ผลการค้นหาของคุณมี 94 จากทั้งหมด 80854 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
วิดีทัศน์รูปแบบการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา [วีซีดี] /กระทรวงศึกษาธิการ

โดย กระทรวงศึกษาธิการ.

ประเภทของทรัพยากร: visual material Visual material; Type of visual material: ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ , [2548?]สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: VCD 072/47] (1).

วิดีทัศน์รูปแบบการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาระดับประถมศึกษา [วีซีดี] /กระทรวงศึกษาธิการ

โดย กระทรวงศึกษาธิการ.

ประเภทของทรัพยากร: visual material Visual material; Type of visual material: ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ , [2548?]สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: VCD 073/47] (1).

ห้องสมุดมีชีวิต = Living library [วีซีดี] /ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.

ประเภทของทรัพยากร: visual material Visual material; Type of visual material: ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพ ฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2549ชื่อเรื่องอื่น: Living library.สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

สารคดีสายธารน้ำพระทัย ตอน1 เขื่อนกระเสียว จังหวัดสุพรรณบุรี [วีซีดี] /บ.เจเนซิล มีเดียคอม จำกัด

โดย บ.เจเนซีส มีเดียคอม จำกัด.

ประเภทของทรัพยากร: visual material Visual material; Type of visual material: ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพ ฯ : บ.เจเนซิล มีเดียคอม จำกัด, 2550ชื่อเรื่องอื่น: โครงการเขื่อนกระเสียว จังหวัดสุพรรณบุรี.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: VCD 0019/50] (1).

สารคดีสายธารน้ำพระทัย ตอนที่ 2 เรื่องโครงการเขื่อนคลองท่าด่าน จังหวัดนครนายก [วีซีดี] /บ.เจเนซีส มีเดียคอม จำกัด

โดย บ.เจเนซีส มีเดียคอม จำกัด.

ประเภทของทรัพยากร: visual material Visual material; Type of visual material: ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพ ฯ : บ.เจเนซีส มีเดียคอม จำกัด, 2550ชื่อเรื่องอื่น: โครงการเขื่อนคลองท่าด่าน จังหวัดนครนายก.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: VCD 0019/50 c.2] (1).

สารคดีสายธารนำพระทัย ตอนที่ 3 โครงการพัฒนาลุ่มน้ำสาขาแม่นำนครนายก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ [ VCD ] /บ.เจเนซิส มีเดียคอม จำกัด

โดย บ.เจเนซีส มีเดียคอม จำกัด.

ประเภทของทรัพยากร: visual material Visual material; Type of visual material: ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บ.เจเนซิส มีเดียคอม จำกัด, 2550ชื่อเรื่องอื่น: โครงการพัฒนาลุ่มนำสาขาแม่นำนครนายก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: VCD 0021/50] (1).

สารคดีสายธารน้ำพระทัย ตอนที่ 4 โครงการชลประทานมูโนะอันเนื่องมาจากพระราชดำริ [VCD] /บ.เจเนซีส มีเดียคอม จำกัด

โดย บ.เจเนซีส มีเดียคอม จำกัด.

ประเภทของทรัพยากร: visual material Visual material; Type of visual material: ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บ.เจเนซีส มีเดียคอม จำกัด, 2550ชื่อเรื่องอื่น: โครงการชลประทานมูโนะอันเนื่องมาจากพระราชดำริ.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: VCD 0022/50] (1).

สารคดีสายธารน้ำพระทัย ตอนที่ 5 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยนกเค้า จังหวัดสกลนคร [VCD] /บ.เจเนซีส มีเดียคอม จำกัด

โดย บ.เจเนซีส มีเดียคอม จำกัด.

ประเภทของทรัพยากร: visual material Visual material; Type of visual material: ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บ.เจเนซีส มีเดียคอม จำกัด, 2550ชื่อเรื่องอื่น: โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยนกเค้า จังหวัดสกลนคร.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: VCD 0023/50] (1).

สารคดีสายธารน้ำพระทัย ตอนที่ 6 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยเดียก จังหวัดสกลนคร [VCD] /บ.เจเนซีส มีเดียคอม จำกัด

โดย บ.เจเนซีส มีเดียคอม จำกัด.

ประเภทของทรัพยากร: visual material Visual material; Type of visual material: ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บ.เจเนซีส มีเดียคอม จำกัด, 2550ชื่อเรื่องอื่น: โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยเดียก จังหวัดสกลนคร.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: VCD 0024/50] (1).

สารคดีสายธารนำพระทัย ตอนที่ 7 โครงการพัฒนาลุ่มน้ำก่ำ จังหวัดสกลนคร [VCD] /บ.เจเนซีส มีเดียคอม จำกัด

โดย บ.เจเนซีส มีเดียคอม จำกัด.

ประเภทของทรัพยากร: visual material Visual material; Type of visual material: ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บ.เจเนซีส มีเดียคอม จำกัด, 2550ชื่อเรื่องอื่น: โครงการพัฒนาลุ่มน้ำก่ำ จังหวัดสกลนคร.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: VCD 0025/50] (1).

สารคดีสายธารน้ำพระทัย ตอนที่ 8 โครงการขุดลอกหนองเบ็น จังหวัดขอนแก่น [VCD] /บ.เจเนซีส มีเดียคอม จำกัด

โดย บ.เจเนซีส มีเดียคอม จำกัด.

ประเภทของทรัพยากร: visual material Visual material; Type of visual material: ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บ.เจเนซีส มีเดียคอม จำกัด, 2550ชื่อเรื่องอื่น: โครงการขุดลอกหนองเบ็น จังหวัดขอนแก่น.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: VCD 0026/50] (1).

สารคดีสายธารน้ำพระทัย ตอนที่ 9 โครงการเขื่อนน้ำเชิญ จังหวัดขอนแก่น [VCD] /บ.เจเนซีส มีเดียคอม จำกัด

โดย บ.เจเนซีส มีเดียคอม จำกัด.

ประเภทของทรัพยากร: visual material Visual material; Type of visual material: ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บ.เจเนซีส มีเดียคอม จำกัด, 2550ชื่อเรื่องอื่น: โครงการเขื่อนน้ำเชิญ จังหวัดขอนแก่น.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: VCD 0027/50] (1).

สารคดีสายธารน้ำพระทัย ตอนที่ 10 โครงการลุ่มน้ำลำนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ [VCD] /บ.เจเนซิส มีเดียคอม จำกัด

โดย บ.เจเนซีส มีเดียคอม จำกัด.

ประเภทของทรัพยากร: visual material Visual material; Type of visual material: ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ :บ.เจเนซิส มีเดียคอม จำกัด, 2550ชื่อเรื่องอื่น: โครงการลุ่มน้ำลำนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: VCD 0028/50] (1).

สารคดีสายธารน้ำพระทัย ตอนที่ 11 โครงการเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล จังหวัดเชียงใหม่ [VCD] /บ.เจเนซิส มีเดียคอม จำกัด

โดย บ.เจเนซีส มีเดียคอม จำกัด.

ประเภทของทรัพยากร: visual material Visual material; Type of visual material: ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ :บ.เจเนซิส มีเดียคอม จำกัด, 2550ชื่อเรื่องอื่น: โครงการเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล จังหวัดเชียงใหม่.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: VCD 0029/50] (1).

สารคดีสายธารน้ำพระทัย ตอนที่ 12 โครงการเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล จังหวัดเชียงใหม่ (ตอนที่ 2) [VCD] /บ.เจเนซิส มีเดียคอม จำกัด

โดย บ.เจเนซีส มีเดียคอม จำกัด.

ประเภทของทรัพยากร: visual material Visual material; Type of visual material: ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บ.เจเนซิส มีเดียคอม จำกัด , 2550ชื่อเรื่องอื่น: โครงการเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล จังหวัดเชียงใหม่ (ตอนที่ 2).สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: VCD 0030/50] (1).

สารคดีสายธารน้ำพระทัย ตอนที่ 13 โครงการเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ (ตอนที่ 1) [VCD] /บ.เจเนซิส มีเดียคอม จำกัด

โดย บ.เจเนซีส มีเดียคอม จำกัด.

ประเภทของทรัพยากร: visual material Visual material; Type of visual material: ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บ.เจเนซิส มีเดียคอม จำกัด, 2550ชื่อเรื่องอื่น: โครงการเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ (ตอนที่ 1).สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: VCD 0031/50] (1).

สารคดีสายธารน้ำพระทัย ตอนที่ 14 โครงการเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ (ตอนที่ 2) [VCD] /บ.เจเนซิส มีเดียคอม จำกัด

โดย บ.เจเนซีส มีเดียคอม จำกัด.

ประเภทของทรัพยากร: visual material Visual material; Type of visual material: ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บ.เจเนซิส มีเดียคอม จำกัด, 2550ชื่อเรื่องอื่น: โครงการเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ (ตอนที่ 2).สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: VCD 0032/50] (1).

วิดีทัศน์รูปแบบการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา [วีซีดี] /กระทรวงศึกษาธิการ

โดย กระทรวงศึกษาธิการ.

ประเภทของทรัพยากร: visual material Visual material; Type of visual material: ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ , 2547สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: VCD 067/47] (1).

วิดีทัศน์รูปแบบการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษาระดับมัธยมศึกษา [วีซีดี] /กระทรวงศึกษาธิการ

โดย กระทรวงศึกษาธิการ.

ประเภทของทรัพยากร: visual material Visual material; Type of visual material: ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ , [2548?]สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: VCD 068/47] (1).

วิดีทัศน์รูปแบบการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระะการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา [วีซีดี] /กระทรวงศึกษาธิการ

โดย กระทรวงศึกษาธิการ.

ประเภทของทรัพยากร: visual material Visual material; Type of visual material: ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ, [2548?]สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: VCD 069/47] (1).

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th