ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 686 จากทั้งหมด 80853 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
สื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้วิสาหกิจชุมชน [วีซีดี] /กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

โดย กรมการพัฒนาชุมชน.

ประเภทของทรัพยากร: visual material Visual material; Type of visual material: ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย , 2548สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: VCD 116/48] (2).

เชียงใหม่ = Chiang Mai and Northern Thailand [วีซีดี] /บริษัท ครีเอทมีเดีย สตูดิโอ จำกัด

โดย บริษัท ครีเอทมีเดีย สตูดิโอ จำกัด.

ประเภทของทรัพยากร: visual material Visual material; Type of visual material: ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บริษัท ครีเอทมีเดีย สตูดิโอ จำกัด , 2531ชื่อเรื่องอื่น: Chiang Mai and Northern Thailand.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: VCD 127/48] (1).

รำอวยพร [วีซีดี] /บริษัท โฟโต้เฮ้าส คาเมร่า แอนด์ วิดีโอ จำกัด

โดย บริษัท โฟโต้ เฮาส์ คาเมรา แอนด์ วิดีโอ จำกัด.

ประเภทของทรัพยากร: visual material Visual material; Type of visual material: ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บริษัท โฟโต้เฮ้าส คาเมร่า แอนด์ วิดีโอ จำกัด , 2536สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: VCD 129/48] (1).

นาฏศิลป์ไทย ชุด ฉุยฉาย [วีซีดี] /สมาน น้อยนิตย์

โดย สมาน น้อยนิตย์.

ประเภทของทรัพยากร: visual material Visual material; Type of visual material: ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บริษัทการสอน , [2549]ชื่อเรื่องอื่น: ฉุยฉาย.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: VCD 001/49] (1).

นาฎศิลป์ไทย ชุด ระบำโบราณคดี [วีซีดี] /สมาน น้อยนิตย์

โดย สมาน น้อยนิตย์.

ประเภทของทรัพยากร: visual material Visual material; Type of visual material: ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บริษัท สื่อการสอน จำกัด , [2549?]ชื่อเรื่องอื่น: ระบำโบราณคดี.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: VCD 002/49] (1).

นาฏศิลป์ไทย ชุด ระบำมาตรฐาน [วีซีดี] /สมาน น้อยนิตย์

โดย สมาน น้อยนิตย์.

ประเภทของทรัพยากร: visual material Visual material; Type of visual material: ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บริษัท สื่อการสอน จำกัด , [2549?]ชื่อเรื่องอื่น: ระบำมาตรฐาน.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: VCD 003/49] (1).

นาฏศิลป์ไทย ชุด การแสดงภาคอิสาน (เซิ้ง) [วีซีดี] /สมาน น้อยนิตย์

โดย สมาน น้อยนิตย์.

ประเภทของทรัพยากร: visual material Visual material; Type of visual material: ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บริษัท สื่อการสอน จำกัด , [2549?]ชื่อเรื่องอื่น: การแสดงภาคอิสาน (เซิ้ง).สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: VCD 004/49] (1).

นาฏศิลป์ไทย ชุด การแสดงภาคเหนือ (ฟ้อน) [วีซีดี ] /สมาน น้อยนิตย์

โดย สมาน น้อยนิตย์.

ประเภทของทรัพยากร: visual material Visual material; Type of visual material: ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บริษัท สื่อการสอน จำกัด , [2545?]ชื่อเรื่องอื่น: การแสดงภาคเหนือ (ฟ้อน).สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: VCD 005/49] (1).

นาฏศิลป์ไทย ชุด การแสดงภาคใต้ [วีซีดี] /สมาน น้อยนิตย์

โดย สมาน น้อยนิตย์.

ประเภทของทรัพยากร: visual material Visual material; Type of visual material: ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บริษัท สื่อการสอน จำกัด , [2549 ?]ชื่อเรื่องอื่น: การแสดงภาคใต้.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: VCD 006/49] (1).

เกาะรอกทะเลตรัง [วีซีดี] /บริษัท อินสไพร์ เอนเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด

โดย บริษัท อินสไพร์ เอนเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด.

ประเภทของทรัพยากร: visual material Visual material; Type of visual material: ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บริษัท อินสไพร์ เอนเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด , [2549?]สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: VCD 009/49] (1).

เขาใหญ่ [วีซีดี] /บริษัท อินสไพร์ เอนเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด

โดย บริษัท อินสไพร์ เอนเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด.

ประเภทของทรัพยากร: visual material Visual material; Type of visual material: ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บริษัท อินสไพร์ เอนเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด , [2549?]สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: VCD 010/49] (1).

เทคนิคและกลเม็ดในการสัมภาษณ์ [ วีซีดี ] /มนัส สงวนดีกุล

โดย มนัส สงวนดีกุล.

ประเภทของทรัพยากร: visual material Visual material; Type of visual material: ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพ ฯ : สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, 2537สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: VCD 007/49] (1).

ข้าวกับวิถีชีวิตไทย [วีซีดี] /สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ

โดย สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ.

ประเภทของทรัพยากร: visual material Visual material; Type of visual material: ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ , 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: VCD 020/49] (1).

ภูมิปัญญษท้องถิ่น อีสาน [ วีซีดี ] /บริษัท ทีช ซิ่งทอยส์ จำกัด

โดย บริษัท ทีชชิ่งทอยส์ จำกัด.

ประเภทของทรัพยากร: visual material Visual material; Type of visual material: ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บริษัท ทีช ซิ่งทอยส์ จำกัด , [ 2549 ? ]ชื่อเรื่องอื่น: อีสานใต้.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: VCD 023/49] (1).

ภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคใต้ 1 [วีซีดี] /บริษัท ทีชซิ่งทอยส์ จำกัด

โดย บริษัท ทีชชิ่งทอยส์ จำกัด.

ประเภทของทรัพยากร: visual material Visual material; Type of visual material: ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บริษัท ทีชซิ่งทอยส์ จำกัด , [ 2549 ? ]ชื่อเรื่องอื่น: งานศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: VCD 024/49] (1).

ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาคใต้ [วีซีดี] /บริษัท ทีชซิ่งทอยส์ จำกัด

โดย บริษัท ทีชชิ่งทอยส์ จำกัด.

ประเภทของทรัพยากร: visual material Visual material; Type of visual material: ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บริษัท ทีชซิ่งทอยส์ จำกัด , [ 2549 ? ]ชื่อเรื่องอื่น: ประเพณี วัฒนธรรมและการละเล่นพื้นเมือง.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: VCD 025/49] (1).

ศึกษาทัศน์ ตอน ตามเสด็จฯโครงการอ่างเก็บน้ำเขาเต่า [วีซีดี] /สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

โดย สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม.

ประเภทของทรัพยากร: visual material Visual material; Type of visual material: ข้อมูลการพิมพ์: ประจวบฯ : สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม , [2549?]ชื่อเรื่องอื่น: โครงการอ่างเก็บน้ำเขาเต่า.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: VCD 063/49] (1).

เศรษฐกิจพอเพียงคืออะไร ? [วีซีดี] /สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

โดย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

ประเภทของทรัพยากร: visual material Visual material; Type of visual material: ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, [2549?]สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: VCD 073/49] (1).

บันทึกประวัติศาสตร์พระราชพิธีฉลองศิริราชสมบัติครบ 60 ปี [วีซีดี] /บ.เค.มาสเตอร์ จำกัด

โดย บ.เค.มาสเตอร์ จำกัด.

ประเภทของทรัพยากร: visual material Visual material; Type of visual material: ข้อมูลการพิมพ์: ปทุมธานี : บ.เค.มาสเตอร์ จำกัด , [2549]สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: VCD 0002/50] (2).

ราชพฤกษ์ 2549 มหกรรมการเฉลิมฉลองแห่งแผ่นดิน = Royal flora rat chaphruek 2006 [ วีซีดี ] /กรมวิชาการเกษตร

โดย กรมวิชาการเกษตร.

ประเภทของทรัพยากร: visual material Visual material; Type of visual material: ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กรมวิชาการเกษตร, 2549ชื่อเรื่องอื่น: Royal flora rat chaphruek 2006.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: VCD 0005/50] (2).

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th