ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 686 จากทั้งหมด 81075 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
หมู่เกาะทะเลไทย [วีซีดี] /บริษัท โรต้า อินเตอรืเนชั่นแนล จำกัด

โดย บริษัท โรต้า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด.

เลขเรียกหนังสือ: VCD 021/46 ประเภทของทรัพยากร: visual material Visual material; Type of visual material: ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บริษัท โรต้า อินเตอรืเนชั่นแนล จำกัด, 2544สถานะ: Items available for loan: [Call number: VCD 021/46] (1).

ถ่ายทอดเทปคณะบุคคลเข้าเฝ้าถวายพระพรชัยมงคลฯ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๘ [วีซีดี] /โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย

โดย โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย.

เลขเรียกหนังสือ: VCD 135/48 ประเภทของทรัพยากร: visual material Visual material; Type of visual material: ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย, 2548สถานะ: Items available for loan: [Call number: VCD 135/48] (2).

ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาคเหนือ [ วีซีดี ] /บริษัท ทีช ซิ่งทอยส์ จำกัด

โดย บริษัท ทีชชิ่งทอยส์ จำกัด.

เลขเรียกหนังสือ: VCD 022/49 ประเภทของทรัพยากร: visual material Visual material; Type of visual material: ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บริษัท ทีช ซิ่งทอยส์ จำกัด , [ 2549 ? ]สถานะ: Items available for loan: [Call number: VCD 022/49] (1).

เหตุการณ์จริง 14 ตุลา [วีซีดี] /วัน เอ็นเตอร์เพล็กซ์

โดย วัน เอ็นเตอร์เพล็กซ์.

เลขเรียกหนังสือ: VCD 048/49 ประเภทของทรัพยากร: visual material Visual material; Type of visual material: ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วัน เอ็นเตอร์เพล็กซ์ , 2545ชื่อเรื่องอื่น: 14 ตุลา.สถานะ: Items available for loan: [Call number: VCD 048/49] (1).

วีดิทัศน์เพื่อการศึกษาฝนหลวง [ วีซีดี ] /สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

โดย สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม.

เลขเรียกหนังสือ: VCD 061/49 ประเภทของทรัพยากร: visual material Visual material; Type of visual material: ข้อมูลการพิมพ์: ประจวบฯ : สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม , [2549?]ชื่อเรื่องอื่น: ฝนหลวง.สถานะ: Items available for loan: [Call number: VCD 061/49] (1).

รายการศึกษาทัศน์ ตอน ฝนหลวง [วีซีดี] /สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

โดย สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม.

เลขเรียกหนังสือ: VCD 062/49 ประเภทของทรัพยากร: visual material Visual material; Type of visual material: ข้อมูลการพิมพ์: ประจวบฯ : สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม , [2549?]ชื่อเรื่องอื่น: ฝนหลวง.สถานะ: Items available for loan: [Call number: VCD 062/49] (1).

วีดิทัศน์เพื่อการศึกษาดิน [วีซีดี] /สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

โดย สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม.

เลขเรียกหนังสือ: VCD 064/49 ประเภทของทรัพยากร: visual material Visual material; Type of visual material: ข้อมูลการพิมพ์: ประจวบฯ : สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม , [2549?]ชื่อเรื่องอื่น: ดิน.สถานะ: Items available for loan: [Call number: VCD 064/49] (1).

รายการศึกษาทัศน์ ตอน ดิน [วีซีดี] /สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

โดย สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม.

เลขเรียกหนังสือ: VCD 065/49 ประเภทของทรัพยากร: visual material Visual material; Type of visual material: ข้อมูลการพิมพ์: ประจวบฯ : สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม , [2549?]ชื่อเรื่องอื่น: ดิน.สถานะ: Items available for loan: [Call number: VCD 065/49] (1).

สารคดี ภาพแรกในชีวิต สัตว์น้ำจืด [วีซีดี] /บริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด

โดย บริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด.

เลขเรียกหนังสือ: VCD 085/49 ประเภทของทรัพยากร: visual material Visual material; Type of visual material: ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด, [2549?]ชื่อเรื่องอื่น: สัตว์น้ำจืด.สถานะ: Items available for loan: [Call number: VCD 085/49] (1).

มหัศจรรย์เอเชีย ตอน มหัศจรรย์เมืองไทย [วีซีดี] /Time Media

โดย Time Media.

เลขเรียกหนังสือ: VCD 025/46 ประเภทของทรัพยากร: visual material Visual material; Type of visual material: ข้อมูลการพิมพ์: กรุงทพฯ : Time Media, 2545ชื่อเรื่องอื่น: มหัศจรรย์เมืองไทย.สถานะ: Items available for loan: [Call number: VCD 025/46] (1).

อียิปต์ ดินแดนแห่งฟาโรท์ [วีซีดี] /บริษัท เอส.ที. วีดีโอ จำกัด

โดย บริษัท เอส.ที. วีดีโอ จำกัด.

เลขเรียกหนังสือ: VCD 003/46 ประเภทของทรัพยากร: score Score; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บริษัท เอส.ที. วีดีโอ จำกัด, 2544สถานะ: Items available for loan: [Call number: VCD 003/46] (1).

การกำหนดความเหมาะสมสำหรับการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ [วีซีดี]

เลขเรียกหนังสือ: VCD 040/47 ประเภทของทรัพยากร: visual material Visual material; Type of visual material: ข้อมูลการพิมพ์: ม.ป.ท. : ม.ป.พ., ม.ป.ปสถานะ: Items available for loan: [Call number: VCD040/47] (1).

คู่มือตรวจวิเคราะห์แมลงคุ้มครอง [วีซีดี] /กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โดย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.

เลขเรียกหนังสือ: VCDE 082/47 ประเภทของทรัพยากร: visual material Visual material; Type of visual material: ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2547สถานะ: Items available for loan: [Call number: VCDE 082/47] (1).

การทำงานเป็นทีม [วีซีดี] /ไพโรจน์ เกษแม่นกิจ

โดย ไพโรจน์ เกษแม่นกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: VCD 122/48 ประเภทของทรัพยากร: visual material Visual material; Type of visual material: ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย , 2537สถานะ: Items available for loan: [Call number: VCD 122/48] (1).

การบริหารความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม [วีซีดี] /สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

โดย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย.

เลขเรียกหนังสือ: VCD 136/48 ประเภทของทรัพยากร: visual material Visual material; Type of visual material: ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย , 2537สถานะ: Items available for loan: [Call number: VCD 136/48] (1).

โครงการนักรบสิ่งแวดล้อม [วีซีดี] /กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โดย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.

เลขเรียกหนังสือ: VCD 059/49 ประเภทของทรัพยากร: visual material Visual material; Type of visual material: ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม , [2549?]สถานะ: Items available for loan: [Call number: VCD 059/49] (1).

โยคะเพื่อสุขภาพ [วีซีดี] /มูลนิธิการศึกษาไทย

โดย มูลนิธิการศึกษาไทย.

เลขเรียกหนังสือ: VCD 0015/50 ประเภทของทรัพยากร: visual material Visual material; Type of visual material: ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพ ฯ : มูลนิธิการศึกษาไทย, [2550?]สถานะ: Items available for loan: [Call number: VCD 0015/50] (1).

สารคดี กฎหมายสามัญประจำบ้าน ชุดที่1 [วีซีดี] /สำนักงานกระทรวงยุติธรรม

โดย สำนักงานกระทรวงยุติธรรม.

เลขเรียกหนังสือ: VCD 0010/51 ประเภทของทรัพยากร: visual material Visual material; Type of visual material: ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพ ฯ : สำนักงานกระทรวงยุติธรรม, 2551สถานะ: Items available for loan: [Call number: VCD 0010/51] (1).

สารคดี กฎหมายสามัญประจำบ้าน ชุดที่2 [วีซีดี] /สำนักงานกระทรวงยุติธรรม

โดย สำนักงานกระทรวงยุติธรรม.

เลขเรียกหนังสือ: VCD 0011/51 ประเภทของทรัพยากร: visual material Visual material; Type of visual material: ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพ ฯ : สำนักงานกระทรวงยุติธรรม, 2551สถานะ: Items available for loan: [Call number: VCD 0011/51] (1).

พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย " โครงการแกล้งดิน " 5 ตุลาคม " วันนวัตกรรมแห่งชาติ " [วีซีดี]

เลขเรียกหนังสือ: VCD 0007/50 ประเภทของทรัพยากร: visual material Visual material; Type of visual material: ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพ : สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ, 2549ชื่อเรื่องอื่น: โครงการแกล้งดิน.สถานะ: Items available for loan: [Call number: VCD 0007/50] (4).

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th