ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 2022 จากทั้งหมด 81075 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
รวมสรุปวิทยานิพนธ์เรื่ององุ่นของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2502-2515 / จรัส ลิ่มอรุณ

โดย จรัส ลิ่มอรุณ.

เลขเรียกหนังสือ: 634.8 จ158ร. ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2516สถานะ: Items available for loan: [Call number: 634.8 จ158ร.] (1).

เนื้อความย่อวิทยานิพนธ์ภาคปลายและภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2534-2535 / มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โดย เกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัย.

เลขเรียกหนังสือ: 378.2 ก782น ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2536สถานะ: Items available for loan: [Call number: 378.2 ก782น] (1).

สหบรรณานุกรม วิทยานิพนธ์ / สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โดย สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: 015.593 ส363ส ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2533สถานะ: Items available for loan: [Call number: 015.593 ส363ส] (1).

วิทยานิพนธ์ดีเด่น ปีการศึกษา 2537 : วิทยานิพนธ์ / จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

เลขเรียกหนังสือ: 370.78 จ682ว ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540สถานะ: Items available for loan: [Call number: 370.78 จ682ว] (1).

รวมบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ปีการศึกษา 2539 / จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

เลขเรียกหนังสือ: 016.00143 จ682ร ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541สถานะ: Items available for loan: [Call number: 016.00143 จ682ร] (1).

เกียรติภูมิแห่งตนกับการทำงานของข้าราชการครู / ยุธรี เย็นเปรม

โดย ยุธรี เย็นเปรม.

เลขเรียกหนังสือ: 371.12 ย371ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print festschrift ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2534หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.12 ย371ก] (1).

บทคัดย่อวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทปีการศึกษา 2525-2526 / มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โดย ขอนแก่น, มหาวิทยาลัย.

เลขเรียกหนังสือ: 378.242 ข286บ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2527สถานะ: Items available for loan: [Call number: 378.242 ข286บ] (1).

เนื้อความย่อวิทยานิพนธ์ พ.ศ. 2524. / มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โดย เกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัย.

เลขเรียกหนังสือ: 378.242 ก782น ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย(เกษตรศาสตร์, 2527สถานะ: Items available for loan: [Call number: 378.242 ก782น] (1).

เนื้อความย่อวิทยานิพนธ์วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต และศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต พ.ศ. 2518 / มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โดย เกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัย.

เลขเรียกหนังสือ: 630 ก782น ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2520สถานะ: Items available for loan: [Call number: 630 ก782น] (1).

เนื้อความย่อวิทยานิพนธ์ พ.ศ. 2520 / มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โดย เกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัย.

เลขเรียกหนังสือ: 630 ก782น ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2523สถานะ: Items available for loan: [Call number: 630 ก782น] (1).

เนื้อความย่อวิทยานิพนธ์ พ.ศ.2523 / มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โดย เกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัย.

เลขเรียกหนังสือ: 378.242 ก782น ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 2525สถานะ: Items available for loan: [Call number: 378.242 ก782น] (2).

เนื้อความย่อวิทยานิพนธ์ พ.ศ. 2532 / บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: 630 บ259น ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2535สถานะ: Items available for loan: [Call number: 630 บ259น] (1).

บทคัดย่อวิทยานิพนธ์ คุณภาพดี ประจำปีการศึกษา 25.. / มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: 011.54 ม565บ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2541สถานะ: Items available for loan: [Call number: 011.54 ม565บ] (1).

สหบรรณานุกรม วิทยานิพนธ์ / สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โดย สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: 010 ส363ส ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2532สถานะ: Items available for loan: [Call number: 010 ส363ส] (1).

บทคัดย่อวิทยานิพนธ์ คุณภาพดีและดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2533-2534 / มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โดย เกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัย.

เลขเรียกหนังสือ: 630.07 ก782บ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ม.ป.ปสถานะ: Items available for loan: [Call number: 630.07 ก782บ] (1).

บทคัดย่อวิทยานิพนธ์ คุณภาพดีและดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2534-2535 / มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โดย เกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัย.

เลขเรียกหนังสือ: 630.07 ก782บ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ม.ป.ปสถานะ: Items available for loan: [Call number: 630.07 ก782บ] (1).

รวมบทคัดย่อปริญญานิพนธ์นักศึกษาปริญญาตรีและโท ปีการศึกษา 2536-2542 มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น / มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

โดย มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น.

เลขเรียกหนังสือ: 011.54 ม565ร ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น, 2543สถานะ: Items available for loan: [Call number: 011.54 ม565ร] (1).

คู่มือการพิมพ์วิทยานิพนธ์ / บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย.

เลขเรียกหนังสือ: 808.066 จ682ค ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2521สถานะ: Items available for loan: [Call number: 808.066 จ682ค] (1).

ข้อกำหนดวิทยานิพนธ์ / บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

โดย มหาวิทยาลัยมหิดล. บัณฑิตวิทยาลัย.

เลขเรียกหนังสือ: 808.066 ม246ข ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2541สถานะ: Items available for loan: [Call number: 808.066 ม246ข] (1).

พี แอลซี (PLC) / ดุจดาว ผ่องใส

โดย ดุจดาว ผ่องใส | นักศึกษาโปรแกรมวิชาอิเล็กทรอนิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม.

เลขเรียกหนังสือ: 621.381 พ791 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, 2544ชื่อเรื่องอื่น: พี ไอ ดี (PID) | กระแส (Current) | แรงดัน (Voltare).สถานะ: Items available for loan: [Call number: 621.381 พ791] (1).

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th