ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 2 จากทั้งหมด 80977 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
การพัฒนาการพูดเล่าเรื่องโดยใช้แผนการจัดประสบการณ์ ประกอบบัตรภาพและบัตรคำสำหรับเด็กอนุบาลโรงเรียนบ้านดอนสำราญ ตำบลแม่รำพึง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ : วิทยานิพนธ์ Story telling development by applying experince enhancing plan with picture and word cards for kindergarten children of ban donsamaran school in mae rampueng subdistrict in bang saphan district in Prachuap Khiri Khan Province / วีรยา ทองไทร

โดย วีรยา ทองไทร.

เลขเรียกหนังสือ: วพ 372.21 ว833ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2556หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ค.ม)--มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2556 ชื่อเรื่องอื่น: Story telling development by applying experince enhancing plan with picture and word cards for kindergarten children of ban donsamaran school in mae rampueng subdistrict in bang saphan district in Prachuap Khiri Khan Province.สถานะ: Items available for loan: [Call number: วพ 372.21 ว833ก] (2).

ผลของการจัดกิจกรรมการเล่านิทานไม่จบเรื่องที่มีต่อทักษะการพูดของเด็กปฐมวัยชั้นปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช : วิทยานิพนธ์ = The effect of incomplete story telling activites on the speaking skills of the third year presch lers at the demonstration school of nakhon si thammarat rajabhat university / ศรัณย์ธรณ์ วรสารนันท์

โดย ศรัณย์ธรณ์ วรสารนันท์.

เลขเรียกหนังสือ: วพ 372.677 ศ161ผ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2555หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ค.ม)--มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2555 ชื่อเรื่องอื่น: The effect of incomplete story telling activites on the speaking skills of the third year presch lers at the demonstration school of nakhon si thammarat rajabhat university.สถานะ: Items available for loan: [Call number: วพ 372.677 ศ161ผ] (2).

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th