ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 686 จากทั้งหมด 80853 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
นานาชีวิต...บนถนนข้าวสาร โลกมันคือละคร [วีซีดี] /บริษัท ส่องโลก จำกัด

โดย บริษัท ส่องโลก จำกัด.

ประเภทของทรัพยากร: score Score; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บริษัท ส่องโลก จำกัด, 2545สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: VCD 034/46] (1).

ผักหวานบ้านพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ [วีซีดี] /บริษัท สำนักพิมพ์กิจอักษร จำกัด

โดย บริษัท สำนักพิมพ์ กิจอักษร จำกัด.

ประเภทของทรัพยากร: visual material Visual material; Type of visual material: ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บริษัท สำนักพิมพ์กิจอักษร จำกัด, ม.ป.ปสามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: VCD 082/46] (1).

คนค้นฅน ตอน แม่...ไม่ต้องร้องไห้ = Mom, don't cry [วีซีดี] /บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด

โดย บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด.

ประเภทของทรัพยากร: visual material Visual material; Type of visual material: ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด, 2546ชื่อเรื่องอื่น: Mom, don't cry | แม่...ไม่ต้องร้องไห้.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: VCD 087/47] (1).

เทนนิส [วีซีดี] /บริษัท สำนักพิมพ์กิจอักษร จำกัด

โดย บริษัท สำนักพิมพ์ กิจอักษร จำกัด.

ประเภทของทรัพยากร: visual material Visual material; Type of visual material: ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บริษัท สำนักพิมพ์กิจอักษร จำกัด, ม.ป.ปสามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: VCD 104/46] (2).

เทเบิ้นเทนนิส [วีซีดี] /บริษัท สำนักพิมพ์กิจอักษร จำกัด

โดย บริษัท สำนักพิมพ์ กิจอักษร จำกัด.

ประเภทของทรัพยากร: visual material Visual material; Type of visual material: ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บริษัท สำนักพิมพ์กิจอักษร จำกัด, ม.ป.ปสามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: VCD 105/46] (2).

สมุดสถิติรายปี ประเทศไทย พ.ศ. 2546 [วีซีดี] =Statistical yearbook Thailand 2003 / สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

โดย สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.

ประเภทของทรัพยากร: visual material Visual material; Type of visual material: ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, 2546-ชื่อเรื่องอื่น: Statistical yearbook Thailand 2003.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: VCD 138/46] (1).

ข้อมูลแผนพัฒนาอำเภอ 5 ปี (พ.ศ. 2545-2549) [ซีดีรอม] /กองวิชาการและแผนงานกรมการปกครอง

โดย กองวิชาการและแผนงานกรมการปกครอง.

ประเภทของทรัพยากร: computer file Computer file; รูปแบบ: electronic สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: CD 0299] (1).

มัมมี่สุสานพันปี = Ancient Graves Voicees of the Dead [วีซีดี] /บริษัท เอส.ที.วีดีโอจำกัด

โดย บริษัท เอส.ที. วีดีโอ จำกัด.

ประเภทของทรัพยากร: visual material Visual material; Type of visual material: ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บริษัท เอส.ที.วีดีโอจำกัด , 2544ชื่อเรื่องอื่น: Ancient Graves Voicees of the Dead.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: VCD 004/46] (1).

สารคดี ส่องโลก2000อินเดียน่า...โจ๋ย [วีซีดี] /โจ๋ย บางจาก

โดย โจ๋ย บางจาก.

ประเภทของทรัพยากร: visual material Visual material; Type of visual material: ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บริษัท พรีเมี่ยมดิจดตอลเอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด , 2544สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: VCD 122/46] (1).

สารคดีส่องโลก 2000อินเดียน่า...โจ๋ย [วีซีดี] /โจ๋ย บางจาก

โดย โจ๋ย บางจาก.

ประเภทของทรัพยากร: visual material Visual material; Type of visual material: ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บริษัท พรีเมี่ยมดิจิตอลเอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด , 2544สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: VCD 121/46] (1).

สารคดีส่องโลก2000อินเดียน่า...โจ๋ย [วีซีดี] /โจ๋ย บางจาก

โดย โจ๋ย บางจาก.

ประเภทของทรัพยากร: visual material Visual material; Type of visual material: ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ บริษัท พรีเมี่ยมดิจิตอลเอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด , 2544สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: VCD 120/46] (1).

การส่งเสริมการอ่านร้อยแก้วและร้อยกรอง [วีซีดี] /สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาต กระทรวงวัฒนธรรม

โดย สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ.

ประเภทของทรัพยากร: visual material Visual material; Type of visual material: ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาต กระทรวงวัฒนธรรม , [2548?]สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: VCD 077/46] (1).

รายงานผลการสำรวจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ครัวเรือน)ไตรมาส 1 พ.ศ.2547 [วีซีดี] /สำนักงานสถิติแห่วชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

โดย สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.

ประเภทของทรัพยากร: visual material Visual material; Type of visual material: ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานสถิติแห่วชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: VCD 078/47] (1).

รายงานการสำรวจอนามัยการเจริญพันธุ์ภาคใต้ = REPORT OF 2003 REPRODUCTIVE HEALTH SURVEY IN THE SOUTHERN REGION OF THAILAND [วีซีดี] /สำนักงานสถิติแห่วชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

โดย สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.

ประเภทของทรัพยากร: visual material Visual material; Type of visual material: ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานสถิติแห่วชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร , 2546ชื่อเรื่องอื่น: REPRODUCTIVE HEALTH SURVEY IN THE SOUTHERN REGION OF THAILAND.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: VCD 079/47] (1).

14 ตุลา วันประชาธปไตร [วีซีดี] /สมศักดิ์ ปริศนานันทกุล

โดย สมศักดิ์ ปริศนานันทกุล.

ประเภทของทรัพยากร: visual material Visual material; Type of visual material: ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : [2548?]สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: VCD 080/47] (4).

สำนักกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ [วีซีดี] /สำนักกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

โดย สำนักกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ.

ประเภทของทรัพยากร: visual material Visual material; Type of visual material: ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ , 2547สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: VCD 083/47] (1).

วิดีทัศน์รูปแบบการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษาระดับมัธยมศึกษา [วีซีดี] /กระทรวงศึกษาธิการ

โดย กระทรวงศึกษาธิการ.

ประเภทของทรัพยากร: visual material Visual material; Type of visual material: ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ , [2548?]สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: VCD 068/47] (1).

วิดีทัศน์รูปแบบการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระะการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา [วีซีดี] /กระทรวงศึกษาธิการ

โดย กระทรวงศึกษาธิการ.

ประเภทของทรัพยากร: visual material Visual material; Type of visual material: ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ, [2548?]สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: VCD 069/47] (1).

วิดีทัศน์รูปแบบการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา [วีซีดี] /กระทรวงศึกษาธิการ

โดย กระทรวงศึกษาธิการ.

ประเภทของทรัพยากร: visual material Visual material; Type of visual material: ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ , [2548?]สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: VCD 071/47] (1).

วิดีทัศน์รูปแบบการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศระดับมัธยมศึกษา [วีซีดี] /กระทรวงศึกษาธิการ

โดย กระทรวงศึกษาธิการ.

ประเภทของทรัพยากร: visual material Visual material; Type of visual material: ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ , [2548?]สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: VCD 074/47] (1).

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th