ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 4319 จากทั้งหมด 81097 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
รายงานการวิจัย เรื่อง การสกัดเพกตินจากผักบางชนิด / ศรีสุดา รัตนะ

โดย ศรีสุดา รัตนะ.

เลขเรียกหนังสือ: 664.07 ศ275ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : โครงการฝึกหัดการวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันราชภัฏเพชรบุรี, 2540ชื่อเรื่องอื่น: การสกัดเพกตินจากผักบางชนิด.สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก สถานะ: Items available for loan: [Call number: 664.07 ศ275ก] (2).

รายงานการวิจัย เรื่อง การวิจัยเชิงพัฒนาระดับโรงเรียน / กระทรวงศึกษาธิการ

โดย กระทรวงศึกษาธิการ.

เลขเรียกหนังสือ: 370.78 ก463ก. ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ, 2535ชื่อเรื่องอื่น: การวิจัยเชิงพัฒนาระดับโรงเรียน.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 370.78 ก463ก.] (1).

สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อมโครงการบางกระเจ้า / จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

เลขเรียกหนังสือ: 344.046 จ682ส ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2520ชื่อเรื่องอื่น: โครงการบางกระเจ้า.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 344.046 จ682ส] (1).

รายงานผลการค้นคว้าวิจัย ปี 2526 / กรมวิชาการเกษตร

โดย วิชาการเกษตร, กรม.

เลขเรียกหนังสือ: 630 ว546ร ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2526สถานะ: Items available for loan: [Call number: 630 ว546ร] (1).

รวมบทคัดย่องานวิจัยและตำราคณะวิทยาศาสตร์ 2512-2532 / มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

โดย สงขลานครินทร์, มหาวิทยาลัย.

เลขเรียกหนังสือ: 507.2 ส133ร. ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2532สถานะ: Items available for loan: [Call number: 507.2 ส133ร.] (1).

ปัญหาพิเศษ เรื่อง การศึกษาอายุการปักแจกันของดอกกล้วยไม้สกุลหวายโดยใช้สารละลาย 7 ชนิดและเปรียบเทียบปฏิกิริยาของสารละลายในแจกันโปร่งแสงและทึบแสง = The studies on vise life of dendobium orchid by use for 7 solution and compare reation ligtvase and darkvase / ปิยะนุช ก้องเสียง

โดย ปิยะนุช ก้องเสียง.

เลขเรียกหนังสือ: 635.9 ป622ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันราชภัฏเพชรบุรี, 2542ชื่อเรื่องอื่น: การศึกษาอายุการปักแจกันของดอกกล้วยไม้สกุลหวายโดยใช้สารละลาย 7 ชนิดและเปรียบเทียบปฏิกิริยาของสารละลายในแจกันโปร่งแสงและทึบแสง | The studies on vise life of dendobium orchid by use for 7 solution and compare reation ligtvase and darkvase.สารสนเทศออนไลน์: หน้าปก/บทคัดย่อ/กิตติกรรมประกาศ/สารบัญ | บทนำ | ตรวจเอกสาร | สรุปและวิจารณ์ผลการทดลอง | บรรณานุกรม | ภาคผนวก สถานะ: Items available for loan: [Call number: 635.9 ป622ก] (1).

ทวารวดีวิจัย ครั้งที่ 3 สถาบันราชภัฏกาญจนบุรี : การนำเสนอผลงานการวิจัยของอาจารย์และนักศึกษา สถาบันราชภัฏกลุ่มภูมิภาคตะวันตก

โดย สถาบันราชภัฏกาญจนบุรี.

เลขเรียกหนังสือ: 001.42 ท176 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กาญจนบุรี : สถาบันราชภัฏกลุ่มภูมิภาคตะวันตก, 2546สารสนเทศออนไลน์: [ Cover & contents ] สถานะ: Items available for loan: [Call number: 001.42 ท176] (4).

ทวารวดีวิจัย ครั้งที่ 4 : การนำเสนอผลงานการวิจัยของคณาจารย์ นักศึกษา และนักวิชาการท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภูมิภาคตะวันตก

โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี.

เลขเรียกหนังสือ: 001.42 ท176 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: (เพชรบุรี) : มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภูมิภาคตะวันตก, 2547สถานะ: Items available for loan: [Call number: 001.42 ท176] (5).

การสนับสนุนเพื่อขยายผล ต่อยอด และสร้างมูลค่า แก่งานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ / โดย สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ

โดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.

เลขเรียกหนังสือ: วจ 016.3 ก523 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ, 2553ชื่อเรื่องอื่น: รายงานการวิจัยการสนับสนุนเพื่อขยายผล ต่อยอด และสร้างมูลค่าแก่งานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์.สถานะ: Items available for loan: [Call number: วจ 016.3 ก523] (2).

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการท่องเที่ยว จังหวัดสุพรรณบุรี : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ = Application of Geo-informatics to support the tourism management in Suphanburi province / อารยา เกียรติก้อง, กมลศักดิ์ วงศ์ศรีแก้ว, ปิยวัฒน์ เกียรติก้อง

โดย อารยา เกียรติก้อง | กมลศักดิ์ วงศ์ศรีแก้ว | ปิยวัฒน์ เกียรติก้อง.

เลขเรียกหนังสือ: วจ 005.74 อ653ก 2560 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2560ชื่อเรื่องอื่น: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการท่องเที่ยว จังหวัดสุพรรณบุรี | Application of Geo-informatics to support the tourism management in Suphanburi province.สถานะ: Items available for loan: [Call number: วจ 005.74 อ653ก 2560] (1).

การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางด้านศิลปะสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ = The development of tourism resources about art, architecture, folk culture in Samut Prakan province / สุวรรณี เครือปาน

โดย สุวรรณี เครือปาน | มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี.

เลขเรียกหนังสือ: วจ 915.93 ส875กพ 2557 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2557ชื่อเรื่องอื่น: The development of tourism resources about art, architecture, folk culture in Samut Prakan province.สถานะ: Items available for loan: [Call number: วจ 915.93 ส875กพ 2557] (1).

ผลการศึกษาวิจัยค้นคว้าปศุสัตว์ = Tak Livestock Research / จีรสิทธิ์ สงค์ประเสริฐ, บรรณาธิการ

โดย จีรสิทธิ์ สงค์ประเสริฐ.

เลขเรียกหนังสือ: 636 จ564ผ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สถาบันเทคโนโลยีกาารเกษตรแม่โจ้, ม.ป.ปชื่อเรื่องอื่น: Tak Livestock Research.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 636 จ564ผ] (1).

รายงานการวิจัย เรื่อง ปัญหาการพัฒนาสหกรณ์การเกษตรในเขตจังหวัดกำแพงเพชรและจังหวัดตาก / จำรัส บุญญานันต์

โดย จำรัส บุญญานันต์.

เลขเรียกหนังสือ: 334 จ364ป. ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กำแพงเพชร : ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว คณะวิชาครุศาสตร์ วิทยาลัยครูกำแพงเพชร, 2533ชื่อเรื่องอื่น: ปัญหาการพัฒนาสหกรณ์การเกษตรในเขตจังหวัดกำแพงเพชรและจังหวัดตาก.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 334 จ364ป.] (1).

รายงานการวิจัยเรื่องความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น ของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ / ถนอม สิทธิเชนทร์ ... [ และคนอื่น ๆ ]

โดย ถนอม สิทธิเชนทร์.

เลขเรียกหนังสือ: 070.172 ถ143รค ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : คณะวิทยาการจัดการ สถาบันราชภัฏเพชรบุรี, 2543ชื่อเรื่องอื่น: ความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น ของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์.สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก | ประวัติผู้เขียน สถานะ: Items available for loan: [Call number: 070.172 ถ143รค] (1).

การสังเคราะห์วิธีการสอนวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา : รายงานการวิจัย / พิกุล สีหาพงษ์ และพุทธชาต ทองกร

โดย พิกุล สีหาพงษ์ | พุทธชาต ทองกร.

เลขเรียกหนังสือ: 371.3 พ631ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ , 2544สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.3 พ631ก] (2).

รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนาและการใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อการเรียนการสอน : กรณีศึกษาโรงเรียนประถมศึกษา / กองวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาการ

โดย กรมวิชาการ.

เลขเรียกหนังสือ: 371.334 ก344รก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ, 2545ชื่อเรื่องอื่น: การพัฒนาและการใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อการเรียนการสอน : กรณีศึกษาโรงเรียนประถมศึกษา.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.334 ก344รก] (2).

รายงานการวิจัย เรื่อง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเขต 3 / วิชิต ประสบปลื้ม

โดย วิชิต ประสบปลื้ม.

เลขเรียกหนังสือ: 372.24 ว549ผ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ, 2530ชื่อเรื่องอื่น: ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเขต 3.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 372.24 ว549ผ] (2).

รายงานการวิจัย เรื่อง การศึกษาหาเกณฑ์ปกติ ของระดับพัฒนาการทางความคิด เชิงสัญญลักษณ์ของนักเรียน อายุ 7-15 ปี / ประสิทธิ์ ทองแจ่ม

โดย ประสิทธิ์ ทองแจ่ม.

เลขเรียกหนังสือ: 153.2 ป412ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: สุราษฎร์ธานี : วิทยาครูสุราษฎร์ธานี, 2526ชื่อเรื่องอื่น: การศึกษาหาเกณฑ์ปกติของระดับพัฒนาการทางความคิดเชิงสัญญลักษณ์ของนักเรียน อายุ 7-15 ปี.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 153.2 ป412ก] (2).

รายงานการวิจัย เรื่อง การศึกษาสภาพการจัดทำโครงการ ของอาจารย์ในวิทยาลัยครู กลุ่มภาคเหนือ = THE STUDY ON PROJECT MANAGEMENT OF TEACHERS IN THE NORTHERN COLLEGES / สุกิตติ บุญเอก

โดย สุกิตติ บุญเอก.

เลขเรียกหนังสือ: 370.1 ส741ก. ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กรมการฝึกหัดครู, 2532ชื่อเรื่องอื่น: การศึกษาสภาพการจัดทำโครงการของอาจารย์ในวิทยาลัยครู กลุ่มภาคเหนือ | THE STUDY ON PROJECT MANAGEMENT OF TEACHERS IN THE NORTHERN COLLEGES.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 370.1 ส741ก.] (1).

รายงานการวิจัยและประเมินผลวิชาวิทยาศาสตร์ร่วมกับนานาชาติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 / กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โดย กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม.

เลขเรียกหนังสือ: 370.78 ก246ร ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ม.ป.ปสถานะ: Items available for loan: [Call number: 370.78 ก246ร] (1).

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th