ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 114 จากทั้งหมด 80965 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
การวิจัยและพัฒนารูปแบบการดูแลตัวเองของหญิงตั้งครรถ์ ด้วยวิถีทางแห่งดุลยภาพบำบัด ในคลินิกฝากครรถ์ โรงพยาบาลชะอำ จังหวัดเพชรบุรี : วิทยานิพนธ์ = A research and development of selfcare model for pregnant women with holistic approach method at antenatal care in Cha-am Hospital, Phetchaburi province / ณัชนิชา พุ่มไสว

โดย ณัชนิชา พุ่มไสว.

เลขเรียกหนังสือ: 612.63 ณ261ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : สถาบันราชภัฏเพชรบุรี, 2546หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. ยุทธศาสตร์การพัฒนา) -- สถาบันราชภัฏเพชรบุรี, 2546. ชื่อเรื่องอื่น: A research and development of selfcare model for pregnant women with holistic approach method at antenatal care in Cha-am Hospital, Phetchaburi province.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สถานะ: Items available for loan: [Call number: 612.63 ณ261ก] (3).

ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารโรงเรียนกับความพึงพอใจของครูสังกัดสำนักงานเขตุพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี : วิทยานิพนธ์ = The relationship between the conflict primary management of administrators and teacher satisfaction in school under the office of Phetchaburi educational servive area / พรินศักดิ์ โพธิ์เผือก

โดย พรินศักดิ์ โพธิ์เผือก.

เลขเรียกหนังสือ: 371.2 พ227ค ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี , 2547หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ค.ม. การบริหารการศึกษา) -- มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2547 ชื่อเรื่องอื่น: The relationship between the conflict primary management of administrators and teacher satisfaction in school under the office of Phetchaburi educational servive area.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.2 พ227ค] (2).

การวิจัยตรวจสอบแผนยุทธศาสตร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน วัดนาพรม จำกัด จังหวัดเพชรบุรี : วิทยานิพนธ์ = The Research Method for Increasing the Management Process Watmaprom Credit Union Limited, Phetchaburi Province / สันติ โชติมิตร

โดย สันติ โชติมิตร.

เลขเรียกหนังสือ: 334.22 ส579ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : มหาวิทยาลัยเพชรบุรี, 2547หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. ยุทธศาสตร์การพัฒนา) -- มหาวิทยาลัยเพชรบุรี, 2547 ชื่อเรื่องอื่น: The Research Method for Increasing the Management Process Watmaprom Credit Union Limited, Phetchaburi Province.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สถานะ: Items available for loan: [Call number: 334.22 ส579ก] (2).

การวิจัยตรวจสอบยุทธศาสตร์การรักษาผู้ติดเชื้อ เอชไอวี ด้วยรูปแบบใหม่ของการให้ยาต้านไวรัสในโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี : วิทยานิพนธ์= An Research of HIV- Infcetious thevaputic Stretegy Using New Model of antiretroviral Drugs Application in Phrachomklao Hospital,petchaburi / คนึงนิจ แท่นมณี

โดย คนึงนิจ แท่นมณี.

เลขเรียกหนังสือ: 616.9792 ค144ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2547หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม.) -- มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2547. ชื่อเรื่องอื่น: An Research of HIV- Infcetious thevaputic Stretegy Using New Model of antiretroviral Drugs Application in Phrachomklao Hospital,petchaburi.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สถานะ: Items available for loan: [Call number: 616.9792 ค144ก] (2).

กลยุทธ์การจัดการสวนชมพู่ของเกษตรกรเพื่อควบคุมโรคผลเน่า : วิทยานิพนธ์ = Orchard Management Strategies of Phet Rose - Apple by Farmers for Controlling Fruit Rot Diseases / วรพล เสียงสนั่น

โดย วรพล เสียงสนั่น.

เลขเรียกหนังสือ: 634.15 ว228ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี , 2547หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. ยุทธศาสตร์การพัฒนา) -- มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2547 ชื่อเรื่องอื่น: Orchard Management Strategies of Phet Rose - Apple by Farmers for Controlling Fruit Rot Diseases.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สถานะ: Items available for loan: [Call number: 634.15 ว228ก] (4).

การวิจัยและพัฒนาวิธีการผลิตปูนขาวจากเปลือกหอยแมลงภู่ : วิทยานิพนธ์ = A Research and Development of Hydrated lime Processing from Sea Musse ธรรมนูญ อักโขพันธ์

โดย ธรรมนูญ อักโขพันธ์.

เลขเรียกหนังสือ: 666.93 ธ342ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี , 2546หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. ยุทธศาสตร์การพัฒนา) -- มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2546 ชื่อเรื่องอื่น: A Research and Development of Hydrated lime Processing from Sea Musse.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สถานะ: Items available for loan: [Call number: 666.93 ธ342ก] (1).

ปัจจัยที่สัมพันธ์กับของวิสัยทัศน์ของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพชรบุรี : วิทยานิพนธ์ = Factors to the Vision of the Primary School PRinicipals under the Office of Phetchaburi Educational Service Area / บุญเลิศ โสภณ

โดย บุญเลิศ โสภณ.

เลขเรียกหนังสือ: 371.02 บ563ป ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี , 2547หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ค.ม. บริหารการศึกษา) -- มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2547 ชื่อเรื่องอื่น: Factors to the Vision of the Primary School PRinicipals under the Office of Phetchaburi Educational Service Area.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.2 บ563ป] (2).

การวิจัยและพัฒนาเทคนิควิธีการปลูกหญ้าแฝกในการปรับปรุงดินที่แข็งเป็นดาน เพื่อการปลูกพืชในพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี : วิทยานิพนธ์ = A Research and Development of vetiver Grass Planting Techniques for Compact Soil Improvement at Huay Sai Royal Development Study Center, SAmphaya Sabdistrict, Amphur Cha-am, Phetchaburi Province / อารี สุวรรณจินดา

โดย อารี สุวรรณจินดา.

เลขเรียกหนังสือ: 633.2 อ658ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี , 2546หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. ยุทธศาสตร์การพัฒนา) -- มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2546 ชื่อเรื่องอื่น: A Research and Development of vetiver Grass Planting Techniques for Compact Soil Improvement at Huay Sai Royal Development Study Center, SAmphaya Sabdistrict, Amphur Cha-am, Phetchaburi Province.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สถานะ: Items available for loan: [Call number: 633.2 อ658ก] (4).

การวิจัยตรวจสอบยุทธศาสตร์การสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่องการเขียนสะกดคำโดยใช้เกม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอนุบาลสามร้อยยอด (บ้านหนองแก) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ : วิทยานิพนธ์= A Researt for Verification of teaching Strategy of thai Spelling by Using Games for Prathom I students in Samroiyed Kindergartent School ( Ban Nongkea) Prachuabkirikhan / ยุพิน หลีหลาย

โดย ยุพิน หลีหลาย.

เลขเรียกหนังสือ: 371.39 ย385ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี , 2547หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. ยุทธศาสตร์การพัฒนา) -- มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2547 ชื่อเรื่องอื่น: A Researt for Verification of teaching Strategy of thai Spelling by Using Games for Prathom I students in Samroiyed Kindergartent School ( Ban Nongkea) Prachuabkirikha.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.39 ย385ก] (2).

การวิจัยและพัฒนารูปแบบการเต้นแอโรบิกแบบแรงกระแทกต่ำเสริมด้วยการบริหารลมปราณ = A Research and Development of model in Low Impact Aerobic Exercise with Life Breath / รจิตร ศรีเอียง

โดย รจิตร ศรีเอียง.

เลขเรียกหนังสือ: 613.715 ร121ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี , 2546หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. สาขายุทธศาสตร์การพัฒนา) -- มหาวิทยาลัยราชภัฏราชภัฏเพชรบุรี ชื่อเรื่องอื่น: A Research and Development of model in Low Impact Aerobic Exercise with Life Breath.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สถานะ: Items available for loan: [Call number: 613.715 ร121ก] (2).
Checked out (1).

การวิจัยถ่ายโอนยุทธศาสตร์การบริหารแบบหลอมรวมเพื่อนำไปสู่การปฏิรูปการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษาต้นแบบโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ จังหวัดเพชรบุรี ไปยังสถานศึกษาเครือข่ายโรงเรียนบ้านแหลมวิทยา : วิทยานิพนธ์= Experiment on Transfer of the Integratea Administretor of Benchamatheputhit Phetchaburi School to Networking School:a case-study of Banteawittaya School / วสรรณ์ น้อยภาษี และ ส่วน ทิมจิตร

โดย วสรรณ์ น้อยภาษี | ส่วน ทิมจิตร.

เลขเรียกหนังสือ: 371.201 ว358ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : สถาบันราชภัฏเพชรบุรี, 2546หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ ( ค.ม. บริหารการศึกษา) สถาบันราชภัฏเพชรบุรี, 2546 ชื่อเรื่องอื่น: Experiment on Transfer of the Integratea Administretor of Benchamatheputhit Phetchaburi School to Networking School:a case-study of Banteawittaya School.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.201 ว358ก] (2).

การวิจัยถ่ายโอนยุทธศาสตร์การบริหารแบบหลวมรวมเพื่อนำไปสู่การปฏิรูปการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษาต้นแบบโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีไปยังสถานศึกษาเครือข่ายโรงเรียนวชิรธรรมโศภิต : วิทยานิพนธ์ = Experiment Transfer of the Integrated Administration Strategy for Learning Reform of the Prototypical School Administrater of benchamatheputhit Phetchaburi School to Networking School : a Case-study of Vachirathumsopit School / ปราโมทย์ โมลี และเพื่อม เกิดแก้ว

โดย ปราโมทย์ โมลี | เพื่อม เกิดแก้ว.

เลขเรียกหนังสือ: 371.202 ป451ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี , 2546หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ค.ม. การบริหารการศึกษา) -- สถาบันราชภัฎเพชรบุรี, 2546 ชื่อเรื่องอื่น: Experiment Transfer of the Integrated Administration Strategy for Learning Reform of the Prototypical School Administrater of benchamatheputhit Phetchaburi School to Networking School : a Case-study of Vachirathumsopit School.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.202 ป451ก] (3).

การวิจัยและพัฒนายุทธศาสตร์การมีส่วนรวมในการบริหารและปกครองตนเองของข้าราชการตำรวจผู้พักอาศัยภายในบ้านพักของข้าราชการในสังกัดกองกำกับการสนับสนุนทางอากาศตำรวจตระเวนชายแดน จังหวัดเพชรบุรี : วิทยานิพนธ์= Research and development on Participative Strategy in Administration and Self-Goverming for Residents Living in Public Housing of the police airdorne reinforcenent sub-division berdor batrol police bureau of cha-am district, Phetchaburi province/ รณรงค์ เชื้อนาค

โดย รณรงค์ เชื้อนาค.

เลขเรียกหนังสือ: 352.1408835 ร111ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี , 2547หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. ยุทธศาสตร์การพัฒนา) -- มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2547 ชื่อเรื่องอื่น: Research and development on Participative Strategy in Administration and Self-Goverming for Residents Living in Public Housing of the police airdorne reinforcenent sub-division berdor batrol police bureau of cha-am district, Phetchaburi province.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สถานะ: Items available for loan: [Call number: 352.1408835 ร111ก] (2).

การวิจัยถ่ายโอนยุทธศาสตร์การบริหารแบบหลอมรวมเพื่อนำไปสู่การปฏิรูปการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษาต้นแบบโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ จังหวัดเพชรบุรี ไปยังสถานศึกษาเครือข่ายโรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์ : วิทยานิพนธ์= Experiment on Transfer of the Integrated administration strategy for learning reform of the prototypical school admisitration of benchamatheputhit psetchaburi school to networking schools : a Case-study of huaysaiprachasam school/ กุศล น่วมมะโน และอมร พัฒน์ทอง

โดย กุศล น่วมมะโน | อมร พัฒน์ทอง.

เลขเรียกหนังสือ: 371.201 ก729ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : สถาบันราชภัฏเพชรบุรี, 2546หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ค.ม. บริหารการศึกษา) -- สถาบันราชภัฏเพชรบุรี, 2546 ชื่อเรื่องอื่น: Experiment on Transfer of the Integrated administration strategy for learning reform of the prototypical school admisitration of benchamatheputhit psetchaburi school to networking schools : a Case-study of huaysaiprachasam school.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.201 ก729ก] (3).

การวิจัยปรับใช้ยุทธศาสตร์การบริหารแบบหลอมรวมเพื่อนำไปสู่การปฏิรูปการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษาต้นแบบโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีในโรงเรียนเทศบาล 6 บ้านห้วยทรายเหนือ (ราชวิทยุตาคาร) : วิทยานิพนธ์= An Experiment on Adaptation of the integrated administration strategy for learning reform of the prototypical school administrator of benchamatheputhit phetchaburi school in the municipal school VI banhuaysainua (rajawittayutakarn)/ มงคล คล้ำนุช และอภินันท์ กัณฑภา

โดย มงคล คล้ำนุช | อภินันท์ กัณฑภา.

เลขเรียกหนังสือ: 371.201 ม114ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : สถาบันราชภัฏเพชรบุรี, 2546หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ค.ม. การบริหารการศึกษา) -- สถาบันราชภัฏเพชรบุรี, 2546 ชื่อเรื่องอื่น: An Experiment on Adaptation of the integrated administration strategy for learning reform of the prototypical school administrator of benchamatheputhit phetchaburi school in the municipal school VI banhuaysainua (rajawittayutakarn).สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.201 ม114ก] (3).

การวิจัยและพัฒนารูปแบบเครือข่ายผลิตภัณฑ์น้ำดื่มว่านหางจระเข้ เพื่อเพิ่มปริมาณการจำหน่ายน้ำดื่มว่านหางจระเข้ของกลุ่มอาชีพบ้านป่าเสลา-เขานกกระจิบ หมู่ที่ 8 ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังกวัดประจวบคีรีขันธ์ = A Resrarch and Developement of Alovera Beverage Product Network for Increasing the Sale Volum of the Alovera Beverage Product of Ban Pa Salao Khao Nokkrajib Career Group, Moo 8, Tab Thi Sub-district, Hua Hin District, prachuab Khirikhan Province. / มาลี ใจตรง

โดย มาลี ใจตรง.

เลขเรียกหนังสือ: 658.84 ม511ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2548หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. ยุทธศาสตร์การพัฒนา) -- มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2548. ชื่อเรื่องอื่น: A Resrarch and Developement of Alovera Beverage Product Network for Increasing the Sale Volum of the Alovera Beverage Product of Ban Pa Salao Khao Nokkrajib Career Group, Moo 8, Tab Thi Sub-district, Hua Hin District, prachuab Khirikhan Province..สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สถานะ: Items available for loan: [Call number: 658.84 ม511ก] (2).

การวิจัยและพัฒนารูปแบบการบริการเพื่อเพิ่มผลประกอบการของร้านพิริยะการพิมพ์ ชุมชนตาลเดี่ยว อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ = A Research and Development of A Service Model for Increasing Income of Piriya Printing Shop, Tan-Deaw Community, Hua-Hin District, Prachuabkhirikhan Province. / จักรพันธ์ พิริยะศุภกิจ

โดย จักรพันธ์ พิริยะศุภกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.57 จ225ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี: มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2548หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. ยุทธศาสตร์การพัฒนา) -- มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2548 ชื่อเรื่องอื่น: A Research and Development of A Service Model for Increasing Income of Piriya Printing Shop, Tan-Deaw Community, Hua-Hin District, Prachuabkhirikhan Province..สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สถานะ: Items available for loan: [Call number: 658.57 จ225ก] (3).

การทดลองสร้างยุทธศาสตร์การส่งเสริมตลาดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มหัตถกรรมจักสานต้นธูปฤาษีบ้านช่องแคบ หมู่ที่ 5 ตำบลบางแก้ว อำเภอบ้นแหลม จังหวัดเพชรบุรี : วิทยานิพนธ์ = An Experiment on Creation of the Strategy in Marketing Promotion of a Handicraft Produced from Lesser Reedmace (Typha angustifolia L.) in Ban Chong Kab, Bangkaew Subdistrict, Ban Leam District, Phetchaburi Province / คณิศร มีฤทธิ์

โดย คณิศร มีฤทธิ์.

เลขเรียกหนังสือ: วพ 658.8 ค133ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2550หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม.)--มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2550 ชื่อเรื่องอื่น: An Experiment on Creation of the Strategy in Marketing Promotion of a Handicraft Produced from Lesser Reedmace (Typha angustifolia L.) in Ban Chong Kab, Bangkaew Subdistrict, Ban Leam District, Phetchaburi Province.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สถานะ: Items available for loan: [Call number: วพ 658.8 ค133ก] (3).

การพัฒนาโปรแกรมจัดการระบบการเงินของวิทยาลัยอาชีวศึกษา : วิทยานิพนธ์ = Financial Management Program Development for Vocational Colleges / ชรัตน์ ธรรมวิรักษ์

โดย ชรัตน์ ธรรมวิรักษ์.

เลขเรียกหนังสือ: วพ 004.21 ช212ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2550หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2550 ชื่อเรื่องอื่น: Financial Management Program Development for Vocational Colleges.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สถานะ: Items available for loan: [Call number: วพ 004.21 ช212ก] (4).

การปรับตัวเชิงกลยุทธ์ทางการตลาดของร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม และร้านค้าปลีกสมัยใหม่ในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดเพชรบุรี = Marketing Strategic Adjustment of the Traditional and Modern Retailers in Muang Municipality, Phetchaburi / ทานตะวัน เสือสอาด

โดย ทานตะวัน เสือสอาด.

เลขเรียกหนังสือ: วพ 658.87 ท378ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : สาขาวิชาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2550หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2550 ชื่อเรื่องอื่น: Marketing Strategic Adjustment of the Traditional and Modern Retailers in Muang Municipality, Phetchaburi.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สถานะ: Items available for loan: [Call number: วพ 658.87 ท378ก] (4).

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th