ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 686 จากทั้งหมด 81075 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
สารคดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี [วีซีดี] /กรมศิลปากร

โดย กรมศิลปากร.

เลขเรียกหนังสือ: VCD 0006/50 ประเภทของทรัพยากร: visual material Visual material; Type of visual material: ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพ ฯ : กรมศิลปากร, 2550สถานะ: Items available for loan: [Call number: VCD 0006/50] (1).

สื่อการสอนชุด "แม่น้ำเพชรบุรี" [วีซีดี]

เลขเรียกหนังสือ: VCD 0010/50 ประเภทของทรัพยากร: visual material Visual material; Type of visual material: ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชื่อเรื่องอื่น: แม่น้ำเพชรบุรี.สถานะ: No items available Special Status (3).

บุคลิกภาพดี เสริมความมั่นใจ [วีซีดี] /บริษัท ไลบรารี่ จำกัด

โดย บริษัท ไลบรารี่ จำกัด.

เลขเรียกหนังสือ: VCD 0011/50 ประเภทของทรัพยากร: visual material Visual material; Type of visual material: ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพ ฯ : บริษัท ไลบรารี่ จำกัด, 2549สถานะ: No items available Special Status (1).

ธรรมบรรยายชุด เข็มทิศชีวิต [วีซีดี] /ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ วัดผาณิตาราม

โดย ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ วัดผาณิตาราม.

เลขเรียกหนังสือ: VCD 0012/50 ประเภทของทรัพยากร: visual material Visual material; Type of visual material: ข้อมูลการพิมพ์: ฉะเชิงเทรา : ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ วัดผาณิตาราม, [2550?]สถานะ: Items available for loan: [Call number: VCD 0012/50] (1).

การฝึกโยคะในผู้ป่วยภูมิแพ้ [วีซีดี] /กระทรวงสาธารณะสุข

โดย กระทรวงสาธารณสุข.

เลขเรียกหนังสือ: VCD 0014/50 ประเภทของทรัพยากร: visual material Visual material; Type of visual material: ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพ ฯ : กระทรวงสาธารณะสุข, [2550?]ชื่อเรื่องอื่น: การฝึกโยคะ.สถานะ: Items available for loan: [Call number: VCD 0014/50] (1).

สารคดีสายธารน้ำพระทัย ตอน1 เขื่อนกระเสียว จังหวัดสุพรรณบุรี [วีซีดี] /บ.เจเนซิล มีเดียคอม จำกัด

โดย บ.เจเนซีส มีเดียคอม จำกัด.

เลขเรียกหนังสือ: ‬VCD / b 0019/50 ประเภทของทรัพยากร: visual material Visual material; Type of visual material: ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพ ฯ : บ.เจเนซิล มีเดียคอม จำกัด, 2550ชื่อเรื่องอื่น: โครงการเขื่อนกระเสียว จังหวัดสุพรรณบุรี.สถานะ: Items available for loan: [Call number: VCD 0019/50] (1).

สารคดีสายธารน้ำพระทัย ตอนที่ 2 เรื่องโครงการเขื่อนคลองท่าด่าน จังหวัดนครนายก [วีซีดี] /บ.เจเนซีส มีเดียคอม จำกัด

โดย บ.เจเนซีส มีเดียคอม จำกัด.

เลขเรียกหนังสือ: VCD 0019/50 c.2 ประเภทของทรัพยากร: visual material Visual material; Type of visual material: ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพ ฯ : บ.เจเนซีส มีเดียคอม จำกัด, 2550ชื่อเรื่องอื่น: โครงการเขื่อนคลองท่าด่าน จังหวัดนครนายก.สถานะ: Items available for loan: [Call number: VCD 0019/50 c.2] (1).

สื่อการเรียนการสอน ชุด นาฏศิลป์ไทยชุดรำแม่บท [วีซีดี] /ว.มิวสิคซาว์ด

โดย ว.มิวสิคซาว์ด.

เลขเรียกหนังสือ: VCD 0040/50 ประเภทของทรัพยากร: visual material Visual material; Type of visual material: ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ว.มิวสิคซาว์ด, 2550ชื่อเรื่องอื่น: นาฏศิลป์ไทยชุดรำแม่บท.สถานะ: Items available for loan: [Call number: VCD 0040/50] (1).

สารคดีสายธารนำพระทัย ตอนที่ 3 โครงการพัฒนาลุ่มน้ำสาขาแม่นำนครนายก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ [ VCD ] /บ.เจเนซิส มีเดียคอม จำกัด

โดย บ.เจเนซีส มีเดียคอม จำกัด.

เลขเรียกหนังสือ: VCD 0021/50 ประเภทของทรัพยากร: visual material Visual material; Type of visual material: ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บ.เจเนซิส มีเดียคอม จำกัด, 2550ชื่อเรื่องอื่น: โครงการพัฒนาลุ่มนำสาขาแม่นำนครนายก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ.สถานะ: Items available for loan: [Call number: VCD 0021/50] (1).

สารคดีสายธารน้ำพระทัย ตอนที่ 6 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยเดียก จังหวัดสกลนคร [VCD] /บ.เจเนซีส มีเดียคอม จำกัด

โดย บ.เจเนซีส มีเดียคอม จำกัด.

เลขเรียกหนังสือ: VCD 0024/50 ประเภทของทรัพยากร: visual material Visual material; Type of visual material: ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บ.เจเนซีส มีเดียคอม จำกัด, 2550ชื่อเรื่องอื่น: โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยเดียก จังหวัดสกลนคร.สถานะ: Items available for loan: [Call number: VCD 0024/50] (1).

สารคดีสายธารนำพระทัย ตอนที่ 7 โครงการพัฒนาลุ่มน้ำก่ำ จังหวัดสกลนคร [VCD] /บ.เจเนซีส มีเดียคอม จำกัด

โดย บ.เจเนซีส มีเดียคอม จำกัด.

เลขเรียกหนังสือ: VCD 0025/50 ประเภทของทรัพยากร: visual material Visual material; Type of visual material: ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บ.เจเนซีส มีเดียคอม จำกัด, 2550ชื่อเรื่องอื่น: โครงการพัฒนาลุ่มน้ำก่ำ จังหวัดสกลนคร.สถานะ: Items available for loan: [Call number: VCD 0025/50] (1).

สารคดีสายธารน้ำพระทัย ตอนที่ 9 โครงการเขื่อนน้ำเชิญ จังหวัดขอนแก่น [VCD] /บ.เจเนซีส มีเดียคอม จำกัด

โดย บ.เจเนซีส มีเดียคอม จำกัด.

เลขเรียกหนังสือ: VCD 0027/50 ประเภทของทรัพยากร: visual material Visual material; Type of visual material: ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บ.เจเนซีส มีเดียคอม จำกัด, 2550ชื่อเรื่องอื่น: โครงการเขื่อนน้ำเชิญ จังหวัดขอนแก่น.สถานะ: Items available for loan: [Call number: VCD 0027/50] (1).

สารคดีสายธารน้ำพระทัย ตอนที่ 11 โครงการเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล จังหวัดเชียงใหม่ [VCD] /บ.เจเนซิส มีเดียคอม จำกัด

โดย บ.เจเนซีส มีเดียคอม จำกัด.

เลขเรียกหนังสือ: VCD 0029/50 ประเภทของทรัพยากร: visual material Visual material; Type of visual material: ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ :บ.เจเนซิส มีเดียคอม จำกัด, 2550ชื่อเรื่องอื่น: โครงการเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล จังหวัดเชียงใหม่.สถานะ: Items available for loan: [Call number: VCD 0029/50] (1).

บันทึกไว้ในแผ่นดิน สาธิตการเรียน-การสอน ขลุ่ย เบื้องต้น [วีซีดี] /บริษัท 95 ธุรกิจ จำกัด

โดย บริษัท 95 ธุรกิจ จำกัด.

เลขเรียกหนังสือ: VCD 0007/51 ประเภทของทรัพยากร: visual material Visual material; Type of visual material: ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพ ฯ : บริษัท 95 ธุรกิจ จำกัด, 2546สถานะ: Items available for loan: [Call number: VCD 0007/51] (1).

การแสดงนาฏศิลป์ไทยชั้นสูง...โขน เรื่อง รามเกียรติ์ ตอน หอกโมกขศักดิ์ [วีซีดี] /บริษัท 95 ธุรกิจ จำกัด

โดย บริษัท 95 ธุรกิจ จำกัด.

เลขเรียกหนังสือ: VCD 0008/51 ประเภทของทรัพยากร: visual material Visual material; Type of visual material: ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพ ฯ : บริษัท 95 ธุรกิจ จำกัด, 2550สถานะ: Items available for loan: [Call number: VCD 0008/51] (1).

สารคดี คันฉ่องส่องไทย [วีซีดี] /สำนักงานเลขานุการกรม กรมศิลปากร

โดย สำนักงานเลขานุการกรม กรมศิลปากร.

เลขเรียกหนังสือ: VCD 0012/51 ประเภทของทรัพยากร: visual material Visual material; Type of visual material: ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพ ฯ : สำนักงานเลขานุการกรม กรมศิลปากร, 2550ชื่อเรื่องอื่น: คันฉ่องส่องไทย.สถานะ: Items available for loan: [Call number: VCD 0012/51] (1).

ศิลปะการแสดงและดนตรีพื้นบ้านจังหวัดเลย [วีซีดี] /มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย.

เลขเรียกหนังสือ: VCD 081/47 ประเภทของทรัพยากร: visual material Visual material; Type of visual material: ข้อมูลการพิมพ์: เลย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย , 2547สถานะ: Items available for loan: [Call number: VCD 081/47] (1).

วิดีทัศน์รูปแบบการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา [วีซีดี] /กระทรวงศึกษาธิการ

โดย กระทรวงศึกษาธิการ.

เลขเรียกหนังสือ: VCD 067/47 ประเภทของทรัพยากร: visual material Visual material; Type of visual material: ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ , 2547สถานะ: Items available for loan: [Call number: VCD 067/47] (1).

วิดีทัศน์รูปแบบการจัดการเรียนรู้ศิลปะระดับมัธยมศึกษา [วีซีดี] /กระทรวงศึกษาธิการ

โดย กระทรวงศึกษาธิการ.

เลขเรียกหนังสือ: VCD 070/47 ประเภทของทรัพยากร: visual material Visual material; Type of visual material: ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ , [2548?]สถานะ: Items available for loan: [Call number: VCD 070/47] (1).

วิดีทัศน์รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการระดับประถมศึกษา [วีซีดี] /กระทรวงศึกษา

โดย กระทรวงศึกษาธิการ.

เลขเรียกหนังสือ: VCD 076/47 ประเภทของทรัพยากร: visual material Visual material; Type of visual material: ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษา , [2548?]สถานะ: Items available for loan: [Call number: VCD 076/47] (1).

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th