ผลการค้นหาของคุณมี 3 จากทั้งหมด 80849 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
กระบวนการเรียนรู้เพื่อการพึ่งตนเองของเกษตรกร ภายใต้โครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ อำเภอละแม จังหวัดชุมพร / รัชดา เพชรรัตน์

โดย รัชดา เพชรรัตน์ | สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม, 2557ชื่อเรื่องอื่น: Learning process for farmers' self-reliance under new farmers development project in Lamae District, Chumphon Province.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: วจ 630.92 ร331ก 2557] (1).

การศึกษาการบริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปไม้ไผ่ในเขตปฏิรูปที่ดิน ตำบลถ้ำฉลอง อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ : รายงานการวิจัย = A study of community enterprise management in bamboo processing in land reform area in Thamchalong sub-district, Mueng district Autraradit province / โดย เยาวลักษณ์ แก้วยอด

โดย เยาวลักษณ์ แก้วยอด.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : กลุ่มวิจัยและพัฒนาการปฏิรูปที่ดิน สำนักวิชาการและแผนงาน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม, 2555ชื่อเรื่องอื่น: รายงานการวิจัย การศึกษาการบริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปไม้ไผ่ในเขตปฏิรูปที่ดิน ตำบลถ้ำฉลอง อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ | A study of community enterprise management in bamboo processing in land reform area in Thamchalong sub-district, Mueng district Autraradit province.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: วจ 338.642 ย547ก 2555] (2).

การพัฒนาเยาวชนในจังหวัดเพชรบุรี / จาด อุรัสยะนันทน์

โดย จาด อุรัสยะนันทน์.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงทพฯ : วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร , 2510สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 301.4315 จ294ก] (6).

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th