ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 686 จากทั้งหมด 81063 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
เนื่องในวโรกาสการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปีและ ในโอกาสมหามงคลเฉลิมมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 [วีซีดี] /สภามหาวิทยาลัยราชภัฏ 34 แห่ง

โดย สภามหาวิทยาลัยราชภัฏ 34 แห่ง.

เลขเรียกหนังสือ: VCD 0009/50 ประเภทของทรัพยากร: visual material Visual material; Type of visual material: ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพ ฯ : สภามหาวิทยาลัยราชภัฏ 34 แห่ง, 2550สถานะ: Items available for loan: [Call number: VCD 0009/50] (5).

ช่างไม้ [วีซีดี] /บริษัท สำนักพิมพ์กิจอักษร จำกัด

โดย บริษัท สำนักพิมพ์ กิจอักษร จำกัด.

เลขเรียกหนังสือ: VCD 066/46 ประเภทของทรัพยากร: visual material Visual material; Type of visual material: ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บริษัท สำนักพิมพ์กิจอักษร จำกัด, ม.ป.ปสถานะ: Items available for loan: [Call number: VCD 066/46] (2).

ช่างรถยนต์ : เครื่องยนต์ [วีซีดี] /บริษัท สำนักพิมพ์กิจอักษร จำกัด

โดย บริษัท สำนักพิมพ์ กิจอักษร จำกัด.

เลขเรียกหนังสือ: VCD 074/46 ประเภทของทรัพยากร: visual material Visual material; Type of visual material: ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บริษัท สำนักพิมพ์กิจอักษร จำกัด, ม.ป.ปชื่อเรื่องอื่น: เครื่องยนต์.สถานะ: Items available for loan: [Call number: VCD 074/46] (2).

ช่างแต่งหน้า [วีซีดี] /บริษัท สำนักพิมพ์กิจอักษร จำกัด

โดย บริษัท สำนักพิมพ์ กิจอักษร จำกัด.

เลขเรียกหนังสือ: VCD 036/47 ประเภทของทรัพยากร: visual material Visual material; Type of visual material: ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บริษัท สำนักพิมพ์กิจอักษร จำกัด, ม.ป.ปสถานะ: Items available for loan: [Call number: VCD036/47] (3).

ช่างออกแบบเสื้อ กระเป๋า รองเท้า [วีซีดี] /บริษัท สำนักพิมพ์กิจอักษร จำกัด

โดย บริษัท สำนักพิมพ์ กิจอักษร จำกัด.

เลขเรียกหนังสือ: VCD 035/47 ประเภทของทรัพยากร: visual material Visual material; Type of visual material: ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บริษัท สำนักพิมพ์กิจอักษร จำกัด, ม.ป.ปสถานะ: Items available for loan: [Call number: VCD035/47] (2).

ช่างรถยนต์ : ระบบเบรค [วีซีดี] /บริษัท สำนักพิมพ์กิจอักษร จำกัด

โดย บริษัท สำนักพิมพ์ กิจอักษร จำกัด.

เลขเรียกหนังสือ: VCD 071/46 ประเภทของทรัพยากร: visual material Visual material; Type of visual material: ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บริษัท สำนักพิมพ์กิจอักษร จำกัด, ม.ป.ปสถานะ: Items available for loan: [Call number: VCD 071/46] (1).

ช่างรถยนต์ : ล้อและยาง [วีซีดี] /บริษัท สำนักพิมพ์กิจอักษร จำกัด

โดย บริษัท สำนักพิมพ์ กิจอักษร จำกัด.

เลขเรียกหนังสือ: VCD 070/46 ประเภทของทรัพยากร: visual material Visual material; Type of visual material: ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บริษัท สำนักพิมพ์กิจอักษร จำกัด, ม.ป.ปสถานะ: Items available for loan: [Call number: VCD 070/46] (1).

ช่างรถยนต์ : ช่วงล่าง, การส่งกำลัง เพลา ระบบกันสะเทือน [วีซีดี] /บริษัท สำนักพิมพ์กิจอักษร จำกัด

โดย บริษัท สำนักพิมพ์ กิจอักษร จำกัด.

เลขเรียกหนังสือ: VCD 076/46 ประเภทของทรัพยากร: visual material Visual material; Type of visual material: ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บริษัท สำนักพิมพ์กิจอักษร จำกัด, ม.ป.ปสถานะ: Items available for loan: [Call number: VCD 076/46] (1).

ช่างรถยนต์ : เกียร์ [วีซีดี] /บริษัท สำนักพิมพ์กิจอักษร จำกัด

โดย บริษัท สำนักพิมพ์ กิจอักษร จำกัด.

เลขเรียกหนังสือ: VCD 075/46 ประเภทของทรัพยากร: visual material Visual material; Type of visual material: ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บริษัท สำนักพิมพ์กิจอักษร จำกัด, ม.ป.ปชื่อเรื่องอื่น: เกียร์ (วีซีดี).สถานะ: Items available for loan: [Call number: VCD 075/46] (2).

รากแก้ว บันทึกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปีที่ 110 [วีซีดี] /กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โดย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.

เลขเรียกหนังสือ: VCD 132/46 ประเภทของทรัพยากร: visual material Visual material; Type of visual material: ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2545สถานะ: Items available for loan: [Call number: VCD 132/46] (1).

การใช้ข้อมูลผลการวิเคราะห์ดินเพื่อการปรับปรุงบำรุงดินและการใช้ปุ๋ย [วีซีดี] =Socil Analysis Interpretation for Soil Improvement and Fertilizer Recommendation / พจนีย์ มอญเจริญ

โดย พจนีย์ มอญเจริญ.

เลขเรียกหนังสือ: VCD 012/47 ประเภทของทรัพยากร: visual material Visual material; Type of visual material: ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกาตรและสหกรณ์, 2547ชื่อเรื่องอื่น: Socil Analysis Interpretation for Soil Improvement and Fertilizer Recommendation.สถานะ: Items available for loan: [Call number: VCD012/47] (1).

บ้านหนองขาว อนุรักษ์สถาปัตยกรรมบ้านเรือนไทย [วีซีดี] /สำนักศิลปวัฒนธรรม สถาบันราชภัฏกาญจนบุรี

โดย สถาบันราชภัฏกาญจนบุรี สำนักศิลปวัฒนธรรม.

เลขเรียกหนังสือ: VCD 001/47 ประเภทของทรัพยากร: visual material Visual material; Type of visual material: ข้อมูลการพิมพ์: กาญจนบุรี : สำนักศิลปวัฒนธรรม สถาบันราชภัฏกาญจนบุรี, ม.ป.ปสถานะ: Items available for loan: [Call number: VCD 001/47] (1).

ช่างสี [วีซีดี] /บริษัท สำนักพิมพ์กิจอักษร จำกัด

โดย บริษัท สำนักพิมพ์ กิจอักษร จำกัด.

เลขเรียกหนังสือ: VCD 069/46 ประเภทของทรัพยากร: visual material Visual material; Type of visual material: ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บริษัท สำนักพิมพ์กิจอักษร จำกัด, ม.ป.ปสถานะ: Items available for loan: [Call number: VCD 069/46] (2).

สารคดี ส่องโลกธรรมชาติ [วีซีดี] /บริษัทโรต้าอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด

โดย บริษัท โรต้า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด.

เลขเรียกหนังสือ: VCD 124/46 ประเภทของทรัพยากร: visual material Visual material; Type of visual material: ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บริษัทโรต้าอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด , 2544สถานะ: Items available for loan: [Call number: VCD 124/46] (1).

สารคดี ส่องโลก ธรรม 2 [วีซีดี] /บริษัท โรต้า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

โดย บริษัท โรต้า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด.

เลขเรียกหนังสือ: VCD 022/46 ประเภทของทรัพยากร: visual material Visual material; Type of visual material: ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บริษัท โรต้า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด , 2544สถานะ: Items available for loan: [Call number: VCD 022/46] (1).

วิดีทัศน์รูปแบบการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา [วีซีดี] /กระทรวงศึกษาธิการ

โดย กระทรวงศึกษาธิการ.

เลขเรียกหนังสือ: VCD 072/47 ประเภทของทรัพยากร: visual material Visual material; Type of visual material: ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ , [2548?]สถานะ: Items available for loan: [Call number: VCD 072/47] (1).

วิดีทัศน์รูปแบบการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาระดับประถมศึกษา [วีซีดี] /กระทรวงศึกษาธิการ

โดย กระทรวงศึกษาธิการ.

เลขเรียกหนังสือ: VCD 073/47 ประเภทของทรัพยากร: visual material Visual material; Type of visual material: ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ , [2548?]สถานะ: Items available for loan: [Call number: VCD 073/47] (1).

11 สูตรอร่อย = Cake & Cookie [วีซีดี] /อ.อนุชิด พันธุรักษ์

โดย อ.อณุชิด พันธุรักษ์.

เลขเรียกหนังสือ: VCD 043/48 ประเภทของทรัพยากร: visual material Visual material; Type of visual material: ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บริษัท แม็ค แอนด์ มิกซ์ จำกัด, 2546ชื่อเรื่องอื่น: Cake & Cookie.สถานะ: Items available for loan: [Call number: VCD 043/48] (1).

ระบบการประเมินสมรรถนะบุคลากรกรมสรรพสามิต [วีซีดี] /กรมสรรพสามิต

โดย กรมสรรพสามิต.

เลขเรียกหนังสือ: VCD 060/48 ประเภทของทรัพยากร: visual material Visual material; Type of visual material: ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กรมสรรพสามิต, 2547สถานะ: Items available for loan: [Call number: VCD 060/48] (1).

วิดิทัศน์แนะนำ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี [วีซีดี] /สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี

โดย สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี.

เลขเรียกหนังสือ: VCD 061/48 ประเภทของทรัพยากร: visual material Visual material; Type of visual material: ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี , 2548สถานะ: No items available Special Status (1).

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th