ผลการค้นหาของคุณมี 24 จากทั้งหมด 81068 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
วิดิทัศน์แนะนำ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี [วีซีดี] /สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี

โดย สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี.

เลขเรียกหนังสือ: VCD 061/48 ประเภทของทรัพยากร: visual material Visual material; Type of visual material: ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี , 2548สถานะ: No items available Special Status (1).

ผลกระทบและแนวโน้มในการนำเทคโนโลยีมาใช้กับห้องสมุด [วีซีดี] /สำนักวิทยบริการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

โดย สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี.

เลขเรียกหนังสือ: VCD 008/48 ประเภทของทรัพยากร: visual material Visual material; Type of visual material: ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี , [2548?]สถานะ: Items available for loan: [Call number: VCD 008/48] (1).

สัปดาห์วิทยาศาสตร์ 48 [วีซีดี] /มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี

โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี.

เลขเรียกหนังสือ: VCD 062/48 ประเภทของทรัพยากร: visual material Visual material; Type of visual material: ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี , 2548สถานะ: Items available for loan: [Call number: VCD 062/48] (1).

พิธีเปิดการวิจัย "การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม" ( PAR ) [ วีซีดี ] /มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี.

เลขเรียกหนังสือ: VCD 032/49 ประเภทของทรัพยากร: visual material Visual material; Type of visual material: ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี , 2548ชื่อเรื่องอื่น: การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ( PAR ).สถานะ: Items available for loan: [Call number: VCD 032/49] (1).

แนวคิดเกี่ยวกับการวิจัยเชิงคุณภาพ [ วีซีดี ] /มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี.

เลขเรียกหนังสือ: VCD 033/49 ประเภทของทรัพยากร: visual material Visual material; Type of visual material: ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี , 2548สถานะ: Items available for loan: [Call number: VCD 033/49] (1).

เทคนิคการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพการสังเกตุ ( Observation ) [ วีซีดี ] /มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี.

เลขเรียกหนังสือ: VCD 034/49 ประเภทของทรัพยากร: visual material Visual material; Type of visual material: ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี , 2548สถานะ: Items available for loan: [Call number: VCD 034/49] (1).

เทคนิคการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพการสัมภาษณ์เชิงลึก [ วีซีดี ] /มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี.

เลขเรียกหนังสือ: VCD 035/49 ประเภทของทรัพยากร: visual material Visual material; Type of visual material: ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี , 2548สถานะ: Items available for loan: [Call number: VCD 035/49] (1).

การจัดสนทนากลุ่ม [ วีซีดี ] /มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี.

เลขเรียกหนังสือ: VCD 036/49 ประเภทของทรัพยากร: visual material Visual material; Type of visual material: ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี , 2548สถานะ: Items available for loan: [Call number: VCD 036/49] (1).

การสร้างเครื่องมือสำหรับเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ [ วีซีดี ] /มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี.

เลขเรียกหนังสือ: VCD 037/49 ประเภทของทรัพยากร: visual material Visual material; Type of visual material: ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี , 2548สถานะ: Items available for loan: [Call number: VCD 037/49] (1).

การเลือกตัวอย่างในการวิจัยเชิงคุณภาพ [ วีซีดี ] /มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี.

เลขเรียกหนังสือ: VCD 038 ประเภทของทรัพยากร: visual material Visual material; Type of visual material: ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี , 2548สถานะ: Items available for loan: [Call number: VCD 038] (1).

นำเสนอผลการเก็บข้อมูลและข้อเสนอแนะ [ วีซีดี ] /มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี.

เลขเรียกหนังสือ: VCD 040/49 ประเภทของทรัพยากร: visual material Visual material; Type of visual material: ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี , 2548สถานะ: Items available for loan: [Call number: VCD 040/49] (1).

สรุปการนำเสนอผลการเก็บข้อมูลและการเขียนรายงานการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม [ วีซีดี ] /มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี.

เลขเรียกหนังสือ: VCD 041/49 ประเภทของทรัพยากร: visual material Visual material; Type of visual material: ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี , 2548ชื่อเรื่องอื่น: การนำเสนอผลการเก็บข้อมูลและการเขียนรายงานการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม.สถานะ: Items available for loan: [Call number: VCD 041/49] (1).

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ [ วีซีดี ] /มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี.

เลขเรียกหนังสือ: VCD 039/49 ประเภทของทรัพยากร: visual material Visual material; Type of visual material: ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี , 2548สถานะ: Items available for loan: [Call number: VCD 039/49] (1).

เครื่องหอมไทยในสมัยรัชกาลที่ ๕ ชุดที่ 1 [ วีซีดี ] /มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี.

เลขเรียกหนังสือ: VCD 042/49 ประเภทของทรัพยากร: visual material Visual material; Type of visual material: ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี , 2548สถานะ: Items available for loan: [Call number: VCD 042/49] (1).

เครื่องหอมไทยในสมัยรัชกาลที่ ๕ ชุดที่ 2 [ วีซีดี ] /มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี.

เลขเรียกหนังสือ: VCD 043/49 ประเภทของทรัพยากร: visual material Visual material; Type of visual material: ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี , 2548สถานะ: Items available for loan: [Call number: VCD 043/49] (1).

เครื่องหอมไทยในสมัยรัชกาลที่ ๕ ชุดที่ 3 [ วีซีดี ] /มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี.

เลขเรียกหนังสือ: VCD 044/49 ประเภทของทรัพยากร: visual material Visual material; Type of visual material: ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี , 2548สถานะ: Items available for loan: [Call number: VCD 044/49] (1).

แนะนำมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี [ วีซีดี ] /มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี.

เลขเรียกหนังสือ: VCD 052/49 ประเภทของทรัพยากร: visual material Visual material; Type of visual material: ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี , 2549ชื่อเรื่องอื่น: มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี.สถานะ: Items available for loan: [Call number: VCD 052/49] (2).

การแสดงหุ่นเงา [ วีซีดี ] /มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี.

เลขเรียกหนังสือ: VCD 0707/49 ประเภทของทรัพยากร: visual material Visual material; Type of visual material: ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี , 2549สถานะ: Items available for loan: [Call number: VCD 0707/49] (1).

โครงการวิจัยและพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยตามแนวคิดความสำเร็จแห่งชีวิตในประเทศไทย [ วีซีดี ] /มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี.

เลขเรียกหนังสือ: VCD 074/49 ประเภทของทรัพยากร: visual material Visual material; Type of visual material: ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี , 2549สถานะ: Items available for loan: [Call number: VCD 074/49] (1).

โครงการวิจัยและพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยตามแนวคิดความสำเร็จแห่งชีวิตในประเทศไทย [ วีซีดี ] /มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี.

เลขเรียกหนังสือ: VCD 075/49 ประเภทของทรัพยากร: visual material Visual material; Type of visual material: ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี , 2549สถานะ: Items available for loan: [Call number: VCD 075/49] (1).

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th