ผลการค้นหาของคุณมี 10 จากทั้งหมด 81038 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
วีดิทัศน์ เทคโนโลยี / กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

โดย กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม.

เลขเรียกหนังสือ: 602 ก463ว ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2539สถานะ: Items available for loan: [Call number: 602 ก463ว] (1).

TV Video schematic

เลขเรียกหนังสือ: 621.388 T92 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: ม.ป.ท. : ม.ป.พ, ม.ป.ปสถานะ: Items available for loan: [Call number: 621.388 T92] (3).

เทคนิคการตรวจซ่อม วี ดี โอ เทป / ชูเกียรติ จันทรานี

โดย ชูเกียรติ จันทรานี.

เลขเรียกหนังสือ: 621.388 ช642ท ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนช่างเทคนิคเทพนิมิต, 2527สถานะ: Items available for loan: [Call number: 621.388 ช642ท] (1).

เทคนิคการช่อม วีดีโอเทป วีซีพี / เจน สงสมพันธุ์

โดย เจน สงสมพันธุ์.

เลขเรียกหนังสือ: 621.3883 จ689ท ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาบันอิเล็กทรอนิกส์กรุงเทพฯ, 2534สถานะ: Items available for loan: [Call number: 621.3883 จ689ท] (3).

เทคนิคการทำงานวีดีโอเทปการตรวจซ่อมทุกระบบ / บรรณาธิการฝ่ายวิชาการวารสารอีเลคตรอน 79

โดย กองบรรณาธิการฝ่ายวิชาการวารสารอีเลคตรอน 79.

เลขเรียกหนังสือ: 621.388 ก344 ท ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วารสารอีเลคตรอน 79, 2530สถานะ: Items available for loan: [Call number: 621.388 ก344 ท] (1).

การถ่ายวิดีโอและการตัดต่อ = Shooting and editing / ระดมศักดิ์ อุทัยชิต บรรณาธิการ

โดย ระดมศักดิ์ อุทัยชิต.

เลขเรียกหนังสือ: 778.59 ก454 ประเภทของทรัพยากร: article Article; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ก.พล, 2547ชื่อเรื่องอื่น: Shooting and editing.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 778.59 ก454] (3).

การลำดับภาพอย่างสร้างสรรค์สำหรับงานผลิตวีดิทัศน์ = Creative editing in video production / สุธี พลพงษ์

โดย สุธี พลพงษ์.

เลขเรียกหนังสือ: 778.59 ส786ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บพิธการพิมพ์, 2545ชื่อเรื่องอื่น: Creative editing in video production.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 778.59 ส786ก] (8).
Special Status (1).

ตัดต่อวิดีโอ ง่ายนิดเดียว / ผู้เขียน: ทวีทรัพย์ จิตติวัฒนานุกุล ; บรรณาธิการ: ธารี บางแก้ว

โดย ทวีทรัพย์ จิตติวัฒนานุกุล | ธารี บางแก้ว.

เลขเรียกหนังสือ: 778.53 ท195ต ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สวัสดี ไอที, 2545สถานะ: Items available for loan: [Call number: 778.53 ท195ต] (4).
Special Status (1).

การถ่ายและตัดต่อดิจิทัลวิดีโอ for dummies = Digital video for dummies / by Keith Underdahl ; ผู้แปลและเรียบเรียง ภูวดล ฉิมพลี, ศราวุธ นิรามัย

โดย อันเดอร์ดาห์ล, คีธ | ภูวดล ฉิมพลี | ศราวุธ นิรามัย.

เลขเรียกหนังสือ: 778.59 อ543ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ฟอร์ ดัมมี่ส์ ประเทศไทย, 2548ชื่อเรื่องอื่น: การถ่ายและตัดต่อดิจิทัลวิดีโอ ฟอร์ ดัมมี่ส์ | Digital video for dummies.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 778.59 อ543ก] (8).

การผลิตสื่อโทรทัศน์และวิดีทัศน์ = TV-video software in educational application / Yoichi Nishimoto ; วิภา อุตมฉันท์, ผู้แปลและเรียบเรียง

โดย นิชิโมโต, โยอิชิ | วิภา อุตมฉันท์.

เลขเรียกหนังสือ: 791.45023 น564ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538สถานะ: Items available for loan: [Call number: 791.45023 น564ก] (13).

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th