ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 27 จากทั้งหมด 81069 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
สู่รอยยิ้มของวันใหม่ ฟ้าสดใสหลังสึนามิ [วีซีดี] /สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

โดย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ.

เลขเรียกหนังสือ: VCD 083/48 ประเภทของทรัพยากร: visual material Visual material; Type of visual material: ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2548ชื่อเรื่องอื่น: ดับไฟใต้ด้วยพระราโชบายเข้าใจ เข้าถึงพัฒนา.สถานะ: Items available for loan: [Call number: VCD 083/48] (1).

ชุดที่ 1.เทคนิคการจัดการเรียนการสอน เรื่องที่1.ฝึกอาชีพมุ่งเรียนรู้สู่อนาคต - เรื่องที่2.เรียนรู้เป็นเห็นคุณค่าภูผาขยะ [วีซีดี] /สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

โดย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ.

เลขเรียกหนังสือ: VCD 064/48 ประเภทของทรัพยากร: visual material Visual material; Type of visual material: ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ , 2547สถานะ: Items available for loan: [Call number: VCD 064/48] (1).

ชุดที่1.เทคนิคการจัดการเรียนการสอน เรื่องที่1.สนุกเรียนรู้นอกห้องเรียนที่โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดใน) - เรื่องที่2.มุ่งสู่ความคิดเป็นเลิศกับกีฬาในโรงเรียน [วีซีดี] /สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

โดย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ.

เลขเรียกหนังสือ: VCD 065/48 ประเภทของทรัพยากร: visual material Visual material; Type of visual material: ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ , 2548สถานะ: Items available for loan: [Call number: VCD 065/48] (1).

ชุดที่1.เทคนิคการจัดการเรียนการสอน เรื่องที่1.สนุกเรียนเคมีที่มีโรงเรียนกาฬสินธุ์ - เรื่องที่2.องค์ความรู้สู่แผนผัง [วีซีดี] /สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

โดย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ.

เลขเรียกหนังสือ: VCD 066/48 ประเภทของทรัพยากร: visual material Visual material; Type of visual material: ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ , 2547สถานะ: Items available for loan: [Call number: VCD 066/48] (1).

ชุดที่ 1.เทคนิคการจัดการเรียนการสอน เรื่องที่1.โรงเรียนบ้านโพธิ์ตะวันออก - เรื่องที่2.เพลินเรียนรู้ด้วยหัวเรื่องที่บ้านโปร่ง [วีซีดี] /สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

โดย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ.

เลขเรียกหนังสือ: VCD 067/48 ประเภทของทรัพยากร: visual material Visual material; Type of visual material: ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ , 2547สถานะ: Items available for loan: [Call number: VCD 067/48] (1).

ชุดที่1.เทคนิคการจัดการเรียนการสอน เรื่องที่1.วิชาเด่นเรียนเล่นที่วัดป้อม -เรื่องที่2.เรียนแบบร่วมมือร่วมใจ [วีซีดี] /สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

โดย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ.

เลขเรียกหนังสือ: VCD 068/48 ประเภทของทรัพยากร: visual material Visual material; Type of visual material: ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ , 2547สถานะ: Items available for loan: [Call number: VCD 068/48] (1).

ชุดที่2.แหล่งเรียนรู้ เรื่องที่1.โจ๊กปริศนาคลังปัญญาชาวพนัส -เรื่องที่2.ขามทะเลสอวิทยา [วีซีดี] /สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

โดย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ.

เลขเรียกหนังสือ: VCD 069/48 ประเภทของทรัพยากร: visual material Visual material; Type of visual material: ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ , 2547สถานะ: Items available for loan: [Call number: VCD 069/48] (1).

ชุดที่2.แหล่งเรียนรู้ เรื่องที่1.ศูนย์พลาญข่อยสร้างปัญญาพัฒนาชุมชน - เรื่องที่2.เรียนรู้รอบด้านกับชุมชนปฐมอโศก [วีซีดี] /สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

โดย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ.

เลขเรียกหนังสือ: VCD 070/48 ประเภทของทรัพยากร: visual material Visual material; Type of visual material: ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ , 2547สถานะ: Items available for loan: [Call number: VCD 070/48] (1).

ชุดที่2.แหล่งเรียนรู้ เรื่องที่1.เสริมทักษะเสริมอาชีพกับการเจียระไนพลอย - เรื่องที่2.ปฎิบัติการเรียนรู้กับกลุ่มครูสามก้อนเส้า [วีซีดี] /สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

โดย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ.

เลขเรียกหนังสือ: VCD 071/48 ประเภทของทรัพยากร: visual material Visual material; Type of visual material: ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ , 2547สถานะ: Items available for loan: [Call number: VCD 071/48] (1).

ชุดที่2.แหล่งเรียนรู้ เรื่องที่1.บทเรียนยาเสพติดพลิกชีวิตคนชะไว - เรื่องที่2.เรียนรู้ร่วมกันพัฒนาชุมชนพูนบำเพ็ญ [วีซีดี] /สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

โดย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ.

เลขเรียกหนังสือ: VCD 072/48 ประเภทของทรัพยากร: visual material Visual material; Type of visual material: ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ , 2547สถานะ: Items available for loan: [Call number: VCD 072/48] (1).

ชุดที่3.ครูภูมิปัญญาไทย เรื่องที่1.สวนกลางนางเพาะปลูก ภูมิปัญยาเกษตรธรรมชาติ - เรื่องที่2.เรียนรู้เกษตรอินทรียเกษตรดีๆเพื่อชีวิต [วีซีดี] /สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

โดย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ.

เลขเรียกหนังสือ: VCD 073/48 ประเภทของทรัพยากร: visual material Visual material; Type of visual material: ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ , 2547สถานะ: Items available for loan: [Call number: VCD 073/48] (1).

ชุดที่3.ครูภูมิปัญญาไทย เรื่องที่1.พลิกฟื้นผืนนาไทยกับภูมิปัญญาไทยยุคใหม่ - เรื่องที่2.ไม้เรียงชุมชนต้นแบบแห่งการเรียนรู้ [วีซีดี] /สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

โดย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ.

เลขเรียกหนังสือ: VCD 074/48 ประเภทของทรัพยากร: visual material Visual material; Type of visual material: ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ , 2547สถานะ: No items available Special Status (1).

ชุดที่ 3.ครูภูมิปัญญาไทย เรื่องที่1.เบญจวงศ์ ทรงคุณค่า..งามศิลปะการเรียนรู้ - เรื่องที่2.ภูมิปัญญากลุ่มแม่น้ำกลอง [วีซีดี] /สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

โดย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ.

เลขเรียกหนังสือ: VCD 075/48 ประเภทของทรัพยากร: visual material Visual material; Type of visual material: ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ , 2547สถานะ: Items available for loan: [Call number: VCD 075/48] (1).

ชุดที่3.ครูภูมิปัญญาไทย เรื่องที่1.โนรายุคใหม่ โนราศียาภัย - เรื่องที่2.มวยไทย..ยอดศิลปะการเรียนรู้ [วีซีดี] /สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

โดย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ.

เลขเรียกหนังสือ: VCD 076/48 ประเภทของทรัพยากร: visual material Visual material; Type of visual material: ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ , 2547สถานะ: Items available for loan: [Call number: VCD 076/48] (1).

ชุดที่ 4.ครูแห่งชาติ ครูต้นแบบ เรื่องที่1.เรียนศิลปะกับครูมนูญ -เรื่องที่2.สนุกคิดวิทยาศาสตร์กับโครงการงานท้องถิ่น [วีซีดี] /สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

โดย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ.

เลขเรียกหนังสือ: VCD 077/48 ประเภทของทรัพยากร: visual material Visual material; Type of visual material: ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ , 2547สถานะ: No items available Special Status (1).

ชุดที่ 4 ครูแห่งชาติ ครูต้นแบบ เรื่องที่1.พัฒนาครูตลอดชีวิต-เรื่องที่2สนุกรู้ภาษาอังกฤษกับครูสาลี่ [วีซีดี] /สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

โดย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ.

เลขเรียกหนังสือ: VCD 078/48 ประเภทของทรัพยากร: visual material Visual material; Type of visual material: ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ , 2547สถานะ: Items available for loan: [Call number: VCD 078/48] (1).

ชุดที่ 4 ครูแห่งชาติ ครูต้นแบบ เรื่องที่1.ครูวัดถนน..เรียนคณิตคิดสนุก - เรื่องที่2.สามัคคีเรียนรู้ที่โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย [วีซีดี] /สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

โดย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ.

เลขเรียกหนังสือ: VCD 079/48 ประเภทของทรัพยากร: visual material Visual material; Type of visual material: ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ , 2547สถานะ: Items available for loan: [Call number: VCD 079/48] (1).

ชุดที่ 5.วัดกับการจัดการศึกษา เรื่องที่1.ห้องเรียนวันอาทิตย์ที่วัดอนงคาราม - เรื่องที่2.เศรษฐศาสตร์แนวพุทธฯ กับการพัฒนาคุณภาพชีวิต [วีซีดี] /สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

โดย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ.

เลขเรียกหนังสือ: VCD 080/48 ประเภทของทรัพยากร: visual material Visual material; Type of visual material: ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ , 2547สถานะ: Items available for loan: [Call number: VCD 080/48] (1).

ชุดที่ 5.วัดกับการจัดการศึกษา เรื่องที่1.เรียนธรรมะรอบตัวที่วัดปัญญานันทาราม - เรื่องที่2.สภาธรรมบทนำแห่งการเรียนรู้ (วัดเขาสาป) [วีซีดี] /สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

โดย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ.

เลขเรียกหนังสือ: VCD 081/48 ประเภทของทรัพยากร: visual material Visual material; Type of visual material: ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ , 2547สถานะ: Items available for loan: [Call number: VCD 081/48] (1).

ชุดที่ 6.สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรม เรื่องที่1.สนุกกับสิ่งประดิษฐ์เพื่อการพัฒนา - เรื่องที่2.พลิกชีวิตเรียนรู้วิฤตเป็นโอกาส [วีซีดี] /สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

โดย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ.

เลขเรียกหนังสือ: VCD 082/48 ประเภทของทรัพยากร: visual material Visual material; Type of visual material: ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ , 2548สถานะ: Items available for loan: [Call number: VCD 082/48] (1).

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th