ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 1084 จากทั้งหมด 81075 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
โครงการการสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ด้วยความคิดสร้างสรรค์ / [videorecording] /ผู้บรรยาย ชัยประนิน วิสุทธิผล, นฤมล ศรีคำขลิบ และ ไพพรรณ หลักแหลม ; [จัดโดย] ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ.

โดย ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ | ชัยประนิน วิสุทธิผล | นฤมล ศรีคำขลิบ | ไพพรรณ หลักแหลม.

เลขเรียกหนังสือ: DVD 00021 ประเภทของทรัพยากร: visual material Visual material; Type of visual material: videorecording ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ, 2554ชื่อเรื่องอื่น: งานสัมมนา โครงการการสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ด้วยความคิดสร้างสรรค์ [videorecording] : วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 11.00-17.30 สถานที่ ห้องออดิทอเรียม ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC)..สถานะ: Items available for loan: [Call number: DVD 00021] (1).

กิจกรรมงานวันออกแบบอุตสาหกรรมโลก / [videorecording] /ผู้บรรยาย Ernest to ; [จัดโดย] ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ.

โดย ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ | To, Ernest.

เลขเรียกหนังสือ: DVD 00008 ประเภทของทรัพยากร: visual material Visual material; Type of visual material: videorecording ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ, 2551ชื่อเรื่องอื่น: งานบรรยาย กิจกรรมงานวันออกแบบอุตสาหกรรมโลก [videorecording] : วันที่ 28 มิถุนายน 2551 เวลา 11.00-17.00 สถานที่ ออดิทอเรียม ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC)..สถานะ: Items available for loan: [Call number: DVD 00008] (1).

วัสดุแห่งอนาคต : โอกาสทางธุรกิจของผลิตภัณฑ์เส้นใยธรรมชาติของไทย / [videorecording] /ผู้บรรยาย ม.ล. ภาวินี สันติศิริ ศนิชา ธนวิบูลย์ผล อุมาภรณ์ จันทร์สิริโชค และระพี ลีลาสิริ ; [จัดโดย] ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ.

โดย ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ | ภาวินี สันติศิริ | ศนิชา ธนวิบูลย์ผล | อุมาภรณ์ จันทร์สิริโชค | ระพี ลีลาสิริ.

เลขเรียกหนังสือ: DVD 00010 ประเภทของทรัพยากร: visual material Visual material; Type of visual material: videorecording ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ, 2549ชื่อเรื่องอื่น: งานเสวนา วัสดุแห่งอนาคต : โอกาสทางธุรกิจของผลิตภัณฑ์เส้นใยธรรมชาติของไทย [videorecording] : วันที่ 15 ธันวาคม 2549 เวลา 14.00-16.00 สถานที่ ห้องออดิทอเรียม ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC)..สถานะ: Items available for loan: [Call number: DVD 00010] (1).

Library 2.0 : จากแนวคิดสู่การประยุกต์ใช้จริง / [videorecording] /ผู้บรรยาย ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ ; [จัดโดย] ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ.

โดย ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ | ทรงพันธ์ เจิมประยงค์.

เลขเรียกหนังสือ: DVD 00013 ประเภทของทรัพยากร: visual material Visual material; Type of visual material: videorecording ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ, 2550ชื่อเรื่องอื่น: งานสัมมนา Library 2.0 : จากแนวคิดสู่การประยุกต์ใช้จริง [videorecording] : วันที่ 14 มิถุนายน 2550 เวลา 10.00-17.00 สถานที่ ห้องออดิทอเรียม ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC)..สถานะ: Items available for loan: [Call number: DVD 00013] (1).

โครงการความร่วมมือในการออกแบบระหว่างประเทศไทยและสวีเดน / [videorecording] /ผู้บรรยาย ภัทรพล จันทร์คำ ; [จัดโดย] ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ.

โดย ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ | ภัทรพล จันทร์คำ.

เลขเรียกหนังสือ: DVD 00020 ประเภทของทรัพยากร: visual material Visual material; Type of visual material: videorecording ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ, 2550ชื่อเรื่องอื่น: งานสัมมนาโครงการความร่วมมือในการออกแบบระหว่างประเทศไทยและสวีเดน [videorecording] : วันที่ 16 มิถุนายน 2550 เวลา 14.30-16.30 สถานที่ ห้องออดิทอเรียม ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC)..สถานะ: Items available for loan: [Call number: DVD 00020] (1).

อนาคตของนักวิชาชีพด้านความรู้ / [videorecording] /ผู้บรรยาย ดร. โฮเซ่-มารี กริฟฟิธส์, ดร.สมพร พุทธาพิทักษ์ผล ; [จัดโดย] ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ.

โดย ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ | กริฟฟิธส์, โฮเซ่-มารี | สมพร พุทธาพิทักษ์ผล.

เลขเรียกหนังสือ: DVD 00023 ประเภทของทรัพยากร: visual material Visual material; Type of visual material: videorecording ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ, 2550ชื่อเรื่องอื่น: งานเสวนา อนาคตของนักวิชาชีพด้านความรู้ [videorecording] : วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2550 เวลา 15.00-17.00 สถานที่ ห้องออดิทอเรียม ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC)..สถานะ: Items available for loan: [Call number: DVD 00023] (1).

Carlin Trend Book ถอดรหัสเทรนด์ยุโรป / [videorecording] /ผู้บรรยาย David Landart ; [จัดโดย] ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ.

โดย ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ | Landart, David.

เลขเรียกหนังสือ: DVD 00028 ประเภทของทรัพยากร: visual material Visual material; Type of visual material: videorecording ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ, 2551ชื่อเรื่องอื่น: งานอบรม Carlin Trend Book ถอดรหัสเทรนด์ยุโรป [videorecording] : วันที่ 19 มกราคม 2551 เวลา 09.30-16.45 สถานที่ ห้องออดิทอเรียม ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC)..สถานะ: Items available for loan: [Call number: DVD 00028] (1).

การออกแบบในภาพยนตร์แอนนิเมชั่นไทย / [videorecording] /ผู้บรรยาย วิศิษฎ์ ศาสนเที่ยง และ คมภิญญ์ เข็มกำเนิด ; [จัดโดย] ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ.

โดย ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ | วิศิษฎ์ ศาสนเที่ยง | คมภิญญ์ เข็มกำเนิด.

เลขเรียกหนังสือ: DVD 00029 ประเภทของทรัพยากร: visual material Visual material; Type of visual material: videorecording ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ, 2551ชื่อเรื่องอื่น: งานเสวนา การออกแบบในภาพยนตร์แอนนิเมชั่นไทย [videorecording] : วันที่ 28 เมษายน 2550 เวลา 17.00-18.400สถานที่ ห้องออดิทอเรียม ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC)..สถานะ: Items available for loan: [Call number: DVD 00029] (1).

การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ และพัฒนาผลิตภัณฑ์พลาสติก / [videorecording] /ผู้บรรยาย ดร.วุฒิพงษ์ รังษีสันติวานนท์ และ รศ.ดร.วิโรจน์ ลิ่มตระการ ; [จัดโดย] ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ.

โดย ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ | วุฒิพงษ์ รังษีสันติวานนท์ | วิโรจน์ ลิ่มตระการ.

เลขเรียกหนังสือ: DVD 00031 ประเภทของทรัพยากร: visual material Visual material; Type of visual material: videorecording ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ, 2550ชื่อเรื่องอื่น: งานบรรยาย การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ และพัฒนาผลิตภัณฑ์พลาสติก [videorecording] : วันที่ 26 มิถุนายน 2550 เวลา 11.00-18.00 สถานที่ ออดิทอเรียม ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC)..สถานะ: Items available for loan: [Call number: DVD 00031] (1).

อนาคตแห่งดิจิทัล : ประกอบนิทรรศการ DigiPlay เล่นสนุกยุคดิจิทัล / [videorecording] /ผู้บรรยาย โทบี้ บาร์นส์ ; [จัดโดย] ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ.

โดย ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ | Barnes, Toby.

เลขเรียกหนังสือ: DVD 00033 ประเภทของทรัพยากร: visual material Visual material; Type of visual material: videorecording ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ, 2554ชื่อเรื่องอื่น: งานบรรยาย อนาคตแห่งดิจิทัล : ประกอบนิทรรศการ DigiPlay เล่นสนุกยุคดิจิทัล [videorecording] : วันที่ 26 มีนาคม 2554 เวลา 16.00-16.45 สถานที่ ออดิทอเรียม ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC)..สถานะ: Items available for loan: [Call number: DVD 00033] (1).

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th