ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 4 จากทั้งหมด 80985 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
ชุดที่3.ครูภูมิปัญญาไทย เรื่องที่1.สวนกลางนางเพาะปลูก ภูมิปัญยาเกษตรธรรมชาติ - เรื่องที่2.เรียนรู้เกษตรอินทรียเกษตรดีๆเพื่อชีวิต [วีซีดี] /สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

โดย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ.

เลขเรียกหนังสือ: VCD 073/48 ประเภทของทรัพยากร: visual material Visual material; Type of visual material: ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ , 2547สถานะ: Items available for loan: [Call number: VCD 073/48] (1).

ชุดที่3.ครูภูมิปัญญาไทย เรื่องที่1.พลิกฟื้นผืนนาไทยกับภูมิปัญญาไทยยุคใหม่ - เรื่องที่2.ไม้เรียงชุมชนต้นแบบแห่งการเรียนรู้ [วีซีดี] /สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

โดย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ.

เลขเรียกหนังสือ: VCD 074/48 ประเภทของทรัพยากร: visual material Visual material; Type of visual material: ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ , 2547สถานะ: No items available Special Status (1).

ชุดที่ 3.ครูภูมิปัญญาไทย เรื่องที่1.เบญจวงศ์ ทรงคุณค่า..งามศิลปะการเรียนรู้ - เรื่องที่2.ภูมิปัญญากลุ่มแม่น้ำกลอง [วีซีดี] /สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

โดย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ.

เลขเรียกหนังสือ: VCD 075/48 ประเภทของทรัพยากร: visual material Visual material; Type of visual material: ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ , 2547สถานะ: Items available for loan: [Call number: VCD 075/48] (1).

ชุดที่3.ครูภูมิปัญญาไทย เรื่องที่1.โนรายุคใหม่ โนราศียาภัย - เรื่องที่2.มวยไทย..ยอดศิลปะการเรียนรู้ [วีซีดี] /สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

โดย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ.

เลขเรียกหนังสือ: VCD 076/48 ประเภทของทรัพยากร: visual material Visual material; Type of visual material: ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ , 2547สถานะ: Items available for loan: [Call number: VCD 076/48] (1).

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th