ผลการค้นหาของคุณมี 69 จากทั้งหมด 81038 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
วีดิทัศน์ เทคโนโลยี / กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

โดย กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม.

เลขเรียกหนังสือ: 602 ก463ว ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2539สถานะ: Items available for loan: [Call number: 602 ก463ว] (1).

รายงานผลการใช้สื่อชุด We are ADEC : Thailand เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ในกิจกรรมชุมนุมภาษาอังกฤษ / กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ

โดย กัญนิกา พราหมณ์พิทักษ์ | กรมวิชาการ.

เลขเรียกหนังสือ: 371.13 ร451 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print festschrift ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ, 2544สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.13 ร451] (1).

TV Video schematic

เลขเรียกหนังสือ: 621.388 T92 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: ม.ป.ท. : ม.ป.พ, ม.ป.ปสถานะ: Items available for loan: [Call number: 621.388 T92] (3).

เทคนิคการตรวจซ่อม วี ดี โอ เทป / ชูเกียรติ จันทรานี

โดย ชูเกียรติ จันทรานี.

เลขเรียกหนังสือ: 621.388 ช642ท ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนช่างเทคนิคเทพนิมิต, 2527สถานะ: Items available for loan: [Call number: 621.388 ช642ท] (1).

เทคนิคการช่อม วีดีโอเทป วีซีพี / เจน สงสมพันธุ์

โดย เจน สงสมพันธุ์.

เลขเรียกหนังสือ: 621.3883 จ689ท ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาบันอิเล็กทรอนิกส์กรุงเทพฯ, 2534สถานะ: Items available for loan: [Call number: 621.3883 จ689ท] (3).

เทคนิคการทำงานวีดีโอเทปการตรวจซ่อมทุกระบบ / บรรณาธิการฝ่ายวิชาการวารสารอีเลคตรอน 79

โดย กองบรรณาธิการฝ่ายวิชาการวารสารอีเลคตรอน 79.

เลขเรียกหนังสือ: 621.388 ก344 ท ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วารสารอีเลคตรอน 79, 2530สถานะ: Items available for loan: [Call number: 621.388 ก344 ท] (1).

คู่มือการใช้วีดีทัศน์เสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ชุด Funny Story / อุ้มบุญ สิงห์อัศวิน, ผู้เรียบเรียง

โดย อุ้มบุญ สิงห์อัศวิน.

เลขเรียกหนังสือ: 372.6521 อ743ค ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2542สถานะ: Items available for loan: [Call number: 372.6521 อ743ค] (2).

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th