [Call number: 372.24 ก522ร] (4).

รายงานผลการวิจัยโครงการวิจัยและวางแผนเพื่อพัฒนาการศึกษา จังหวัดตรัง / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ

โดย การศึกษาแห่งชาติ, สำนักงานคณะกรรมการ.

เลขเรียกหนังสือ: 372.24 ก522ร ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, กรุงเทพฯ : 2526สถานะ: Items available for loan: [Call number: 372.24 ก522ร] (3).

คู่มือครู รูปแบบการฝึกทักษะการทำงานกลุ่ม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชุดกิจกรรมการสอนและการฝึกทักษะการแก้ปัญหา / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ

โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

เลขเรียกหนังสือ: 371.27 ส636ค ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2534ชื่อเรื่องอื่น: ชุดกิจกรรมการสอนและการฝึกทักษะการแก้ปัญหา.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.27 ส636ค] (2).

คู่มือครูรูปแบบการฝึกทักษะการทำงานกลุ่มสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ชุดกิจกรรมการสอนและการฝึกทักษะกระบวนการกลุ่ม / สำนักงานคระกรรมการการศึกษาแห่งชาติ

โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

เลขเรียกหนังสือ: 371.89 ส636ค ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานคระกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2534สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.89 ส636ค] (2).

รายงานการวิจัยประสิทธิภาพโรงเรียนประถมศึกษา ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ

โดย การศึกษาแห่งชาติ, สำนักงานคณะกรรมการ.

เลขเรียกหนังสือ: 372.24 ก522ร ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 2520สถานะ: Items available for loan: [Call number: 372.24 ก522ร] (3).

โครงการวิจัย การศึกษาความต้องการและโอกาสทางการศึกษา ของผู้ที่มีความบกพร่องทางร่างกายและปัญญา การใช้ทรัพยากรและต้นทุนในการจัดการศึกษาพิเศษ / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ

โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

เลขเรียกหนังสือ: 371 ส636ค ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการศึกษาแห่งชาติ, 2530ชื่อเรื่องอื่น: การใช้ทรัพยากรและต้นทุนในการจัดการศึกษาพิเศษ.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371 ส636ค] (2).

รายงานการสัมมนาผลการวิจัย โครงการวิจัยและวางแผน เพื่อพัฒนาการศึกษาปี 25.. / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ

โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

เลขเรียกหนังสือ: 371.2 ส636ร ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2525สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.2 ส636ร] (1).

รายงานการศึกษาวิจัยการจัดการศึกษาทางเลือกโดยศูนย์การเรียนในสถานสงเคราะห์ / ผู้ศึกษาวิจัย, ขนิษฐา เทวินทรภักติ

โดย ขนิษฐา เทวินทรภักติ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. กลุ่มงานปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน.

เลขเรียกหนังสือ: 371.93 ข226ร ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กลุ่มงานปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2543ชื่อเรื่องอื่น: การจัดการศึกษาทางเลือกโดยศูนย์การเรียนในสถานสงเคราะห์.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.93 ข226ร] (2).

การวิจัยทางศึกษาและการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาครั้งที่ 9 9-12 ตุลาคม 2538 / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ

โดย การศึกษาแห่งชาติ, สำนักงานคณะกรรมการ.

เลขเรียกหนังสือ: 370.78 ก522ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2538สถานะ: Items available for loan: [Call number: 370.78 ก522ก] (3).

รายงานการศึกษาวิจัยการจัดการศึกษาทางเลือกโดยศูนย์การเรียนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน / ผู้ศึกษาวิจัย, วัชรินทร์ ปัจเจกวิญญูสกุล

โดย วัชรินทร์ ปัจเจกวิญญูสกุล | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. กลุ่มงานปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน.

เลขเรียกหนังสือ: 371.93 ว386ร ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กลุ่มงานปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2543ชื่อเรื่องอื่น: การจัดการศึกษาทางเลือกโดยศูนย์การเรียนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.93 ว386ร] (2).

รายงานผลการวิจัยเรื่องค่าใช้จ่ายและการลงทุนในมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยเอกชน / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ

โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

เลขเรียกหนังสือ: 378.3 ส636ร ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2528ชื่อเรื่องอื่น: ค่าใช้จ่ายและการลงทุนในมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยเอกชน.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 378.3 ส636ร] (2).

การวิจัยและวางแผนเพื่อพัฒนาการศึกษา จังหวัดเพชรบุรี ปีการศึกษา 2525-2529 [งานวิจัย] /คณะกรรมการดำเนินการวิจัยจังหวัดเพชรบุรี

โดย คณะกรรมการดำเนินการวิจัยจังหวัดเพชรบุรี | ถวัลย์ ทองมี | สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเพชรบุรี | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ | กระทรวงศึกษาธิการ | กระทรวงมหาดไทย.

เลขเรียกหนังสือ: 372.12 ค123ร ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : โครงการวิจัยและวางแผนเพื่อพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบุรี, 2526สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สถานะ: Items available for loan: [Call number: 372.12 ค123ร] (2).

ผลงานวิจัยทางการศึกษา เอกสารประกอบการประชุมทางวิชาการ เรื่อง = การวิจัยทางการศึกษา และการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา 7-11 กันยายน 2524 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ

โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

เลขเรียกหนังสือ: 370.78 ส636ผ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักนายกรัฐมนตรี, ม.ป.ปชื่อเรื่องอื่น: การวิจัยทางการศึกษา และการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา 7-11 กันยายน 2524 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 370.78 ส636ผ] (2).

รายงานการวิจัย เรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบนโยบายการศึกษาของพรรคการเมืองในต่างประเทศ / ยศวดี บุณยเกียรติ

โดย ยศวดี บุณยเกียรติ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

เลขเรียกหนังสือ: 379.2 ส157ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ , 2543ชื่อเรื่องอื่น: การศึกษาเปรียบเทียบนโยบายการศึกษาของพรรคการเมืองในต่างประเทศ.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 379.2 ส157ก] (2).

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th