ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 2 จากทั้งหมด 81075 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
การศึกษาประสิทธิภาพการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักวิทยบริการ สถาบันราชภัฏเพชรบุรี : วิทยานิพนธ์ = The study of the effectiveness of the information technology service at the Academic resources center, Rajabhat Institute Phetchaburi / สมสุข แขมคำ

โดย สมสุข แขมคำ.

เลขเรียกหนังสือ: 025.52 ส856ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : สถาบันราชภัฏเพชรบุรี , 2546หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ค.ม. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม) -- สถาบันราชภัฏเพชรบุรี, 2546 ชื่อเรื่องอื่น: The study of the effectiveness of the information technology service at the Academic resources center, Rajabhat Institute Phetchaburi.สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก/ประวัติผู้เขียน สถานะ: Items available for loan: [Call number: 025.52 ส856ก] (2).
Items available for reference: [Call number: 025.52 ส856ก] (2).

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th