ผลการค้นหาของคุณมี 5 จากทั้งหมด 81097 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
ฝ่ายตุลาการ / โสภารัตน์ จารุสมบัติ ผู้รับผิดชอบโครงการ, ฟ้ารุ่ง ศรีขาว ผู้ช่วยวิจัย

โดย โสภารัตน์ จารุสมบัติ | ฟ้ารุ่ง ศรีขาว | สถาบันพระปกเกล้า.

เลขเรียกหนังสือ: 347.041 ฝ211 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2547สถานะ: Items available for loan: [Call number: 347.041 ฝ211] (2).

ระบบราชการกับการเมืองไทย / โสภารัตน์ จารุสมบัติ ผู้รับผิดชอบโครงการ, เอกสิทธิ์ มหาบุญเป็ง ผู้ช่วยวิจัย

โดย โสภารัตน์ จารุสมบัติ | เอกสิทธิ์ มหาบุญเป็ง | สถาบันพระปกเกล้า.

เลขเรียกหนังสือ: 352 ร228 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2547สถานะ: Items available for loan: [Call number: 352 ร228] (1).

นโยบายและการตัดสินใจของรัฐบาล / โสภารัตน์ จารุสมบัติ ผู้รับผิดชอบโครงการ, สุรัสวดี เทพสันต์ ผู้ช่วยวิจัย

โดย โสภารัตน์ จารุสมบัติ | สุรัสวดี เทพสันต์ | สถาบันพระปกเกล้า.

เลขเรียกหนังสือ: 320.9593 น199 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2547สถานะ: Items available for loan: [Call number: 320.9593 น199] (2).

ทหารกับการเมือง / โสภารัตน์ จารุสมบัติ ผู้รับผิดชอบโครงการ, พัชราภา ตันตราจิน ผู้ช่วยวิจัย

โดย โสภารัตน์ จารุสมบัติ | พัชราภา ตันตราจิน | สถาบันพระปกเกล้า.

เลขเรียกหนังสือ: 355 ท241 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2547สถานะ: No items available Checked out (1).

ฝ่ายบริหารราชการแผ่นดิน / โสภารัตน์ จารุสมบัติ ผู้รับผิดชอบโครงการ, สุณี สละคต ผู้ช่วยวิจัย

โดย โสภารัตน์ จารุสมบัติ | สุณี สละคต | สถาบันพระปกเกล้า.

เลขเรียกหนังสือ: 352.293 ฝ211 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2547สถานะ: Items available for loan: [Call number: 352.293 ฝ211] (3).

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th