ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 1084 จากทั้งหมด 81091 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
โครงการพระราชดำริชั่งหัวมัน ภาคภาษาอังกฤษ [video recording] /มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี.

เลขเรียกหนังสือ: โครงการพระราชดำริ ประเภทของทรัพยากร: computer file Computer file; รูปแบบ: electronic ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2559สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านฉบับเต็ม สถานะ: No items available

Bike For Dad @ เพชรบุรี [videorecording] /มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี.

เลขเรียกหนังสือ: การบริการวิชาการ ประเภทของทรัพยากร: computer file Computer file; รูปแบบ: electronic ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2559สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านฉบับเต็ม สถานะ: No items available

BIKE FOR DAD @ PHETCHABURI [videorecording] /มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี.

เลขเรียกหนังสือ: การบริการวิชาการ ประเภทของทรัพยากร: computer file Computer file; รูปแบบ: electronic ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2559สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านฉบับเต็ม สถานะ: No items available

โฟมจำเป็นกว่าที่คิด / [videorecording] /ผู้บรรยาย อภิวัฒน์ หิรัญประดิษฐ์, วสันต์ กลิ่นชั้น, เอกวุฒิ ทรัพย์เจริญ และ Ron Ardres ; [จัดโดย] ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ.

โดย ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ | วสันต์ กลิ่นชั้น | อภิวัฒน์ หิรัญประดิษฐ์ | เอกวุฒิ ทรัพย์เจริญ | Ardres, Ron.

เลขเรียกหนังสือ: DVD 00002 ประเภทของทรัพยากร: visual material Visual material; Type of visual material: videorecording ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ, 2555ชื่อเรื่องอื่น: งานบรรยาย โฟมจำเป็นกว่าที่คิด /.สถานะ: Items available for loan: [Call number: DVD 00002] (1).

เพิ่มคุณค่าสินค้าด้วยไอเดียบรรจุภัณฑ์ / [videorecording] /ผู้บรรยาย Tadatoshi Sato ; [จัดโดย] ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ.

โดย ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ | Sato, Tadatoshi.

เลขเรียกหนังสือ: DVD 00007 ประเภทของทรัพยากร: visual material Visual material; Type of visual material: videorecording ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ, 2550ชื่อเรื่องอื่น: งานบรรยาย เพิ่มคุณค่าสินค้าด้วยไอเดียบรรจุภัณฑ์ [videorecording] : วันที่ 28 กรกฎาคม 2550 เวลา 14:00-16:30 สถานที่ร้านภรณี ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC).สถานะ: Items available for loan: [Call number: DVD 00007] (1).

ดูผีอินดี้ กับ Third Class Citizen / [videorecording] /ผู้บรรยาย ไพรัช คุ้มวัน, นิติพงศ์ ถิ่นทัพไทย, ทราย เจริญปุระ ; [จัดโดย] ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ.

โดย ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ | ไพรัช คุ้มวัน | นิติพงศ์ ถิ่นทัพไทย | ทราย เจริญปุระ.

เลขเรียกหนังสือ: DVD 00009 ประเภทของทรัพยากร: visual material Visual material; Type of visual material: videorecording ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ, 2553ชื่อเรื่องอื่น: งานบรรยาย ดูผีอินดี้ กับ Third Class Citizen [videorecording] : วันที่ 26 พฤศจิกายน 2553 เวลา 18.30-20.30 สถานที่ ออดิทอเรียม ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC)..สถานะ: Items available for loan: [Call number: DVD 00009] (1).

ขายผีไทย ไปไกลกว่าผีเทศ / [videorecording] /ผู้บรรยาย บรรจง ปิสัญธนะกูล ; [จัดโดย] ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ.

โดย ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ | บรรจง ปิสัญธนะกูล.

เลขเรียกหนังสือ: DVD 00030 ประเภทของทรัพยากร: visual material Visual material; Type of visual material: videorecording ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ, 2553ชื่อเรื่องอื่น: งานบรรยาย ขายผีไทย ไปไกลกว่าผีเทศ [videorecording] : วันที่ 03 ธันวาคม 2553 เวลา 15.00-17.00 สถานที่ ออดิทอเรียม ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC)..สถานะ: Items available for loan: [Call number: DVD 00030] (1).

เบื้องหลังนิทรรศการ จับคู่คิด พลิกโฉมวัสดุไทย / [videorecording] /ผู้บรรยาย ม.ล.ปรเมศ วรวรรณ, จุฑามาส บูรณะเจตน์, ปิติ อัมระรงค์, ดร.สุภาวี ศิรินคราภรณ์, กฤษณ์ เย็นสุดใจ, ดร.รชพร ชูช่วย, ชมพูนุท วีรกิตติ ; [จัดโดย] ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ.

โดย ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ | ปรเมศ วรวรรณ | จุฑามาส บูรณะเจตน์ | ปิติ อัมระรงค์ | สุภาวี ศิรินคราภรณ์ | กฤษณ์ เย็นสุดใจ | รชพร ชูช่วย | ชมพูนุท วีรกิตติ.

เลขเรียกหนังสือ: DVD 00012 ประเภทของทรัพยากร: visual material Visual material; Type of visual material: videorecording ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ, 2554ชื่อเรื่องอื่น: งานเสวนา เบื้องหลังนิทรรศการ จับคู่คิด พลิกโฉมวัสดุไทย [videorecording] : วันที่ 27 สิงหาคม 2554 เวลา 14.00-17.00 สถานที่ ออดิทอเรียม ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC)..สถานะ: Items available for loan: [Call number: DVD 00012] (1).

World Top Designer Brands : Knowledge Sharing / [videorecording] /ผู้บรรยาย Susan Sullivan, Lori Weitzner, Yoshi Asami ; [จัดโดย] ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ.

โดย ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ | Sullivan, Susan | Weitzner, Lori | Asami, Yoshi.

เลขเรียกหนังสือ: DVD 00014 ประเภทของทรัพยากร: visual material Visual material; Type of visual material: videorecording ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ, 2555ชื่อเรื่องอื่น: งานสัมมนา World Top Designer Brands : Knowledge Sharing [videorecording] : วันที่ 10 พฤษภาคม 2555 เวลา 09.30-18.00 สถานที่ ห้องออดิทอเรียม ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC)..สถานะ: Items available for loan: [Call number: DVD 00014] (1).

โครงการการสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ด้วยความคิดสร้างสรรค์ / [videorecording] /ผู้บรรยาย ผศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต และ ชมพูนุท วีรกิตติ ; [จัดโดย] ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ.

โดย ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ | สิงห์ อินทรชูโต | ชมพูนุท วีรกิตติ.

เลขเรียกหนังสือ: DVD 00015 ประเภทของทรัพยากร: visual material Visual material; Type of visual material: videorecording ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ, 2554ชื่อเรื่องอื่น: งานสัมมนา โครงการการสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ด้วยความคิดสร้างสรรค์ [videorecording] : วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 11.00-17.30 สถานที่ ห้องออดิทอเรียม ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC)..สถานะ: Items available for loan: [Call number: DVD 00015] (1).

ผลักดันนวัตกรรมในอุตสาหกรรมสิ่งทอ เพื่อเปิดโอกาสการเข้าเขตการค้าเสรี ในปี ค.ศ.2015 / [videorecording] /ผู้บรรยาย ดร.จักรกฤษณ์ ดวงพัสตรา, ผศ.กรทิพย์ เตชะเมธีกุล ; [จัดโดย] ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ.

โดย ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ | จักรกฤษณ์ ดวงพัสตรา | กรทิพย์ เตชะเมธีกุล | จักรกฤษณ์ ดวงพัสตรา | กรทิพย์ เตชะเมธีกุล.

เลขเรียกหนังสือ: DVD 00017 ประเภทของทรัพยากร: visual material Visual material; Type of visual material: videorecording ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ, 2554ชื่อเรื่องอื่น: งานสัมมนา ผลักดันนวัตกรรมในอุตสาหกรรมสิ่งทอ เพื่อเปิดโอกาสการเข้าเขตการค้าเสรี ในปี ค.ศ.2015 [videorecording] : วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 12.30-16.30 สถานที่ ห้องออดิทอเรียม ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC)..สถานะ: Items available for loan: [Call number: DVD 00017] (1).

เจาะเทรนด์โลก โดย TCDC : แฟชั่น วัสดุ เทคโนโลยี สี พื้นที่ และการใช้ชีวิต Spring/Summer 2012 / [videorecording] /ผู้บรรยาย จรินทร์ทิพย์ ลียะวนิช, อนันดา อินทรอักษร, เลอชาติ ธรรมธีรเสถียร, กริยา บิลยะลา และ ธีระ ฉันทสวัสดิ์ ; [จัดโดย] ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ.

โดย ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ | จรินทร์ทิพย์ ลียะวนิช | อนันดา อินทรอักษร | เลอชาติ ธรรมธีรเสถียร | กริยา บิลยะลา | ธีระ ฉันทสวัสดิ์.

เลขเรียกหนังสือ: DVD 00018 ประเภทของทรัพยากร: visual material Visual material; Type of visual material: videorecording ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ, 2554ชื่อเรื่องอื่น: งานสัมมนา เจาะเทรนด์โลก โดย TCDC: แฟชั่น วัสดุ เทคโนโลยี สี พื้นที่ และการใช้ชีวิต Spring/Summer 2012 [videorecording] : วันที่ วลา 31 มีนาคม - 1 เมษายน 2554 เวลา 14.00-17.30 สถานที่ ห้องออดิทอเรียม ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC)..สถานะ: Items available for loan: [Call number: DVD 00018] (1).

เบิกทาง SMEs ตีตลาดสีเขียว / [videorecording] /ผู้บรรยาย ดร.กิตตินันท์ อันนานนท์, ดร.เปรมฤดี กาญจนปิยะ, ปฐม ชัยพฤกษทล, กิตติภณ วงศ์สิริโสภณ ; [จัดโดย] ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ.

โดย ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ | กิตตินันท์ อันนานนท์ | เปรมฤดี กาญจนปิยะ | ปฐม ชัยพฤกษทล | กิตติภณ วงศ์สิริโสภณ.

เลขเรียกหนังสือ: DVD 00019 ประเภทของทรัพยากร: visual material Visual material; Type of visual material: videorecording ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ, 2554ชื่อเรื่องอื่น: งานสัมมนาเชิงปฎิบัติการ เบิกทาง SMEs ตีตลาดสีเขียว [videorecording] : วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 10.30-18.00 สถานที่ ห้องออดิทอเรียม ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC)..สถานะ: Items available for loan: [Call number: DVD 00019] (1).

เปิดปมมนตร์สะกด : ทำไมสื่อจึงมีอิทธิพลครอบงำชีวิต / [videorecording] /ผู้บรรยาย Gee Thomson ; [จัดโดย] ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ.

โดย ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ | Thomson, Gee.

เลขเรียกหนังสือ: DVD 00025 ประเภทของทรัพยากร: visual material Visual material; Type of visual material: videorecording ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ, 2555ชื่อเรื่องอื่น: การบรรยาย เปิดปมมนตร์สะกด : ทำไมสื่อจึงมีอิทธิพลครอบงำชีวิต [videorecording] : วันที่ 18 ธันวาคม 2551 เวลา 18.00-19.00 สถานที่ ห้องออดิทอเรียม ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC)..สถานะ: Items available for loan: [Call number: DVD 00025] (1).

ความรู้เรื่องไม้ / [videorecording] /ผู้บรรยาย สมานชัย อธิพันธุ์อำไพ ; [จัดโดย] ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ.

โดย ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ | สมานชัย อธิพันธุ์อำไพ.

เลขเรียกหนังสือ: DVD 00026 ประเภทของทรัพยากร: visual material Visual material; Type of visual material: videorecording ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ, 2555ชื่อเรื่องอื่น: การบรรยาย ความรู้เรื่องไม้ [videorecording] : วันที่ 01 มีนาคม 2555 เวลา 14.00-16.30 สถานที่ ห้องออดิทอเรียม ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC)..สถานะ: Items available for loan: [Call number: DVD 00026] (1).

วัสดุที่เป็นมิตรสำหรับการออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม / [videorecording] /ผู้บรรยาย ดร. ซินเธีย ไทเลอร์ ; [จัดโดย] ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ.

โดย ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ | Tyler, Cynthia.

เลขเรียกหนังสือ: DVD 00027 ประเภทของทรัพยากร: visual material Visual material; Type of visual material: videorecording ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ, 2550ชื่อเรื่องอื่น: การบรรยาย วัสดุที่เป็นมิตรสำหรับการออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม [videorecording] : วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2550 เวลา 14.00-16.30 สถานที่ ห้องออดิทอเรียม ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC)..สถานะ: Items available for loan: [Call number: DVD 00027] (1).

เปลี่ยนไอเดียให้เป็นทุน – จาก Games Workshop สู่ Tomb Raider / [videorecording] /ผู้บรรยาย เอียน ลิฟวิ่งสโตน ; [จัดโดย] ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ.

โดย ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ | Livingstone, Ian.

เลขเรียกหนังสือ: DVD 00032 ประเภทของทรัพยากร: visual material Visual material; Type of visual material: videorecording ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ, 2554ชื่อเรื่องอื่น: งานบรรยาย เปลี่ยนไอเดียให้เป็นทุน – จาก Games Workshop สู่ Tomb Raider [videorecording] : วันที่ 25 มีนาคม 2554 เวลา 19.00-20.30 สถานที่ ออดิทอเรียม ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC)..สถานะ: Items available for loan: [Call number: DVD 00032] (1).

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th