ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 2 จากทั้งหมด 80977 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
การทดลองสร้างยุทธศาสตร์การสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำ แบบการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบอาชีพทำประมงน้ำจืดในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแก่งกระจาน อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี = An Experiment on Creation of Consciousness Development Strategy for Fishery Conservation by Fisherman's Participation in the Kaengkrachan Reservoir, Kaengkrachan Disirict, Petchaburi Province / สุชาติ นกวอน

โดย สุชาติ นกวอน.

เลขเรียกหนังสือ: วพ 333.9548 ส761ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2550หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา)--มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2550 ชื่อเรื่องอื่น: An Experiment on Creation of Consciousness Development Strategy for Fishery Conservation by Fisherman's Participation in the Kaengkrachan Reservoir, Kaengkrachan Disirict, Petchaburi Province.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สถานะ: Items available for loan: [Call number: วพ 333.9548 ส761ก] (3).

การมีส่วนร่วนในการบริหารจัดการทรัพยากรประมงของผู้ประกอบอาชีพประมงน้ำจืดในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี : วิทยานิพนธ์ = Participation in fishery resources management of inland fisheries in Kaengkrachan reservoir, KaengKrachan district, Prtchaburi province / สุชาติ นกวอน

โดย สุชาติ นกวอน.

เลขเรียกหนังสือ: วพ 333.917 ส761ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาประชาคมเมืองและชนบท มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2555หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (รป.ม.)--มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2555 ชื่อเรื่องอื่น: Participation in fishery resources management of inland fisheries in Kaengkrachan reservoir, KaengKrachan district, Prtchaburi province.สถานะ: Items available for loan: [Call number: วพ 333.917 ส761ก] (2).

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th