ผลการค้นหาของคุณมี 44 จากทั้งหมด 81075 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
คู่มือการพิมพ์วิทยานิพนธ์ / บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย.

เลขเรียกหนังสือ: 808.066 จ682ค 2529 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2529สถานะ: Items available for loan: [Call number: 808.066 จ682ค 2529] (1).

คู่มือการพิมพ์วิทยานิพนธ์ / บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย.

เลขเรียกหนังสือ: 808.066 จ682ค ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2521สถานะ: Items available for loan: [Call number: 808.066 จ682ค] (1).

ข้อกำหนดวิทยานิพนธ์ / บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

โดย มหาวิทยาลัยมหิดล. บัณฑิตวิทยาลัย.

เลขเรียกหนังสือ: 808.066 ม246ข ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2541สถานะ: Items available for loan: [Call number: 808.066 ม246ข] (1).

คู่มือการทำวิทยานิพนธ์ / บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต

โดย มหาวิทยาลัยรังสิต. บัณฑิตวิทยาลัย.

เลขเรียกหนังสือ: 808.066 ม565ค ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต, 2542สถานะ: Items available for loan: [Call number: 808.066 ม565ค] (3).

คู่มือการพิมพ์วิทยานิพนธ์ สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี / บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี. บัณฑิตวิทยาลัย.

เลขเรียกหนังสือ: 808.066 คว695 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2547สถานะ: Items available for loan: [Call number: 808.066 คว695] (4).

คู่มือการจัดทำวิทยานิพนธ์ / สำนักงานโครงการบัณฑิตศึกษา สถาบันราชภัฏพระนคร

โดย สถาบันราชภัฏพระนคร. สำนักงานโครงการบัณฑิตศึกษา.

เลขเรียกหนังสือ: 808.066 ค695 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานโครงการบัณฑิตศึกษา สถาบันราชภัฏพระนคร, 2543สถานะ: Items available for loan: [Call number: 808.066 ค695] (1).

แนวการศึกษาชุดวิชา วิทยานิพนธ์ 3 / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

โดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

เลขเรียกหนังสือ: 001.4 ม565น ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2538ชื่อเรื่องอื่น: วิทยานิพนธ์ 3.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 001.4 ม565น] (1).

ประมวลสาระชุดวิชา วิทยานิพนธ์ 2 / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

โดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

เลขเรียกหนังสือ: 001.4 ม565ป ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2538ชื่อเรื่องอื่น: วิทยานิพนธ์ 2.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 001.4 ม565ป] (1).

ประมวลสาระชุดวิชา วิทยานิพนธ์ 1 หน่วยที่ 3-5 / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

โดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

เลขเรียกหนังสือ: 001.4 ม565ป ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2537ชื่อเรื่องอื่น: วิทยานิพนธ์ 1.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 001.4 ม565ป] (1).

แนวการศึกษาชุดวิชา วิทยานิพนธ์ 1 / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

โดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

เลขเรียกหนังสือ: 001.4 ม565น ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2537ชื่อเรื่องอื่น: วิทยานิพนธ์ 1.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 001.4 ม565น] (1).

แนวการศึกษาชุดวิชา วิทยานิพนธ์ 2 หน่วยที่ 1-5 / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

โดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

เลขเรียกหนังสือ: 001.4 ม565น ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2538ชื่อเรื่องอื่น: วิทยานิพนธ์ 2.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 001.4 ม565น] (1).

ประมวลสาระชุดวิชา วิทยานิพนธ์ 1 หน่วยที่ 1-2 / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

โดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

เลขเรียกหนังสือ: 001.4 ม565ป ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2537ชื่อเรื่องอื่น: วิทยานิพนธ์ 1.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 001.4 ม565ป] (1).

แนวการศึกษาชุดวิชา วิทยานิพนธ์ 1 หน่วยที่ 1-2 / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

โดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

เลขเรียกหนังสือ: 001.4 ม565น ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2537ชื่อเรื่องอื่น: วิทยานิพนธ์ 1.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 001.4 ม565น] (1).

คู่มือการพิมพ์วิทยานิพนธ์ / บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โดย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. บัณฑิตวิทยาลัย.

เลขเรียกหนังสือ: 808.066 ม565ค 2538 ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 5ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2538สถานะ: Items available for loan: [Call number: 808.066 ม565ค 2538] (3).

ประมวลสาระชุดวิชา วิทยานิพนธ์ 3 : แขนงวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา หน่วยที่ 1-5 / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

โดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

เลขเรียกหนังสือ: 001.4 ม565ป ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2538ชื่อเรื่องอื่น: วิทยานิพนธ์ 3.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 001.4 ม565ป] (1).

สรุปรายงานวิทยานิพนธ์ที่ได้รับการประเมินอยู่ในระดับดีมากปีการศึกษา 2526 / จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

เลขเรียกหนังสือ: 372.1 จ682ส ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2526สถานะ: Items available for loan: [Call number: 372.1 จ682ส] (1).

คู่มือการวิจัย : การเขียนรายงานการวิจัยและวิทยานิพนธ์ / บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์

โดย บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์.

เลขเรียกหนังสือ: 808.06 บ471ค 2524 ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ภาควิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2524ชื่อเรื่องอื่น: การเขียนรายงานการวิจัยและวิทยานิพนธ์.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 808.06 บ471ค 2524] (1).

คู่มือการพิมพ์วิทยานิพนธ์ / บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โดย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. บัณฑิตวิทยาลัย.

เลขเรียกหนังสือ: 808.066 ม565ค 2543 ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 6ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2543สถานะ: Items available for loan: [Call number: 808.066 ม565ค 2543] (3).

คู่มือวิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ / โครงการบัณฑิตศึกษา สถาบันราชภัฏธนบุรี

โดย สถาบันราชภัฏธนบุรี. โครงการบัณฑิตศึกษา.

เลขเรียกหนังสือ: 808.066 ค695 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โครงการบัณฑิตศึกษา สถาบันราชภัฏธนบุรี, 2543สถานะ: Items available for loan: [Call number: 808.066 ค695] (1).

คู่มือการเสนอวิทยานิพนธ์ / บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย.

เลขเรียกหนังสือ: 808.066 จ683คส ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539สถานะ: Items available for loan: [Call number: 808.066 จ683คส] (2).

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th