ผลการค้นหาของคุณมี 5 จากทั้งหมด 81097 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
วารสารการวิจัยเพื่อการพัฒนา เล่ม 18 / สุรศักดิ์ หลาบมาลา

โดย สุรศักดิ์ หลาบมาลา.

เลขเรียกหนังสือ: 371.1 ส854ว ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กรมการฝึกหัดครู, 2536สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.1 ส854ว] (1).

รายงานการวิจัย เรื่อง การศึกษาพฤติกรรมเด็กที่หลบหนี จากสถานแรกรับ : เฉพาะกรณีสถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ดและสถานแรกรับเด็กหญิงพญาไท / อุไรวรรณ พันธุ์ประพันธ์

โดย อุไรวรรณ พันธุ์ประพันธ์.

เลขเรียกหนังสือ: 155.41 อ858ก. ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กรมประชาสงเคราะห์, 2532ชื่อเรื่องอื่น: การศึกษาพฤติกรรมเด็กที่หลบหนีจากสถานแรกรับ : เฉพาะกรณีสถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ดและสถานแรกรับเด็กหญิงพญาไท.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 155.41 อ858ก.] (1).

เอกสารการอบรมนักวิจัยทางสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 5 / สถาบันไทยคดีศึกษา

โดย ไทยคดีศึกษา, สถาบัน.

เลขเรียกหนังสือ: 300.14 ท933อ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2523สถานะ: Items available for loan: [Call number: 300.14 ท933อ] (3).

รายงานการวิจัย เรื่อง การสำรวจสภาพการใช้สื่อพื้นบ้านและสื่อบันเทิง / กรมการศึกษานอกโรงเรียน

โดย กรมการศึกษานอกโรงเรียน.

เลขเรียกหนังสือ: 791.1 ก442ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กองพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน กรมการศึกษานอกโรงเรียน, 2535ชื่อเรื่องอื่น: การสำรวจสภาพการใช้สื่อพื้นบ้านและสื่อบันเทิง.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 791.1 ก442ก] (1).

รายงานการวิจัยสถานภาพและศักยภาพการวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับเห็ดโคน (Termitomyces) = Status and potential of research and development for termite mushroom (Termitomyces) / สุทธพรรณ ตรีรัตน์...(และคนอื่นๆ)

โดย สุทธพรรณ ตรีรัตน์.

เลขเรียกหนังสือ: 579.6 ร642 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : หน่วยปฏิบัติการวิจัยเห็ด ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2536ชื่อเรื่องอื่น: สถานภาพและศักยภาพการวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับเห็ดโคน (Termitomyces) | Status and potential of research and development for termite mushroom (Termitomyces).สถานะ: Items available for loan: [Call number: 579.6 ร642] (3).

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th