ผลการค้นหาของคุณมี 35 จากทั้งหมด 81097 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
ทวารวดีวิจัย ครั้งที่ 3 สถาบันราชภัฏกาญจนบุรี : การนำเสนอผลงานการวิจัยของอาจารย์และนักศึกษา สถาบันราชภัฏกลุ่มภูมิภาคตะวันตก

โดย สถาบันราชภัฏกาญจนบุรี.

เลขเรียกหนังสือ: 001.42 ท176 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กาญจนบุรี : สถาบันราชภัฏกลุ่มภูมิภาคตะวันตก, 2546สารสนเทศออนไลน์: [ Cover & contents ] สถานะ: Items available for loan: [Call number: 001.42 ท176] (4).

ทวารวดีวิจัย ครั้งที่ 4 : การนำเสนอผลงานการวิจัยของคณาจารย์ นักศึกษา และนักวิชาการท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภูมิภาคตะวันตก

โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี.

เลขเรียกหนังสือ: 001.42 ท176 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: (เพชรบุรี) : มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภูมิภาคตะวันตก, 2547สถานะ: Items available for loan: [Call number: 001.42 ท176] (5).

รายงานการวิจัย เรื่อง การศึกษาทักษะการสอนที่จำเป็นสำหรับการสอนในหลักสูตรประถมศึกษาตามความคิดเห็นของครูประถมศึกษาในเขตจังหวัดนครปฐมและสมุทรสาคร / บรรดล สุขปิติ

โดย บรรดล สุขปิติ.

เลขเรียกหนังสือ: 372 บ169ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ, 2528ชื่อเรื่องอื่น: การศึกษาทักษะการสอนที่จำเป็นสำหรับการสอนในหลักสูตรประถมศึกษาตามความคิดเห็นของครูประถมศึกษาในเขตจังหวัดนครปฐมและสมุทรสาคร.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 372 บ169ก] (1).

รายงานการวิจัย เรื่อง การศึกษาเชิงประวัติศาสตร์เกี่ยวกับชนชาวลาวในภาคตะวันตก = A Historical Study on the Laotian People in the Western Part of Thailand [งานวิจัย] /บังอร ปิยะพันธุ์

โดย บังอร ปิยะพันธุ์.

เลขเรียกหนังสือ: 959.4 บ248ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นครปฐม : วิทยาลัยครูนครปฐม, 2531ชื่อเรื่องอื่น: การศึกษาเชิงประวัติศาสตร์เกี่ยวกับชนชาวลาวในภาคตะวันตก | A Historical Study on the Laotian People in the Western Part of Thailand.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 959.4 บ248ก] (3).

ทวารวดีวิจัย ครั้งที่1 การประชุมการประชุมสัมมนาเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยของอาจารย์สถาบันราชภัฏกลุ่มภูมิภาคตะวันตก สถาบันราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

โดย การประชุมสัมมนาเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยของอาจารย์สถาบันราชภัฏกลุ่มภูมิภาคตะวันตก (2544 : ราชบุรี) | สถาบันราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง.

เลขเรียกหนังสือ: 001.42 ก471ท ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: ราชบุรี : สถาบันราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง, 2544ชื่อเรื่องอื่น: การประชุมการประชุมสัมมนาเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยของอาจารย์สถาบันราชภัฏกลุ่มภูมิภาคตะวันตก ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ สถาบันราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 001.42 ก471ท] (2).

ทวารวดีครั้งที่ 4 การนำเสนอผลงานวิจัยของคณาจารย์ นักศึกษา นักวิชาการท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภูมิภาคตะวันตก 16- 17 กรกฎาคม 2547/ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภูมิภาคตะวันตก

เลขเรียกหนังสือ: 001.42 ท177 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นครปฐม : มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภูมิภาคตะวันตก, 2547สถานะ: Items available for loan: [Call number: 001.42 ท177] (2).

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภูมิภาคตะวันตก ครั้งที่ 1 / โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

โดย การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภูมิภาคตะวันตก (ครั้งที่ 1 : 2553 : อาคารศูนย์ภาษาและศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง | มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง.

เลขเรียกหนังสือ: วจ 001.4 ก482ก ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: ราชบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง, 2553สถานะ: Items available for loan: [Call number: วจ 001.4 ก482ก] (1).

พัฒนางานวิจัย สร้างสรรค์ประเทศไทยก้าวไกลสู่ประชาคมอาเซียน : การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 7 = The 7th NPRU National conference 2015 Nakhonpathom Rajabhat University 30-31 มีนาคม 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม / มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

โดย การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (ครั้งที่ 7 : 2558 : นครปฐม) | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม.

เลขเรียกหนังสือ: วจ 016.00143 ก482พ 2558 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นครปฐม : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2558สถานะ: Items available for loan: [Call number: วจ 016.00143 ก482พ 2558] (1).

รูปแบบการขยายตัวของเมืองและพื้นที่ที่มีศักยภาพต่อการพัฒนาเมืองใหม่ จังหวัดนครปฐม : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ = Pattern of urban sprawl and potential area for new urban development in Nakhon Pathom province / ณยศ กุลพานิช, กัลยา เทียนวงศ์

โดย ณยศ กุลพานิช | กัลยา เทียนวงศ์ | มหาวิทยาลัยศิลปากร. สถาบันวิจัยและพัฒนา.

เลขเรียกหนังสือ: วจ 711.45 ณ161ร 2556 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นครปฐม : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2556ชื่อเรื่องอื่น: รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่อง รูปแบบการขยายตัวของเมืองและพื้นที่ที่มีศักยภาพต่อการพัฒนาเมืองใหม่ จังหวัดนครปฐม | Pattern of urban sprawl and potential area for new urban development in Nakhon Pathom province.สถานะ: Items available for loan: [Call number: วจ 711.45 ณ161ร 2556] (1).

รวมบทคัดย่องานวิจัยของคณาจารย์สถาบันราชภัฏนครปฐม / สำนักวิจัย สถาบันราชภัฏนครปฐม

โดย ราชภัฏนครปฐม, สถาบัน สำนักวิจัย.

เลขเรียกหนังสือ: 378.07 ร419ร ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นครปฐม : สำนักวิจัย สถาบันราชภัฏนครปฐม, 2538สถานะ: Items available for loan: [Call number: 378.07 ร419ร] (1).

ความคิดเห็นเชิงประเมินของนักศึกษาเกี่ยวกับการเรียนการสอนในโครงการ กศ.บป. สถาบันราชภัฏนครปฐม / สำนักวิจัย สถาบันราชภัฏนครปฐม

โดย สถาบันราชภัฏนครปฐม. สำนักวิจัย.

เลขเรียกหนังสือ: 378.158 ส691ค ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นครปฐม : สำนักวิจัย สถาบันราชภัฏนครปฐม, 2542สถานะ: Items available for loan: [Call number: 378.158 ส691ค] (1).

ฟ้าเฟื่องเรื่องวิจัย : รวมบทคัดย่องานวิจัย สถาบันราชภัฏนครปฐม / สำนักวิจัย สถาบันราชภัฏนครปฐม

โดย สถาบันราชภัฏนครปฐม. สำนักวิจัย.

เลขเรียกหนังสือ: 001.4 ฟค322 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นครปฐม : สำนักวิจัย สถาบันราชภัฏนครปฐม, [2543?]ชื่อเรื่องอื่น: รวมบทคัดย่องานวิจัย สถาบันราชภัฏนครปฐม.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 001.4 ฟค322] (1).

รวมบทสรุปผลงานวิจัยของนักศึกษา สถาบันราชภัฏนครปฐม ปี 254 - 2544 / สำนักวิจัยและบริการวิชาการ สถาบันราชภัฏนครปฐม

โดย สถาบันราชภัฏนครปฐม. สำนักวิจัยและบริการวิชาการ.

เลขเรียกหนังสือ: 016.378 ส181ร ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นครปฐม : สถาบันราชภัฏนครปฐม, 2544สถานะ: Items available for loan: [Call number: 016.378 ส181ร] (1).

รายงานผลการวิจัยโครงการวิจัยและวางแผนเพื่อพัฒนาการศึกษา จังหวัดนครปฐม / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ

โดย การศึกษาแห่งชาติ, สำนักงานคณะกรรมการ.

เลขเรียกหนังสือ: 372.24 ก522ร ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, กรุงเทพฯ : 2526สถานะ: Items available for loan: [Call number: 372.24 ก522ร] (2).

สรุปผลรายงานการวิจัยการติดตามผลผู้สำเร็จการศึกษาของสถาบันราชภัฏนครปฐม ที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2539 / บรรดล สุขปิติ

โดย บรรดล สุขปิติ.

เลขเรียกหนังสือ: 371.29 บ167ส ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นครปฐม : สำนักวิจัย สถาบันราชภัฏนครปฐม, 2539สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.29 บ167ส] (1).

รายงานการวิจัย เรื่อง การติดตามผลผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติจากสถาบันราชภัฎนครปฐมที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2540 - 2541 / สำนักวิจัย สถาบันราชภัฏนครปฐม

โดย สถาบันราชภัฏนครปฐม. สำนักวิจัย.

เลขเรียกหนังสือ: 378.198 ส171ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นครปฐม : สถาบันราชภัฏนครปฐม, 2541ชื่อเรื่องอื่น: การติดตามผลผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติจากสถาบันราชภัฎนครปฐมที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2540 - 2541.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 378.198 ส171ก] (1).

รายงานการวิจัย เรื่อง การติดตามผลบัณฑิตในโครงการ กศ.บป. จากสถาบันราชภัฎนครปฐมที่สำเร็จการศกษาในปีการศึกษา 2540 - 2541 / สำนักวัจัย สถาบันราชภัฎนครปฐม

โดย สถาบันราชภัฏนครปฐม. สำนักวิจัย.

เลขเรียกหนังสือ: 378.198 ส171ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นครปฐม : สถาบันราชภัฎนครปฐม, 2541ชื่อเรื่องอื่น: การติดตามผลบัณฑิตในโครงการ กศ.บป. จากสถาบันราชภัฎนครปฐมที่สำเร็จการศกษาในปีการศึกษา 2540 - 2541.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 378.198 ส171ก] (1).

รายงานการวิจัย เรื่อง บทบาทหน้าที่ คุณลักษณะของอาจารย์ที่ปรึกษา และรูปแบบในการจัดกิจกรรมพบอจารย์ที่ปรึกษา ตามความคิดเห็นของนักศึกษาในโครงการ กศ.พป สถาบันราชภัฏนครปฐม / สำนักวิจัย สถาบันราชภัฏนครนครปฐม

โดย สำนักวิจัย สถาบันราชภัฏนครปฐม.

เลขเรียกหนังสือ: 378.12 ส691บ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นครปฐม : สำนักวิจัย สถาบันราชภัฏนครปฐม, 2541ชื่อเรื่องอื่น: บทบาทหน้าที่ คุณลักษณะของอาจารย์ที่ปรึกษาและรูปแบบในการจัดกิจกรรมพบอจารย์ที่ปรึกษาตามความคิดเห็นของนักศึกษาในโครงการ กศ.พป สถาบันราชภัฏนครปฐม.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 378.12 ส691บ] (1).

รายงานการวิจัย เรื่อง การวิเคราะห์ความต้องการฝึกอบรม ของแรงงานผู้ถูกเลิกจ้างและนักเรียนมัธยมศึกษา ที่ออกจากโรงเรียนกลางคัน เนื่องจากภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ จังหวัดสมุทรสาคร / สำนักวิจัย สถาบันราชภัฏนครปฐม

โดย สำนักวิจัย สถาบันราชภัฏนครปฐม.

เลขเรียกหนังสือ: 331.126 ส636ก. ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นครปฐม : สถาบันราชภัฏนครปฐม, 2543?ชื่อเรื่องอื่น: การวิเคราะห์ความต้องการฝึกอบรมของแรงงานผู้ถูกเลิกจ้างและนักเรียนมัธยมศึกษาที่ออกจากโรงเรียนกลางคัน เนื่องจากภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ จังหวัดสมุทรสาคร.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 331.126 ส636ก.] (2).

รายงานการวิจัยเรื่อง คุณภาพน้ำคลองเจดีย์บูชาเขตเทศบาลเมืองนครปฐม / กัณฑรีย์ ศรีพงศ์พันธุ์

โดย กัณฑรีย์ ศรีพงศ์พันธุ์.

เลขเรียกหนังสือ: 333.911 ก384ค ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นครปฐม : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2541ชื่อเรื่องอื่น: คุณภาพน้ำคลองเจดีย์บูชาเขตเทศบาลเมืองนครปฐม.สารสนเทศออนไลน์: [ cover & Abstract & contents ] สถานะ: Items available for loan: [Call number: 333.911 ก384ค] (2).

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th