ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 686 จากทั้งหมด 80853 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
การเรียนรู้...สร้างความรู้คู่คุณธรรม [วีซีดี] /สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

โดย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

ประเภทของทรัพยากร: visual material Visual material; Type of visual material: ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, [2548?]สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: VCD 052/47] (4).

สู่รอยยิ้มของวันใหม่ ฟ้าสดใสหลังสึนามิ [วีซีดี] /สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

โดย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ.

ประเภทของทรัพยากร: visual material Visual material; Type of visual material: ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2548ชื่อเรื่องอื่น: ดับไฟใต้ด้วยพระราโชบายเข้าใจ เข้าถึงพัฒนา.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: VCD 083/48] (1).

จอมดาบฝ่าบังลังก์ = Sword in the noon [วีซีดี] Eui kim Suk

โดย Sword in the noon.

ประเภทของทรัพยากร: visual material Visual material; Type of visual material: ข้อมูลการพิมพ์: China : Sbinabro , WhateLee entertainment, [2548?]ชื่อเรื่องอื่น: Sword in the noon.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: VCDM] (1).

สารพันปัญหาคดีปกครอง [วีซีดี] /สำนักเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานศาลปกครอง

โดย สำนักเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานศาลปกครอง.

ประเภทของทรัพยากร: visual material Visual material; Type of visual material: ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานศาลปกครอง , 2549สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: VCD 051/49] (3).

ห้องสมุดมีชีวิต = Living library [วีซีดี] /ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.

ประเภทของทรัพยากร: visual material Visual material; Type of visual material: ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพ ฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2549ชื่อเรื่องอื่น: Living library.สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

สารคดีสายธารน้ำพระทัย ตอนที่ 4 โครงการชลประทานมูโนะอันเนื่องมาจากพระราชดำริ [VCD] /บ.เจเนซีส มีเดียคอม จำกัด

โดย บ.เจเนซีส มีเดียคอม จำกัด.

ประเภทของทรัพยากร: visual material Visual material; Type of visual material: ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บ.เจเนซีส มีเดียคอม จำกัด, 2550ชื่อเรื่องอื่น: โครงการชลประทานมูโนะอันเนื่องมาจากพระราชดำริ.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: VCD 0022/50] (1).

สารคดีสายธารน้ำพระทัย ตอนที่ 5 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยนกเค้า จังหวัดสกลนคร [VCD] /บ.เจเนซีส มีเดียคอม จำกัด

โดย บ.เจเนซีส มีเดียคอม จำกัด.

ประเภทของทรัพยากร: visual material Visual material; Type of visual material: ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บ.เจเนซีส มีเดียคอม จำกัด, 2550ชื่อเรื่องอื่น: โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยนกเค้า จังหวัดสกลนคร.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: VCD 0023/50] (1).

สารคดีสายธารน้ำพระทัย ตอนที่ 8 โครงการขุดลอกหนองเบ็น จังหวัดขอนแก่น [VCD] /บ.เจเนซีส มีเดียคอม จำกัด

โดย บ.เจเนซีส มีเดียคอม จำกัด.

ประเภทของทรัพยากร: visual material Visual material; Type of visual material: ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บ.เจเนซีส มีเดียคอม จำกัด, 2550ชื่อเรื่องอื่น: โครงการขุดลอกหนองเบ็น จังหวัดขอนแก่น.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: VCD 0026/50] (1).

สารคดีสายธารน้ำพระทัย ตอนที่ 10 โครงการลุ่มน้ำลำนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ [VCD] /บ.เจเนซิส มีเดียคอม จำกัด

โดย บ.เจเนซีส มีเดียคอม จำกัด.

ประเภทของทรัพยากร: visual material Visual material; Type of visual material: ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ :บ.เจเนซิส มีเดียคอม จำกัด, 2550ชื่อเรื่องอื่น: โครงการลุ่มน้ำลำนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: VCD 0028/50] (1).

สารคดีสายธารน้ำพระทัย ตอนที่ 12 โครงการเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล จังหวัดเชียงใหม่ (ตอนที่ 2) [VCD] /บ.เจเนซิส มีเดียคอม จำกัด

โดย บ.เจเนซีส มีเดียคอม จำกัด.

ประเภทของทรัพยากร: visual material Visual material; Type of visual material: ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บ.เจเนซิส มีเดียคอม จำกัด , 2550ชื่อเรื่องอื่น: โครงการเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล จังหวัดเชียงใหม่ (ตอนที่ 2).สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: VCD 0030/50] (1).

สารคดีสายธารน้ำพระทัย ตอนที่ 13 โครงการเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ (ตอนที่ 1) [VCD] /บ.เจเนซิส มีเดียคอม จำกัด

โดย บ.เจเนซีส มีเดียคอม จำกัด.

ประเภทของทรัพยากร: visual material Visual material; Type of visual material: ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บ.เจเนซิส มีเดียคอม จำกัด, 2550ชื่อเรื่องอื่น: โครงการเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ (ตอนที่ 1).สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: VCD 0031/50] (1).

สารคดีสายธารน้ำพระทัย ตอนที่ 14 โครงการเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ (ตอนที่ 2) [VCD] /บ.เจเนซิส มีเดียคอม จำกัด

โดย บ.เจเนซีส มีเดียคอม จำกัด.

ประเภทของทรัพยากร: visual material Visual material; Type of visual material: ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บ.เจเนซิส มีเดียคอม จำกัด, 2550ชื่อเรื่องอื่น: โครงการเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ (ตอนที่ 2).สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: VCD 0032/50] (1).

พูดอย่างมีศิลปะ สื่อสารตรงใจ ได้ผลตรงจุด [วีซีดี] /บริษัท ไลบรารี่ จำกัด

โดย บริษัท ไลบรารี่ จำกัด.

ประเภทของทรัพยากร: visual material Visual material; Type of visual material: ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพ ฯ : บริษัท ไลบรารี่ จำกัด, 2550สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: VCD 0002/51] (1).

โลงต่อตาย = [วีซีดี] /เอกชัย เอื้อครองธรรม

โดย เอกชัย เอื้อครองธรรม.

ประเภทของทรัพยากร: visual material Visual material; Type of visual material: ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพ ฯ : บริษัท NGR, 2551ชื่อเรื่องอื่น: The coffin.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: VCDM 0345] (1).

ลีลาสกับสุนทราภรณ์ # 4 ตลุง/รำวง [วีซีดี] /บริษัท เมโทรแผ่นเสียง-เทป (1981) จำกัด

โดย บริษัท เมโทรแผ่นเสียง-เทป (1981) จำกัด.

ประเภทของทรัพยากร: visual material Visual material; Type of visual material: ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพ ฯ : บริษัท เมโทรแผ่นเสียง-เทป (1981) จำกัด, 2544สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: VCD 0006/51] (1).

สารคดีสั้น ดอกไม้บาน สื่อสารความดี โครงงานคุณธรรม แผนที่คนดี [วีซีดี] /ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม

โดย ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม).

ประเภทของทรัพยากร: visual material Visual material; Type of visual material: ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพ ฯ : ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม, 2554สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: VCDคธ 0016/54] (3). Items available for reference: [Call number: VCDคธ 0016/54] (2).

สารคดีสั้น ดอกไม้บาน สื่อสารความดี ศาสนา กับชีวิตและการเรียนรู้ศาสนสัมพันธ์ [วีซีดี] /ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม

โดย ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม).

ประเภทของทรัพยากร: visual material Visual material; Type of visual material: ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพ ฯ : ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม, 2554สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: VCDคธ 0017/54] (3). Items available for reference: [Call number: VCDคธ 0017/54] (2).

สารคดีสั้น ดอกไม้บาน สื่อสารความดี สมัชชาคุณธรรม ตลาดนัดคุณธรรมและการจัดการความรู้ [วีซีดี] /ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม

โดย ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม).

ประเภทของทรัพยากร: visual material Visual material; Type of visual material: ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพ ฯ : ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม, 2554สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: VCDคธ 0018/54] (3). Items available for reference: [Call number: VCDคธ 0018/54] (2).

สารคดีสั้น ดอกไม้บาน สื่อสารความดี สมัชชาคุณธรรม กระบวนการปลูกฝังคุณธรรม ในต่างประเทศ [วีซีดี] /ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม

โดย ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม).

ประเภทของทรัพยากร: visual material Visual material; Type of visual material: ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพ ฯ : ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม, 2554สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: VCDคธ 0019/54] (3). Items available for reference: [Call number: VCDคธ 0019/54] (2).

สารคดีสั้น ดอกไม้บาน สื่อสารความดี จิตอาสา ชุมชนคุณธรรม วิถีพอเพียง [วีซีดี] /ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม

โดย ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม).

ประเภทของทรัพยากร: visual material Visual material; Type of visual material: ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพ ฯ : ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม, 2554สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: VCDคธ 0020/54] (3). Items available for reference: [Call number: VCDคธ 0020/54] (2).

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th