ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 17 จากทั้งหมด 81069 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารสมัยใหม่ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร น.พ.สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี [วีซีดี] /สำนักงานกรรมการพัฒนาระบบราชการ

โดย สำนักงานกรรมการพัฒนาระบบราชการ.

เลขเรียกหนังสือ: VCD 024/48 ประเภทของทรัพยากร: visual material Visual material; Type of visual material: ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานกรรมการพัฒนาระบบราชการ , [2548?]สถานะ: Items available for loan: [Call number: VCD 024/48] (1).

ระบบการขนถ่ยสินค้า = Logistics [วีซีดี] /สำนักงานกรรมการพัฒนาระบบราชการ

โดย สำนักงานกรรมการพัฒนาระบบราชการ.

เลขเรียกหนังสือ: VCD 025/48 ประเภทของทรัพยากร: visual material Visual material; Type of visual material: ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานกรรมการพัฒนาระบบราชการ , [2548?]ชื่อเรื่องอื่น: Logistics.สถานะ: Items available for loan: [Call number: VCD 025/48] (1).

ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยรองนายกรัฐมนตรี นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ [วีซีดี] /สำนักงานกรรมการพัฒนาระบบราชการ

โดย สำนักงานกรรมการพัฒนาระบบราชการ.

เลขเรียกหนังสือ: VCD 026/48 ประเภทของทรัพยากร: visual material Visual material; Type of visual material: ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานกรรมการพัฒนาระบบราชการ [2548?]สถานะ: Items available for loan: [Call number: VCD 026/48] (1).

ยุทธศาสตร์การเกษตรโดยรองนายกรัฐมนตรี นายจตุรนต์ ฉายแสง [วีซีดี] /สำนักงานกรรมการพัฒนาระบบราชการ

โดย สำนักงานกรรมการพัฒนาระบบราชการ.

เลขเรียกหนังสือ: VCD 027/48 ประเภทของทรัพยากร: visual material Visual material; Type of visual material: ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานกรรมการพัฒนาระบบราชการ , [2548?]สถานะ: Items available for loan: [Call number: VCD 027/48] (1).

ความมั่มคงของประเทศโดยเลขาธิการสภาความมั่มคงแห่งชาติ พล.อ.วินัย ภัททิยกุล [วีซีดี] /สำนักงานกรรมการพัฒนาระบบราชการ

โดย สำนักงานกรรมการพัฒนาระบบราชการ.

เลขเรียกหนังสือ: VCD 028/48 ประเภทของทรัพยากร: visual material Visual material; Type of visual material: ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานกรรมการพัฒนาระบบราชการ , [2548?]สถานะ: Items available for loan: [Call number: VCD 028/48] (1).

มุมมองของภาคเอกชนโดย นายวิโรจน์ จิรัฐิติกาลโชติ กรรมการรองเลขาธิการหอการค้าไทย นายนิพนธ์ สุรพงษ์รักเจริญ รองประธานสภาอุตสากรรมแห่งประเทศไทย [วีซีดี] /สำนักงานกรรมการพัฒนาระบบราชการ

โดย สำนักงานกรรมการพัฒนาระบบราชการ.

เลขเรียกหนังสือ: VCD 029/48 ประเภทของทรัพยากร: visual material Visual material; Type of visual material: ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานกรรมการพัฒนาระบบราชการ , [2548?]สถานะ: Items available for loan: [Call number: VCD 029/48] (1).

ภาพรวมความเป็นมนุษย์โดยรองนายกรัฐมนตรี ร.ต.อ.ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์ [วีซีดี] /สำนักงานกรรมการพัฒนาระบบราชการ

โดย สำนักงานกรรมการพัฒนาระบบราชการ.

เลขเรียกหนังสือ: VCD 030/48 ประเภทของทรัพยากร: visual material Visual material; Type of visual material: ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานกรรมการพัฒนาระบบราชการ , [2548?]สถานะ: Items available for loan: [Call number: VCD 030/48] (1).

การพัฒนาขีดความสามารถการแข่งและการสร้างความมั่มคงให้แก่กลุ่มจังหวัด /จังหวัดโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์

โดย สำนักงานกรรมการพัฒนาระบบราชการ.

เลขเรียกหนังสือ: VCD 031/48 ประเภทของทรัพยากร: visual material Visual material; Type of visual material: ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานกรรมการพัฒนาระบบราชการ , [2548?]สถานะ: Items available for loan: [Call number: VCD 031/48] (1).

Genomics:from Health to the Environment By Mr.J.Craig Venter [วีซีดี] /สำนักงานกรรมการพัฒนาระบบราชการ

โดย สำนักงานกรรมการพัฒนาระบบราชการ.

เลขเรียกหนังสือ: VCD 032/48 ประเภทของทรัพยากร: visual material Visual material; Type of visual material: ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานกรรมการพัฒนาระบบราชการ , [2548?]สถานะ: Items available for loan: [Call number: VCD 032/48] (1).

Branding Thailand By Professor C.Jain [วีซีดี] /สำนักงานกรรมการพัฒนาระบบราชการ

โดย สำนักงานกรรมการพัฒนาระบบราชการ.

เลขเรียกหนังสือ: VCD 033/48 ประเภทของทรัพยากร: visual material Visual material; Type of visual material: ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานกรรมการพัฒนาระบบราชการ , [2548?]สถานะ: Items available for loan: [Call number: VCD 033/48] (1).

Driviing Towards - Based Economy By Mr.Narayana Murthy [วีซีดี] /สำนักงานกรรมการพัฒนาระบบราชการ

โดย สำนักงานกรรมการพัฒนาระบบราชการ.

เลขเรียกหนังสือ: VCD 034/48 ประเภทของทรัพยากร: visual material Visual material; Type of visual material: ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานกรรมการพัฒนาระบบราชการ , [2548?]สถานะ: Items available for loan: [Call number: VCD 034/48] (1).

ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาสังคมและความเดือดร้อนของประชาชนโดยรองนายกรัฐมนตรี พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ [วีซีดี] /สำนักงานกรรมการพัฒนาระบบราชการ

โดย สำนักงานกรรมการพัฒนาระบบราชการ.

เลขเรียกหนังสือ: VCD 035/48 ประเภทของทรัพยากร: visual material Visual material; Type of visual material: ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานกรรมการพัฒนาระบบราชการ , [2548?]สถานะ: Items available for loan: [Call number: VCD 035/48] (1).

Thailad in the New Competitive Landscape.By Mr.Juan Enriqur [วีซีดี] /สำนักงานกรรมการพัฒนาระบบราชการ

โดย สำนักงานกรรมการพัฒนาระบบราชการ.

เลขเรียกหนังสือ: VCD 036/48 ประเภทของทรัพยากร: visual material Visual material; Type of visual material: ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานกรรมการพัฒนาระบบราชการ , [2548?]สถานะ: Items available for loan: [Call number: VCD 036/48] (1).

ประมวลเตรียมนำเสนอนายกรัฐมนตรีโดยรองนายกรัฐมนตรีนายวิษณุ เครืองาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายโภคิน พลกุล [วีซีดี] /สำนักงานกรรมการพัฒนาระบบราชการ

โดย สำนักงานกรรมการพัฒนาระบบราชการ.

เลขเรียกหนังสือ: VCD 037/48 ประเภทของทรัพยากร: visual material Visual material; Type of visual material: ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานกรรมการพัฒนาระบบราชการ , [2548?]สถานะ: Items available for loan: [Call number: VCD 037/48] (1).

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายสุวิทย์ คุณกิตติ [วีซีดี] /สำนักงานกรรมการพัฒนาระบบราชการ

โดย สำนักงานกรรมการพัฒนาระบบราชการ.

เลขเรียกหนังสือ: VCD 038/48 ประเภทของทรัพยากร: visual material Visual material; Type of visual material: ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานกรรมการพัฒนาระบบราชการ , [2548?]สถานะ: Items available for loan: [Call number: VCD 038/48] (1).

ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศและชายแดน โดยรองนายกรัฐมนตรี นายสมศักดิ์ เทพสุทิน [วีซีดี] /สำนักงานกรรมการพัฒนาระบบราชการ

โดย สำนักงานกรรมการพัฒนาระบบราชการ.

เลขเรียกหนังสือ: VCD 023/48 ประเภทของทรัพยากร: visual material Visual material; Type of visual material: ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานกรรมการพัฒนาระบบราชการ , [2548?]สถานะ: Items available for loan: [Call number: VCD 023/48] (1).

ยุทธศาสตร์การลงทุนนิคมอุตสาหกรรมวิสาหกิจขนาดและขนาดย่อมและสินค้าหนึ่งผลิตภัณฑ์ [วีซีดี] /สำนักงานกรรมการพัฒนาระบบราชการ

โดย สำนักงานกรรมการพัฒนาระบบราชการ.

เลขเรียกหนังสือ: VCD 022/48 ประเภทของทรัพยากร: visual material Visual material; Type of visual material: ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานกรรมการพัฒนาระบบราชการ , [2548?]สถานะ: Items available for loan: [Call number: VCD 022/48] (1).

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th