ผลการค้นหาของคุณมี 9 จากทั้งหมด 80949 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาคเหนือ [ วีซีดี ] /บริษัท ทีช ซิ่งทอยส์ จำกัด

โดย บริษัท ทีชชิ่งทอยส์ จำกัด.

เลขเรียกหนังสือ: VCD 022/49 ประเภทของทรัพยากร: visual material Visual material; Type of visual material: ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บริษัท ทีช ซิ่งทอยส์ จำกัด , [ 2549 ? ]สถานะ: Items available for loan: [Call number: VCD 022/49] (1).

ภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคใต้ 1 [วีซีดี] /บริษัท ทีชซิ่งทอยส์ จำกัด

โดย บริษัท ทีชชิ่งทอยส์ จำกัด.

เลขเรียกหนังสือ: VCD 024/49 ประเภทของทรัพยากร: visual material Visual material; Type of visual material: ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บริษัท ทีชซิ่งทอยส์ จำกัด , [ 2549 ? ]ชื่อเรื่องอื่น: งานศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน.สถานะ: Items available for loan: [Call number: VCD 024/49] (1).

ภูมิปัญญษท้องถิ่น อีสาน [ วีซีดี ] /บริษัท ทีช ซิ่งทอยส์ จำกัด

โดย บริษัท ทีชชิ่งทอยส์ จำกัด.

เลขเรียกหนังสือ: VCD 023/49 ประเภทของทรัพยากร: visual material Visual material; Type of visual material: ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บริษัท ทีช ซิ่งทอยส์ จำกัด , [ 2549 ? ]ชื่อเรื่องอื่น: อีสานใต้.สถานะ: Items available for loan: [Call number: VCD 023/49] (1).

ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาคใต้ [วีซีดี] /บริษัท ทีชซิ่งทอยส์ จำกัด

โดย บริษัท ทีชชิ่งทอยส์ จำกัด.

เลขเรียกหนังสือ: VCD 025/49 ประเภทของทรัพยากร: visual material Visual material; Type of visual material: ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บริษัท ทีชซิ่งทอยส์ จำกัด , [ 2549 ? ]ชื่อเรื่องอื่น: ประเพณี วัฒนธรรมและการละเล่นพื้นเมือง.สถานะ: Items available for loan: [Call number: VCD 025/49] (1).

ชุดที่3.ครูภูมิปัญญาไทย เรื่องที่1.สวนกลางนางเพาะปลูก ภูมิปัญยาเกษตรธรรมชาติ - เรื่องที่2.เรียนรู้เกษตรอินทรียเกษตรดีๆเพื่อชีวิต [วีซีดี] /สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

โดย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ.

เลขเรียกหนังสือ: VCD 073/48 ประเภทของทรัพยากร: visual material Visual material; Type of visual material: ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ , 2547สถานะ: Items available for loan: [Call number: VCD 073/48] (1).

ชุดที่3.ครูภูมิปัญญาไทย เรื่องที่1.พลิกฟื้นผืนนาไทยกับภูมิปัญญาไทยยุคใหม่ - เรื่องที่2.ไม้เรียงชุมชนต้นแบบแห่งการเรียนรู้ [วีซีดี] /สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

โดย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ.

เลขเรียกหนังสือ: VCD 074/48 ประเภทของทรัพยากร: visual material Visual material; Type of visual material: ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ , 2547สถานะ: No items available Special Status (1).

ชุดที่ 3.ครูภูมิปัญญาไทย เรื่องที่1.เบญจวงศ์ ทรงคุณค่า..งามศิลปะการเรียนรู้ - เรื่องที่2.ภูมิปัญญากลุ่มแม่น้ำกลอง [วีซีดี] /สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

โดย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ.

เลขเรียกหนังสือ: VCD 075/48 ประเภทของทรัพยากร: visual material Visual material; Type of visual material: ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ , 2547สถานะ: Items available for loan: [Call number: VCD 075/48] (1).

ชุดที่3.ครูภูมิปัญญาไทย เรื่องที่1.โนรายุคใหม่ โนราศียาภัย - เรื่องที่2.มวยไทย..ยอดศิลปะการเรียนรู้ [วีซีดี] /สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

โดย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ.

เลขเรียกหนังสือ: VCD 076/48 ประเภทของทรัพยากร: visual material Visual material; Type of visual material: ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ , 2547สถานะ: Items available for loan: [Call number: VCD 076/48] (1).

ชุดที่ 1 เรื่องภูมิปัญญาไทยพลังปัญญาจากชุมชนเพื่อการเรียนรู้ [วีซีดี] /สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึษาธิการ

โดย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

เลขเรียกหนังสือ: VCD 048/47 ประเภทของทรัพยากร: visual material Visual material; Type of visual material: ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึษาธิการ , [2548?] สถานะ: Items available for loan: [Call number: VCD 048/47] (10).

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th