ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 119 จากทั้งหมด 80852 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
ทวารวดีครั้งที่ 4 การนำเสนอผลงานวิจัยของคณาจารย์ นักศึกษา นักวิชาการท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภูมิภาคตะวันตก 16- 17 กรกฎาคม 2547/ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภูมิภาคตะวันตก

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นครปฐม : มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภูมิภาคตะวันตก, 2547สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 001.42 ท177] (2).

รายงานวิจัยธุรกิจเรื่อง กลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจการให้บริการของร้านเปิ้ลโมบาย อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี / เชิดชัย ธุระแพง...(และคณะ)

โดย เชิดชัย ธุระแพง.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2547ชื่อเรื่องอื่น: กลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจการให้บริการของร้านเปิ้ลโมบาย อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 658.041 ช748รก] (1).

ความพึงพอใจของลูกค้าต่อสินค้าและบริการของบริษัท ชะอำพีรพัฒน์ เคมีคอล จำกัด : รายงานการวิจัย / จามรี แฝงตุ่น...(และคนอื่นๆ)

โดย จามรี แฝงตุ่น | นักศึกษาห้อง 4433-31/1.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2548สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 658.5 ค181] (1).

ปัญหาพิเศษเรื่อง การเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ำจากการใช้สารสกัดหอยเชอรี่ = Effect of Bio-Extract from apple snaile (Golden apple snail) on water quality / เฉลียว แตงอุดม

โดย เฉลียว แตงอุดม.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2548ชื่อเรื่องอื่น: การเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ำจากการใช้สารสกัดหอยเชอรี่ | Effect of Bio-Extract from apple snaile (Golden apple snail) on water quality.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: วจ 639.21 ฉ448ปก] (1).

ปัญหาพิเศษเรื่อง การใช้น้ำต้มปลาทูในการผลิตไรแดง = Using the boiled fish water for moina production / สมหญิง หลำวัตส์

โดย สมหญิง หลำวัตร์.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2550ชื่อเรื่องอื่น: การใช้น้ำต้มปลาทูในการผลิตไรแดง | Using the boiled fish water for moina production.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: วจ 595.77 ส287ปก] (1).

ปัญหาพิเศษเรื่อง ผลกระทบของสารไกลโฟเสทต่อลูกปลานิล = Effect of glyphosate to oreochromis nilotica / สมพร สุขเกษม

โดย สมพร สุขเกษม.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2549ชื่อเรื่องอื่น: ผลกระทบของสารไกลโฟเสทต่อลูกปลานิล | Effect of glyphosate to oreochromis nilotica.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: วจ 639.37 ส265ปผ] (1).

ปัญหาพิเศษเรื่อง การใช้น้ำมันปาล์มและน้ำมันถั่วเหลืองในอาหารปลาทอง = Use of palm oil and soybean oil in Goldfish Diets / นัทวุฒิ สายสวาท และ พีรศักดิ์ รนทพาล

โดย นัทวุฒิ สายสวาท | พีรศักดิ์ รนทพาล.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2550ชื่อเรื่องอื่น: การใช้น้ำมันปาล์มและน้ำมันถั่วเหลืองในอาหารปลาทอง | Use of palm oil and soybean oil in Goldfish Diets.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: วจ 639.37484 น426ปก] (1).

ปัญหาพิเศษเรื่อง พิษเฉียบพลันของไตรฟลูราลินต่อลูกกุ้งขาวแวนนาไม = Acute toxicity of trifluralin on white shirmp laveas (Litopenaues vannamai) / ชัชฎาภรณ์ เขยะตา

โดย ชัชฎาภรณ์ เขยะตา.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2549ชื่อเรื่องอื่น: พิษเฉียบพลันของไตรฟลูราลินต่อลูกกุ้งขาวแวนนาไม | Acute toxicity of trifluralin on white shirmp laveas (Litopenaues vannamai).สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: วจ 639.54 ช354ปพ] (1).

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภูมิภาคตะวันตก ครั้งที่ 1 / โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

โดย การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภูมิภาคตะวันตก (ครั้งที่ 1 : 2553 : อาคารศูนย์ภาษาและศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง | มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: ราชบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง, 2553สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: วจ 001.4 ก482ก] (1).

รายงานวิจัย การพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์จากป่านศรนารายณ์ กลุ่มสตรีสหกรณ์ศิลปาชีพ จักสานป่านศรนารายณ์ ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี / สมภพ สุกช่วง...[และคนอื่นๆ]

โดย สมภพ สุกช่วง | นิภา เพชรสม | เชิดชัย ธุระแพง | จริยา รัชตโสตถิ์.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี , 2547ชื่อเรื่องอื่น: การพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์จากป่านศรนารายณ์ กลุ่มสตรีสหกรณ์ศิลปาชีพ จักสานป่านศรนารายณ์ ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 338.15373 รก415] (1).

รายงานวิจัยธุรกิจเรื่อง ทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อเครื่องดื่มชาเขียวของนักศึกษา ภาคการจัดการศึกษา บุคลากรประจำการคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี / เชิดชัย ธุระแพง...(และคณะ)

โดย เชิดชัย ธุระแพง.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2547ชื่อเรื่องอื่น: ทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อเครื่องดื่มชาเขียวของนักศึกษา ภาคการจัดการศึกษา บุคลากรประจำการคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 641.877 ช748รท] (1).

ปัญหาพิเศษเรื่อง ศึกษาการเจริญเติบโตของปลาหมอสีโดยใช้อาหารผสมฟ้าทะลายโจร กะเพรา ขี้เหล็กและตะไคร้ = Study of cichlids fish (Aulonacana Stuartgrant) growth by mixed feed of the creat (Andrographis psniclata(Burn) Nees), sacred basil (Ocimum sanctum Line), cassod tree (Cassia siamea Lamk) and lemongrass (Cymbopogom citrates (DO.) Stapf) / วิยะดา ภู่ย้อย

โดย วิยะดา ภู่ย้อย.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2550ชื่อเรื่องอื่น: ศึกษาการเจริญเติบโตของปลาหมอสีโดยใช้อาหารผสมฟ้าทะลายโจร กะเพรา ขี้เหล็กและตะไคร้ | Study of cichlids fish (Aulonacana Stuartgrant) growth by mixed feed of the creat (Andrographis psniclata(Burn) Nees), sacred basil (Ocimum sanctum Line), cassod tree (Cassia siamea Lamk) and lemongrass (Cymbopogom citrates (DO.) Stapf).สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: วจ 636.085 ว678ปศ] (1).

พฤติกรรมการบันทึกบัญชีรายได้และรายจ่ายส่วนบุคคลของนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี : รายงานการวิจัย = Behavior in recording revenue and expense accounts of Phetchaburi rajabhat university's students and staffs / โดย ภัทรา เรืองสินภิญญา

โดย ภัทรา เรืองสินภิญญา | มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2552ชื่อเรื่องอื่น: รายงานการวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการบันทึกบัญชีรายได้และรายจ่ายส่วนบุคคลของนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี | Behavior in recording revenue and expense accounts of Phetchaburi rajabhat university's students and staffs.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: วจ 657.2 ภ374พ] (3).

พลังงานทดแทนเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตไทยก้าวไกลสู่อาเซียน ครั้งที่ 4 ; 23 สิงหาคม 2557 ณ อาคารวิทยาภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี / มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

โดย การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเพชรบุรีวิจัย เพื่อแผ่นดินไทยที่ยั่งยืน \n (ครั้งที่ 4 : \d 2557: เพชรบุรี) | มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2557ชื่อเรื่องอื่น: งานนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติราชภัฏเพชรบุรีวิจัยเพื่อแผ่นดินไทยที่ยั่งยืน ครั้งที่ 4.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: วจ 016.00143 ก482พ 2557] (2).

รายงานวิจัยธุรกิจเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์นั่งส่วนบุคคลในเขตอำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี / เชิดชัย ธุระแพง...(และคณะ)

โดย เชิดชัย ธุระแพง.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพขรบุรี : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2547ชื่อเรื่องอื่น: ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์นั่งส่วนบุคคลในเขตอำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 658.834 รป451] (1).

รายงานวิจัยธุรกิจเรื่อง ปัญหาของเจ้าหน้าที่บัญชีในการทำภาษีมูลค่าเพิ่มในองค์การธุรกิจ จังหวัดเพชรบุรี / เชิดชัย ธุระแพง...(และคณะ)

โดย เชิดชัย ธุระแพง.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2547ชื่อเรื่องอื่น: ปัญหาของเจ้าหน้าที่บัญชีในการทำภาษีมูลค่าเพิ่มในองค์การธุรกิจ จังหวัดเพชรบุรี.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 657.46 รป451] (1).

รายงานวิจัยธุรกิจเรื่อง กำลังขวัญในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารในเขตเทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี / เชิดชัย ธุระแพง...(และคณะ)

โดย เชิดชัย ธุระแพง.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2547ชื่อเรื่องอื่น: กำลังขวัญในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารในเขตเทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 331.793 ช748รก] (1).

รายงานวิจัยธุรกิจเรื่อง เจตคติของสมาชิกที่มีต่อการดำเนินงานของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ตำบลวังตะโก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี / เชิดชัย ธุระแพง...(และคณะ)

โดย เชิดชัย ธุระแพง.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2547ชื่อเรื่องอื่น: เจตคติของสมาชิกที่มีต่อการดำเนินงานของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ตำบลวังตะโก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 334.22 ช748รจ] (1).

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th