ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 686 จากทั้งหมด 80853 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
วิดีทัศน์รูปแบบการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีระดับมัธยมศึกษา [วีซีดี] /กระทรวงศึกษา

โดย กระทรวงศึกษาธิการ.

ประเภทของทรัพยากร: visual material Visual material; Type of visual material: ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษา , [2548?]สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: VCD 075/47] (1).

รายการคิดได้ไง "เปิดโลกกว้างสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ " [วีซีดี] /สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึษาธิการ

โดย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

ประเภทของทรัพยากร: visual material Visual material; Type of visual material: ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึษาธิการ , 2547 สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: VCD 047/47] (1).

รายการคิดได้ไง "เปิดโลกกว้างสู่สังคมแห่งการเรียนรู้" [วีซีดี] /สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึษาธิการ

โดย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

ประเภทของทรัพยากร: visual material Visual material; Type of visual material: ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึษาธิการ , 2547 สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: VCD 046/47] (1).

รายการคิดได้ไง "เปิดโลกกว้างสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ " [วีซีดี] /สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึษาธิการ

โดย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

ประเภทของทรัพยากร: visual material Visual material; Type of visual material: ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึษาธิการ ,2547 สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: VCD 045/47] (1).

รายการคิดได้ไง "เปิดโลกกว้างสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ " [ว๊ซีดี] /สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึษาธิการ

โดย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

ประเภทของทรัพยากร: visual material Visual material; Type of visual material: ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึษาธิการ , 2547สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: VCD 044/47] (1).

รายการคิดได้ไง "เปิดโลกกว้างสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ " [วีซีดี] /สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึษาธิการ

โดย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

ประเภทของทรัพยากร: visual material Visual material; Type of visual material: ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึษาธิการ , 2547 สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: VCD 043/47] (1).

รายการคิดได้ไง "เปิดโลกกว้างสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ " [วีซีดี] /สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึษาธิการ

โดย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

ประเภทของทรัพยากร: visual material Visual material; Type of visual material: ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึษาธิการ ,2547 สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: VCD 042/47] (1).

ชุดที่ 9เรื่อง ICT แหล่งเรียนรู้นอกรั้วโรงเรียน [วีซีดี] /สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

โดย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

ประเภทของทรัพยากร: visual material Visual material; Type of visual material: ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา , [2548?]สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: VCD 056/47] (1).

ชุดที่ 8 เรื่อง การอบรมครูโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน [วีซีดี] /สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

โดย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

ประเภทของทรัพยากร: visual material Visual material; Type of visual material: ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา , [2548?]สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: VCD 055/47] (1).

ชุดที่ 7 เรื่อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรสำศัญ...เพื่อจัดการศึกษา [วีซีดี] /สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

โดย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

ประเภทของทรัพยากร: visual material Visual material; Type of visual material: ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา , [2548?]สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: VCD 054/47] (1).

ชุดที่ 4 เรื่อง หลากหลายเทคนิคการเรียนรู้...ครูแห่งชาตฺต้นแบบ (ระดับอาชีวศึกษา) [วีซีดี] /สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

โดย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

ประเภทของทรัพยากร: visual material Visual material; Type of visual material: ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา , [2548?]สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: VCD 051/47] (1).

วิดีทัศน์รูปแบบการจัดการเรียนรู้การจัดการเรียนแบบบูรณาการ ระดับประถมศึกษา [วีซีดี] /กระทรวงศึกษาธิการ

โดย กระทรวงศึกษาธิการ.

ประเภทของทรัพยากร: visual material Visual material; Type of visual material: ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ , [2548?]สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: VCD 066/47] (1).

วิดีทัศน์รูปแบบการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับประถมศึกษา [วีซีดี] /กระทรวงศึกษาธิการ

โดย กระทรวงศึกษาธิการ.

ประเภทของทรัพยากร: visual material Visual material; Type of visual material: ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ , [2548?]สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: VCD 065/47] (1).

วิดีทัศน์รูปแบบการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ระดับประถมศึกษา [วีซีดี] /กระทรวงศึกษาธิการ

โดย กระทรวงศึกษาธิการ.

ประเภทของทรัพยากร: visual material Visual material; Type of visual material: ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ , [2548?]สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: VCD 064/47] (1).

วิดีทัศน์รูปแบบการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีระดับประถมศึกษา [วีซีดี] /กระทรวงศึกษาธิการ

โดย กระทรวงศึกษาธิการ.

ประเภทของทรัพยากร: visual material Visual material; Type of visual material: ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ , [2548?]สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: VCD 063/47] (1).

วิดีทัศน์รูปแบบการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา [วีซีดี] /กระทรวงศึกษาธิการ

โดย กระทรวงศึกษาธิการ.

ประเภทของทรัพยากร: visual material Visual material; Type of visual material: ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ , [2548?]สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: VCD 062/47] (1).

วิดีทัศน์รูปแบบการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะระดับประถมศึกษา [วีซีดี] /กระทรวงศึกษาธิการ

โดย กระทรวงศึกษาธิการ.

ประเภทของทรัพยากร: visual material Visual material; Type of visual material: ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ , [2548?]สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: VCD 060/47] (1).

"สอนอย่างไรให้ถึงฝัน " คุณครูทักษิณ ชินวัตร สอนวิชาคณิตศาสตร์ ร.ร.สามเสนวิทยาลัย 25กันยายน 2546 [ว๊ซีดี] /กระทรวงศึกษาธิการ

โดย กระทรวงศึกษาธิการ.

ประเภทของทรัพยากร: visual material Visual material; Type of visual material: ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ , 2546สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: VCD 057/47] (1).

สุราไทย ไวน์ไทย จากภูมิปัญญาพื้นบ้านสู่การสร้างธุรกิจ แต่ความสำเร็จไม่ใช่เพียงแค่รส [วีซีดี] /บริษัท พีเพิลมีเดีย จำกัด

โดย บริษัท พีเพิลมีเดีย จำกัด.

ประเภทของทรัพยากร: visual material Visual material; Type of visual material: ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บริษัท พีเพิลมีเดีย จำกัด , 2548สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: VCD 057/48] (1).

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th