ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 2021 จากทั้งหมด 80977 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
การวิจัยทดลองผลของการใช้หญ้าพันธุ์ กินนี รูซี่ และเนเปียร์ ต่อสมรรถภาพการผลิตของโคนมลูกผสมพันธุ์โฮลสไตน์ ฟรีเซียน = An Experiment on the Effects of Feeding Different Types of Grasses, Guinea, Ruzi, and Nepia, on Production Performance in Crossbred Holstein Friesian Cattle / วีณา วรรณรัตน์

โดย วีณา วรรณรัตน์.

เลขเรียกหนังสือ: 636.088 ว815ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2548หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. ยุทธศาสตร์การพัฒนา) -- มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2548 ชื่อเรื่องอื่น: An Experiment on the Effects of Feeding Different Types of Grasses, Guinea, Ruzi, and Nepia, on Production Performance in Crossbred Holstein Friesian Cattle.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สถานะ: Items available for loan: [Call number: 636.088 ว815ก] (3).

การวิจัยและพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่อง แบบรูปและความสัมพันธ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้กิจกรรมเกมการศึกษา : วิทยานิพนธ์ = A Research and Development of Mathematics Learning Activities on Patterns and Relations in Prathomsuksa Four by Educational Games / มัณฑณา สุทธินัย

โดย มัณฑณา สุทธินัย.

เลขเรียกหนังสือ: 372.7 ม335ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2548หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม.(ยุทธศาสตร์การพัฒนา))- -มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2548 ชื่อเรื่องอื่น: A Research and Development of Mathematics Learning Activities on Patterns and Relations in Prathomsuksa Four by Educational Games.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สถานะ: Items available for loan: [Call number: 372.7 ม335ก] (3).

การวิจัยและพัฒนายุทธศาสตร์การเพิ่มผลประกอบการร้านหนังสือเช่า "น่าอ่านจัง" อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ : วิทยานิพนธ์ = A Research and Development of Benefits Promoting Strategies of Na-Aan-Jung Bookstore, Hua Hin District Prachuabkirikhun Province / ช่อฝน กิตติฝนทิพย์

โดย ช่อฝน กิตติฝนทิพย์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.81 ช321ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2548หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม.(ยุทธศาสตร์การพัฒนา))- -มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2548 ชื่อเรื่องอื่น: A Research and Development of Benefits Promoting Strategies of Na-Aan-Jung Bookstore, Hua Hin District Prachuabkirikhun Province.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สถานะ: Items available for loan: [Call number: 658.81 ช321ก] (2).

การวิจัยทดลองยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์เพื่อการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางสะพาน อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ : วิทยานิพนธ์ = An Experimental Research of Public Relation Strategy for Local Taxation of Bangsaphan Subdistrict Administration Organization, Bangsaphannoi District Prachuabkirikhan Province / เกศณี การะเกตุ

โดย เกศณี การะเกตุ.

เลขเรียกหนังสือ: วพ 352.140681 ก774ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2548หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม.)--มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2548 ชื่อเรื่องอื่น: An Experimental Research of Public Relation Strategy for Local Taxation of Bangsaphan Subdistrict Administration Organization, Bangsaphannoi District Prachuabkirikhan Province.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สถานะ: Items available for loan: [Call number: วพ 352.140681 ก774ก] (3).

การวิจัยและพัฒนาสูตรปุ๋ยอินทรีย์น้ำจากมะนาวเพื่อเพิ่มผลผลิตของผักกาดเขียวกวางตุ้ง = A Research and Development of Liquid Extract from Organic Substrates to produce Chinese Cabbage (Brassica chinensis) Yield / ปวีณา แก้วเมืองเพชร

โดย ปวีณา แก้วเมืองเพชร.

เลขเรียกหนังสือ: 631.86 ป180ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2548หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม.ยุทธศาสตร์การพัฒนา) -- มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2548 ชื่อเรื่องอื่น: A Research and Development of Liquid Extract from Organic Substrates to produce Chinese Cabbage (Brassica chinensis) Yield.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สถานะ: Items available for loan: [Call number: 631.86 ป180ก] (2).

สภาพที่เป็นจริงที่คาดหวังในการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนขยายโอกาศทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 2 = The Actual Stat and Expectation of School Principals in the Education Opportunity Extensive - Based Schools under the Office of Phetchaburi Education Service Area 2 / สมชาย ครึกครื้น

โดย สมชาย ครึกครื้น.

เลขเรียกหนังสือ: วพ 371.2 ส239ส ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : มหาวทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2548หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ค.ม. การบริหารการศึกษา) -- มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2548 ชื่อเรื่องอื่น: The Actual Stat and Expectation of School Principals in the Education Opportunity Extensive - Based Schools under the Office of Phetchaburi Education Service Area 2.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สถานะ: Items available for loan: [Call number: วพ 371.2 ส239ส] (2).

การวิจัยและพัฒนาการสร้างแผนพัฒนาสตรี โดยการมีส่วนร่วมของกลุ่มสตรี เทศบาลตำบลท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี = A Research and Development of Women Development Plan by the Participation of Thayang Municipality's Women Group, Phetchaburi Province / นฤมล วิบูลย์ศิริชัย

โดย นฤมล วิบูลย์ศิริชัย.

เลขเรียกหนังสือ: 331.4 น276ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2547หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. ยุทธศาสตร์การพัฒนา) -- มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2547 ชื่อเรื่องอื่น: A Research and Development of Women Development Plan by the Participation of Thayang Municipality's Women Group, Phetchaburi Province.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สถานะ: Items available for loan: [Call number: 331.4 น276ก] (2).

คุณลักษณะของสถานประกอบการที่มีผลกระทบต่อการฝึกงานสาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์ของนักศึกษาสถาบันอาชีวะศึกษาในจังหวัดราชบุรี = The Study of the Characteristics of the Enterprises Affecting the Apprentice Students in Electronic Department of the Vocational Institutes in Ratchaburi Province / สุขุม สุขสำราญ

โดย สุขุม สุขสำราญ.

เลขเรียกหนังสือ: 331.2592 ส744ค ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2548หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ค.ม. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม) --มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2548 ชื่อเรื่องอื่น: The Study of the Characteristics of the Enterprises Affecting the Apprentice Students in Electronic Department of the Vocational Institutes in Ratchaburi Province.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สถานะ: Items available for loan: [Call number: 331.2592 ส744ค] (2).

การวิจัยและพัฒนายุทธศาสตร์การป้องกันรังสีส่วนเกินในการเอกซเรย์ทารกแรกเกิด = Research and Development of Preventive Strategy for Unnecessary Newborn Radiation Dose / บุญชัย กองโภค

โดย บุญชัย กองโภค.

เลขเรียกหนังสือ: 618.72 บ426ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : มหาวิทลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2547หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม ยุทธศาสตร์การพัฒนา) -- มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2547 ชื่อเรื่องอื่น: Research and Development of Preventive Strategy for Unnecessary Newborn Radiation Dose.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สถานะ: Items available for loan: [Call number: 618.72 บ426ก] (2).

การวิจัยและพัฒนาการตลาดเชิงรุกเพื่อเพิ่มยอดจำหน่ายลูกระบายอากาศของร้านอัมรินทร์การช่าง อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม : วิทยานิพนธ์ = A Research and Development of the Marketing for Increasing the selling Quantity of Air Curtain Ammarin Karnchang, Nakhon Chaisri District, Nakhonpathom Province / ศิริพร มรรคสุทธิกุล

โดย ศิริพร มรรคสุทธิกุล.

เลขเรียกหนังสือ: 658.81 ศ463ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี , 2548หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ศศ.บ.(ยุทธศาสตร์การพัฒนา))--มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี , 2548 ชื่อเรื่องอื่น: A Research and Development of the Marketing for Increasing the selling Quantity of Air Curtain Ammarin Karnchang, Nakhon Chaisri District, Nakhonpathom Province.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สถานะ: Items available for loan: [Call number: 658.81 ศ463ก] (2).

กิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 = Parent Involvement Activities in Educational Administration of Basic Educational Schools under the Office of Prachuabkhirikhan Educational Service Area 1 / ชนิตา กลั่นศรี

โดย ชนิตา กลั่นศรี.

เลขเรียกหนังสือ: 371.192 ช153ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2548หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ค.ม. การบริหารการศึกษา) -- มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2548 ชื่อเรื่องอื่น: Parent Involvement Activities in Educational Administration of Basic Educational Schools under the Office of Prachuabkhirikhan Educational Service Area 1.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.192 ช153ก] (1).

ปัญหาที่เกิดจากการบังคับใช้ GMP ในโรงงานผลิตอาหารและเครื่องดื่มของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ = Problems Regarding Enforcement of GMP in Food and drink Factories of Prachuabkhirikhan Province / ครรชิต อร่ามกิจโพธา

โดย ครรชิต อร่ามกิจโพธา.

เลขเรียกหนังสือ: วพ 658.56 ค153ป ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2548หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ค.ม. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม) -- มหาวิทยาลัยาาชภัฏเพชรบุรี, 2548 ชื่อเรื่องอื่น: Problems Regarding Enforcement of GMP in Food and drink Factories of Prachuabkhirikhan Province.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สถานะ: Items available for loan: [Call number: วพ 658.56 ค153ป] (2).

สภาพ และปัญหาการดำเนินงานด้าน มอก.18000 ของบริษัท แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) = Conditions and Problems Concerning the Application of TIS 18000 in Cal-Comp Electronics (Thailand) Public Company Limited / ศรีอนันต์ มาฆะโว

โดย ศรีอนันต์ มาฆะโว.

เลขเรียกหนังสือ: 658.38 ศ281ส ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2548หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ค.ม. เทคโนโลยีอุตสาหรรม) -- มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2548 ชื่อเรื่องอื่น: Conditions and Problems Concerning the TIS 18000 in Cal-Comp Electronics (Thailand) Public Company Limited.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สถานะ: Items available for loan: [Call number: 658.38 ศ281ส] (2).

ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารการจัดการโดยใช้ยุทธ์ศาสตร์การบริหารแบบหลอมรวมของผู้บริหารสถานศึกษากับความพึงพอใจในการปฎิบัติงานของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดเพชรบุรี = The Relationship between the Adminnistrative Management by Using Integrated Administration Strategy and the Job Satisfaction of the Secondary School Teachers in Phetchaburi Province / อุทิศ รุ่งธีระ

โดย อุทิศ รุ่งธีระ.

เลขเรียกหนังสือ: 373.11 อ824ค ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี , 2548หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ค.ม. การบริหารการศึกษา) -- มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2548 ชื่อเรื่องอื่น: The Relationship between the Adminnistrative Management by Using Integrated Administration Strategy and the Job Satisfaction of the Secondary School Teachers in Phetchaburi Province.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สถานะ: Items available for loan: [Call number: 373.11 อ824ค] (2).

ความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อคุณลักษณะของนักศึกษาฝึกงาน วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 = The Enterpreneur's Satisfaction with Job - Training Characteristics of Students Bangsaphan College of Industrial and Community Education Instutnte of the Central Vocational Education 1 / สุวัฒนา คชพลายุกต์

โดย สุวัฒนา คชพลายุกต์.

เลขเรียกหนังสือ: 331.2592 ส876ค ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2548หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ค.ม. การบริหารการศึกษา) -- มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2548 ชื่อเรื่องอื่น: The Enterpreneur's Satisfaction with Job - Training Characteristics of Students Bangsaphan College of Industrial and Community Education Instutnte of the Central Vocational Education 1.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สถานะ: Items available for loan: [Call number: 331.2592 ส876ค] (2).

ประสิทธิภาพการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1 : วิทยานิพนธ์ = The efficiency of school-based management of basic education institutions under the jurisdiction of the office of nakhon pathom education area 1 / สมศักดิ์ รอบคอบ

โดย สมศักดิ์ รอบคอบ.

เลขเรียกหนังสือ: 371.2 ส283ป ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นครปฐม : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2548หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ค.ม.(การบริหารการศึกษา))- -มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2548 ชื่อเรื่องอื่น: The efficiency of school-based management of basic education institutions under the jurisdiction of the office of nakhon pathom education area 1.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.2 ส283ป] (1).

ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมโรงเรียนกับการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 : วิทยานิพนธ์ = The relationship between the school culture and the educational quality assurance of the secondary schools in the bangkok office of educational service area 3 / ธีระยุทธ ศรีปิยะรัตนกุล

โดย ธีระยุทธ ศรีปิยะรัตนกุล.

เลขเรียกหนังสือ: 373.126 ธ672ค ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นครปฐม : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2548หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ค.ม.(การบริหารการศึกษา))- -มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2548 ชื่อเรื่องอื่น: The relationship between the school culture and the educational quality assurance of the secondary schools in the bangkok office of educational service area 3.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 373.126 ธ672ค] (1).

ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษากับผลการดำเนินงานของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม : วิทยานิพนธ์ = The relationships between administrative behavior of the schools administrators and the school performance of the schools under the jurisdiction of the samut songkhram office for education service / ศิริชัย พลับพิบูลย์

โดย ศิริชัย พลับพิบูลย์.

เลขเรียกหนังสือ: 371.201 ศ452ค ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นครปฐม : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2548หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ค.ม.(การบริหารการศึกษา))- -มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2548 ชื่อเรื่องอื่น: The relationships between administrative behavior of the schools administrators and the school performance of the schools under the jurisdiction of the samut songkhram office for education service.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.201 ศ452ค] (1).

การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ระหว่างการสอนแบบโครงงานวิทยาศาสตร์กับการสอบแบบปกติ : วิทยานิพนธ์ = The comparison between science learning outcomes of fifth-grade students studying wity the science project approach and the normal teaching approach / สุรางค์ ตระกูลราษฎร์

โดย สุรางค์ ตระกูลราษฎร์.

เลขเรียกหนังสือ: 372.35 ส858ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นครปฐม : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2547หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ค.ม.(หลักสูตรและการสอน))- -มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2547 ชื่อเรื่องอื่น: The comparison between science learning outcomes of fifth-grade students studying wity the science project approach and the normal teaching approach.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 372.35 ส858ก] (1).

การดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 : วิทยานิพนธ์ = The Performance of the Internal Quality Assurance of the School Under the Office of Prachuapkhirikhan Educational Service Area 1 / พีระพล สุทธาพานิช

โดย พีระพล สุทธาพานิช.

เลขเรียกหนังสือ: 371.2 พ792ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2548หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ค.ม. การบริหารการศึกษา) -- มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2548 ชื่อเรื่องอื่น: The Performance of the Internal Quality Assurance of the School Under the Office of Prachuapkhirikhan Educational Service Area 1.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.2 พ792ก] (2).

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th