ผลการค้นหาของคุณมี 3 จากทั้งหมด 81097 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
กระบวนการเรียนรู้เพื่อการพึ่งตนเองของเกษตรกร ภายใต้โครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ อำเภอละแม จังหวัดชุมพร / รัชดา เพชรรัตน์

โดย รัชดา เพชรรัตน์ | สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม.

เลขเรียกหนังสือ: วจ 630.92 ร331ก 2557 ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม, 2557ชื่อเรื่องอื่น: Learning process for farmers' self-reliance under new farmers development project in Lamae District, Chumphon Province.สถานะ: Items available for loan: [Call number: วจ 630.92 ร331ก 2557] (1).

การศึกษาการบริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปไม้ไผ่ในเขตปฏิรูปที่ดิน ตำบลถ้ำฉลอง อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ : รายงานการวิจัย = A study of community enterprise management in bamboo processing in land reform area in Thamchalong sub-district, Mueng district Autraradit province / โดย เยาวลักษณ์ แก้วยอด

โดย เยาวลักษณ์ แก้วยอด.

เลขเรียกหนังสือ: วจ 338.642 ย547ก 2555 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : กลุ่มวิจัยและพัฒนาการปฏิรูปที่ดิน สำนักวิชาการและแผนงาน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม, 2555ชื่อเรื่องอื่น: รายงานการวิจัย การศึกษาการบริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปไม้ไผ่ในเขตปฏิรูปที่ดิน ตำบลถ้ำฉลอง อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ | A study of community enterprise management in bamboo processing in land reform area in Thamchalong sub-district, Mueng district Autraradit province.สถานะ: Items available for loan: [Call number: วจ 338.642 ย547ก 2555] (2).

การพัฒนาเยาวชนในจังหวัดเพชรบุรี / จาด อุรัสยะนันทน์

โดย จาด อุรัสยะนันทน์.

เลขเรียกหนังสือ: 301.4315 จ294ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงทพฯ : วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร , 2510สารสนเทศออนไลน์: [ Cover & Abstract & Contents ] สถานะ: Items available for loan: [Call number: 301.4315 จ294ก] (6).

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th