ผลการค้นหาของคุณมี 149 จากทั้งหมด 81097 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
รายงานประจำปี 25.. / สถาบันบริหารการวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนเรศวร

โดย มหาวิทยาลัยนเรศวร. สถาบันบริหารการวิจัยและพัฒนา.

เลขเรียกหนังสือ: อ 378.593 มน246รง ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: พิษณุโลก : สถาบันบริหารการวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2550ชื่อเรื่องอื่น: รายงานประจำปี สถาบันบริหารการวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนเรศวร.สถานะ: Items available for reference: [Call number: อ 378.593 มน246รง] (1).

ทิศทางการวิจัยในทศวรรษ ปี 2552-2562 : การประชุมทางวิชาการนเรศวรวิจัยครั้งที่ 5 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก, วันที่ 28-29 กรกฎาคม 2552 : รายงานการวิจัย / มหาวิทยาลัยนเรศวร

โดย การประชุมทางวิชาการ "นเรศวรวิจัย" (ครั้งที่ 5 : 2552 : มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก) | มหาวิทยาลัยนเรศวร.

เลขเรียกหนังสือ: วจ 016.00143 ก482ค ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2552ชื่อเรื่องอื่น: นเรศวรวิจัย | การประชุมทางวิชาการนเรศวรวิจัยครั้งที่ 5 "ทิศทางการวิจัยในทศวรรษ ปี 2552-2562" | Proceedings of 5th Naresuan research conference.สถานะ: Items available for loan: [Call number: วจ 016.00143 ก482ค] (1).
Items available for reference: [Call number: CD-ROM วจ 016.00143 ก482ค] (1).

รายงานการวิจัยการพัฒนาศูนย์วิทยุอาชีวศึกษา (R-Radio) เพื่อการเรียนรู้และการพัฒนาอาชีพแก่ชุมชนในท้องถิ่น = Development of the vocational education radio center (R-Radio) for learning and occupational enhancement in urban area community / ศรีวิการ์ เมฆธวัชชัยกุล ... [และคนอื่นๆ]

โดย ศรีวิการ์ เมฆธวัชชัยกุล.

เลขเรียกหนังสือ: วจ 384.54 ร451 ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2551ชื่อเรื่องอื่น: การพัฒนาศูนย์วิทยุอาชีวศึกษา (R-Radio) เพื่อการเรียนรู้และการพัฒนาอาชีพแก่ชุมชนในท้องถิ่น | Development of the vocational education radio center (R-Radio) for learning and occupational enhancement in urban area community.สถานะ: Items available for reference: [Call number: วจ 384.54 ร451] (1).

รายงานการวิจัยเรื่องการตรวจสอบหายาปฏิชีวนะตกค้างในน้ำนมดิบ เนื้อสุกร และเนื้อไก่ในเขตอำเภอชะอำและอำเภอหัวหิน = Detection of antibiotic residues in raw milk, pork and chicken meat in Cha-Am and Hua-Hin areas / สุภาวดี มานะไตรนนท์, ศรัณย์พงศ์ ทองเรือง และ พิมพ์ใจ มีตุ้ม

โดย สุภาวดี มานะไตรนนท์ | ศรัณย์พงศ์ ทองเรือง | พิมพ์ใจ มีตุ้ม.

เลขเรียกหนังสือ: วจ 641.3 ส839ร ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นครปฐม : คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553ชื่อเรื่องอื่น: การตรวจสอบหายาปฏิชีวนะตกค้างในน้ำนมดิบ เนื้อสุกร และเนื้อไก่ในเขตอำเภอชะอำและอำเภอหัวหิน | Detection of antibiotic residues in raw milk, pork and chicken meat in Cha-Am and Hua-Hin areas.สถานะ: Items available for reference: [Call number: วจ 641.3 ส839ร] (1).

การพัฒนาอาชีพเพื่อเสริมสร้างการพึ่งพาตนเองแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในเขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ : รายงานการวิจัย = Vocational development to enhance community's self-reliance: a case study of the flooded communities in Muang District, Nakhonsawan province / สรณา อนุสรณ์ทรางกูร, ชัยมงคล สุพรมอินทร์, วีรชัย คำธร

โดย สรณา อนุสรณ์ทรางกูร | ชัยมงคล สุพรมอินทร์ | วีรชัย คำธร.

เลขเรียกหนังสือ: วจ 363.3493 ส325ก 2558 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2558ชื่อเรื่องอื่น: รายงานการวิจัย การพัฒนาอาชีพเพื่อเสริมสร้างการพึ่งพาตนเองแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในเขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ | Vocational development to enhance community's self-reliance: a case study of the flooded communities in Muang District, Nakhonsawan province.สถานะ: Items available for reference: [Call number: วจ 363.3493 ส325ก 2558] (1).

การใช้สื่อและปัญหาการใช้สื่อในการประชาสัมพันธ์ของวิทยาลัยครู / เสริมพงษ์ หงส์พันธุ์

โดย เสริมพงศ์ หงส์พันธุ์.

เลขเรียกหนังสือ: 659.0723 ส923ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: สุรินทร์ : วิทยาลัยครูสุรินทร์, 2534สถานะ: Items available for reference: [Call number: 659.0723 ส923ก] (1).

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th