ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 221 จากทั้งหมด 80849 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
การบริหารการพยาบาล / วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย ; รัชนี อยู่ศิริ, บรรณาธิการ

โดย รัชนี อยู่ศิริ | วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย, 2551สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 610.7306 ก459] (1).

การประเมินผลการบริหารงานบุคคลตามโครงสร้างแบบเมตริกซ์ของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด / อภิรัชศักดิ์ รัชนีวงศ์ นักวิจัยและประเมินผล

โดย อภิรัชศักดิ์ รัชนีวงศ์ | สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์. สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม, 2552สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 658.3 อ261ก] (2).

กว่าเป็นรายการโทรทัศน์รวมบทความจากประสบการณ์งานโทรทัศน์ / สุทิติ ขัตติยะ

โดย สุทิติ ขัตติยะ.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงเรียนดอนบอสโก, 2544สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

วิธีวิจัยในงานส่งเสริมการเกษตร = Research methodology in agricultural extension / วสุธาร ศรีนพรัตน์

โดย วสุธาร ศรีนพรัตน์.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เอสพี พริ้นติ้ง กรุ๊ป, 2534ชื่อเรื่องอื่น: Research methodology in agricultural extension.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 630 ว793ว] (1). Special Status (1).

การใช้สื่อและปัญหาการใช้สื่อในการประชาสัมพันธ์ของวิทยาลัยครู / เสริมพงษ์ หงส์พันธุ์

โดย เสริมพงศ์ หงส์พันธุ์.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: สุรินทร์ : วิทยาลัยครูสุรินทร์, 2534สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 659.0723 ส923ก] (1).

รายงานการประเมินผลโครงการนำร่องระบบการประชาสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาแบบผสมผสาน / กรมประชาสัมพันธ์

โดย กรมประชาสัมพันธ์.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กรมประชาสัมพันธ์, 2535สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 659 ก244ร] (2).

การวิจัยสำหรับนักโฆษณา / โดย เสรี วงษ์มณฑา

โดย เสรี วงษ์มณฑา.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บพิธการพิมพ์, 2531สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 659.1 ส929ก] (1).

การวิจัยทางภูมิศาสตร์ = Research in geography / ประมาณ เทพสงเคราะห์

โดย ประมาณ เทพสงเคราะห์.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: สงขลา : มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2542ชื่อเรื่องอื่น: Research in geography.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 910.72 ป356ก] (2).

การประชุมทางวิชาการของสถาบันเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งจังหวัดสงขลาครั้งที่ 1 / สถาบันเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง จังหวัดสงขลา

โดย เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง จังหวัดสงขลา, สถาบัน.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: สงขลา : สถาบันเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง จังหวัดสงขลา กรมประมง, 2527สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 639.32 พ931ร] (1).

การวิจัยทางสาธารณสุข / ชาญชัย เรืองขจร

โดย ชาญชัย เรืองขจร.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: สงขลา : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันราชภัฏสงขลา, 2543สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 610.7 ช485ก] (1).

อุทยานเกษตร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ / มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร

โดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: สกลนคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร, 2547สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 630.715 อ823] (1).

สถิติเพื่อการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ / ภัทรสินี ภัทรโกศล

โดย ภัทรสินี ภัทรโกศล | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาควิชาคณิตศาสตร์.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 519.5 ภ373ส] (2).

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อสังคมไทย : 18 ปี แห่งการดำเนินงานมูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

โดย มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ประเทศไทย.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ประเทศไทย, 2554สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 507.2 ว587] (1).

Building a healthy business : for massage and alternative healthcare practices / Jan L. Saeger, Lewis S. Rudolph

โดย Saeger, Jan L | Rudolph, Lewis S.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: Boston, MA : McGraw Hill Higher Education, c2010สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 615.822 S127B] (1).

วิธีการวิจัยทางสาธารณสุข / ปุญญพัฒน์ ไชยเมล์

โดย ปุญญพัฒน์ ไชยเมล์.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: สงขลา : นำศิลป์โฆษณา, 2557สามารถยืมได้: No items available Checked out (1).

การวิจัยเชิงคุณภาพ ทางการพยาบาล = Qualitative research in nursing / อารีย์วรรณ อ่วมตานี

โดย อารีย์วรรณ อ่วมตานี | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553ชื่อเรื่องอื่น: Qualitative research in nursing.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 610.73072 อ663ก 2553] (1).

ผลงานวิชาการประจำปี 2543 : เอกสารประกอบการประชุมวิชาการประจำปี 2544 วันที่ 30 เมษายน - 4 พฤษภาคม 2544 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร / กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โดย การประชุมวิชาการ กรมวิชาการเกษตร (2544 : กรุงเทพฯ).

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2544สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 630.7 ก482ผ 2543] (4).

รายงานการวิจัย เรื่อง คนเพชรนำเที่ยว วัดประวัติศาสตร์ อาชีพ ศิลปะและอาหาร / พิมพ์ระวี โรจน์รุ่งสัตย์

โดย พิมพ์ระวี โรจน์รุ่งสัตย์.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : สถาบันราชภัฏเพชรบุรี , 2546ชื่อเรื่องอื่น: คนเพชรนำเที่ยว วัดประวัติศาสตร์ อาชีพ ศิลปะและอาหาร.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 915.9304 พ715รค] (8).

รายงานการวิจัย เรื่อง ศึกษาการหมักเปลือกสับปะรดด้วยยีสต์เพื่อใช้เป็นอาหารโคนม / วิทยา แก่งสันเทียะ

โดย วิทยา แก่งสันเทียะ.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : สถาบันราชภัฏเพชรบุรี , 2538ชื่อเรื่องอื่น: ศึกษาการหมักเปลือกสับปะรดด้วยยีสต์เพื่อใช้เป็นอาหารโคนม.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 634.77 ว582รศ] (5).

ระเบียบวิธีการวิจัยทางพยาบาลศาสตร์ = The methodology in nursing research / บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร

โดย บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 4 ปรับปรุงใหม่ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550ชื่อเรื่องอื่น: The methodology in nursing research.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 610.7 บ418 2550] (1).

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th