ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 5 จากทั้งหมด 81072 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
ชุดที่ 1.เทคนิคการจัดการเรียนการสอน เรื่องที่1.ฝึกอาชีพมุ่งเรียนรู้สู่อนาคต - เรื่องที่2.เรียนรู้เป็นเห็นคุณค่าภูผาขยะ [วีซีดี] /สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

โดย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ.

เลขเรียกหนังสือ: VCD 064/48 ประเภทของทรัพยากร: visual material Visual material; Type of visual material: ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ , 2547สถานะ: Items available for loan: [Call number: VCD 064/48] (1).

ชุดที่1.เทคนิคการจัดการเรียนการสอน เรื่องที่1.สนุกเรียนรู้นอกห้องเรียนที่โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดใน) - เรื่องที่2.มุ่งสู่ความคิดเป็นเลิศกับกีฬาในโรงเรียน [วีซีดี] /สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

โดย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ.

เลขเรียกหนังสือ: VCD 065/48 ประเภทของทรัพยากร: visual material Visual material; Type of visual material: ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ , 2548สถานะ: Items available for loan: [Call number: VCD 065/48] (1).

ชุดที่1.เทคนิคการจัดการเรียนการสอน เรื่องที่1.สนุกเรียนเคมีที่มีโรงเรียนกาฬสินธุ์ - เรื่องที่2.องค์ความรู้สู่แผนผัง [วีซีดี] /สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

โดย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ.

เลขเรียกหนังสือ: VCD 066/48 ประเภทของทรัพยากร: visual material Visual material; Type of visual material: ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ , 2547สถานะ: Items available for loan: [Call number: VCD 066/48] (1).

ชุดที่ 1.เทคนิคการจัดการเรียนการสอน เรื่องที่1.โรงเรียนบ้านโพธิ์ตะวันออก - เรื่องที่2.เพลินเรียนรู้ด้วยหัวเรื่องที่บ้านโปร่ง [วีซีดี] /สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

โดย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ.

เลขเรียกหนังสือ: VCD 067/48 ประเภทของทรัพยากร: visual material Visual material; Type of visual material: ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ , 2547สถานะ: Items available for loan: [Call number: VCD 067/48] (1).

ชุดที่1.เทคนิคการจัดการเรียนการสอน เรื่องที่1.วิชาเด่นเรียนเล่นที่วัดป้อม -เรื่องที่2.เรียนแบบร่วมมือร่วมใจ [วีซีดี] /สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

โดย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ.

เลขเรียกหนังสือ: VCD 068/48 ประเภทของทรัพยากร: visual material Visual material; Type of visual material: ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ , 2547สถานะ: Items available for loan: [Call number: VCD 068/48] (1).

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th