ผลการค้นหาของคุณมี 49 จากทั้งหมด 81038 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
โครงการการสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ด้วยความคิดสร้างสรรค์ / [videorecording] /ผู้บรรยาย ชัยประนิน วิสุทธิผล, นฤมล ศรีคำขลิบ และ ไพพรรณ หลักแหลม ; [จัดโดย] ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ.

โดย ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ | ชัยประนิน วิสุทธิผล | นฤมล ศรีคำขลิบ | ไพพรรณ หลักแหลม.

เลขเรียกหนังสือ: DVD 00021 ประเภทของทรัพยากร: visual material Visual material; Type of visual material: videorecording ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ, 2554ชื่อเรื่องอื่น: งานสัมมนา โครงการการสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ด้วยความคิดสร้างสรรค์ [videorecording] : วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 11.00-17.30 สถานที่ ห้องออดิทอเรียม ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC)..สถานะ: Items available for loan: [Call number: DVD 00021] (1).

กิจกรรมงานวันออกแบบอุตสาหกรรมโลก / [videorecording] /ผู้บรรยาย Ernest to ; [จัดโดย] ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ.

โดย ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ | To, Ernest.

เลขเรียกหนังสือ: DVD 00008 ประเภทของทรัพยากร: visual material Visual material; Type of visual material: videorecording ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ, 2551ชื่อเรื่องอื่น: งานบรรยาย กิจกรรมงานวันออกแบบอุตสาหกรรมโลก [videorecording] : วันที่ 28 มิถุนายน 2551 เวลา 11.00-17.00 สถานที่ ออดิทอเรียม ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC)..สถานะ: Items available for loan: [Call number: DVD 00008] (1).

เพิ่มคุณค่าสินค้าด้วยไอเดียบรรจุภัณฑ์ / [videorecording] /ผู้บรรยาย Tadatoshi Sato ; [จัดโดย] ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ.

โดย ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ | Sato, Tadatoshi.

เลขเรียกหนังสือ: DVD 00007 ประเภทของทรัพยากร: visual material Visual material; Type of visual material: videorecording ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ, 2550ชื่อเรื่องอื่น: งานบรรยาย เพิ่มคุณค่าสินค้าด้วยไอเดียบรรจุภัณฑ์ [videorecording] : วันที่ 28 กรกฎาคม 2550 เวลา 14:00-16:30 สถานที่ร้านภรณี ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC).สถานะ: Items available for loan: [Call number: DVD 00007] (1).

วัสดุแห่งอนาคต : โอกาสทางธุรกิจของผลิตภัณฑ์เส้นใยธรรมชาติของไทย / [videorecording] /ผู้บรรยาย ม.ล. ภาวินี สันติศิริ ศนิชา ธนวิบูลย์ผล อุมาภรณ์ จันทร์สิริโชค และระพี ลีลาสิริ ; [จัดโดย] ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ.

โดย ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ | ภาวินี สันติศิริ | ศนิชา ธนวิบูลย์ผล | อุมาภรณ์ จันทร์สิริโชค | ระพี ลีลาสิริ.

เลขเรียกหนังสือ: DVD 00010 ประเภทของทรัพยากร: visual material Visual material; Type of visual material: videorecording ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ, 2549ชื่อเรื่องอื่น: งานเสวนา วัสดุแห่งอนาคต : โอกาสทางธุรกิจของผลิตภัณฑ์เส้นใยธรรมชาติของไทย [videorecording] : วันที่ 15 ธันวาคม 2549 เวลา 14.00-16.00 สถานที่ ห้องออดิทอเรียม ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC)..สถานะ: Items available for loan: [Call number: DVD 00010] (1).

Library 2.0 : จากแนวคิดสู่การประยุกต์ใช้จริง / [videorecording] /ผู้บรรยาย ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ ; [จัดโดย] ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ.

โดย ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ | ทรงพันธ์ เจิมประยงค์.

เลขเรียกหนังสือ: DVD 00013 ประเภทของทรัพยากร: visual material Visual material; Type of visual material: videorecording ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ, 2550ชื่อเรื่องอื่น: งานสัมมนา Library 2.0 : จากแนวคิดสู่การประยุกต์ใช้จริง [videorecording] : วันที่ 14 มิถุนายน 2550 เวลา 10.00-17.00 สถานที่ ห้องออดิทอเรียม ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC)..สถานะ: Items available for loan: [Call number: DVD 00013] (1).

ผลักดันนวัตกรรมในอุตสาหกรรมสิ่งทอ เพื่อเปิดโอกาสการเข้าเขตการค้าเสรี ในปี ค.ศ.2015 / [videorecording] /ผู้บรรยาย ดร.จักรกฤษณ์ ดวงพัสตรา, ผศ.กรทิพย์ เตชะเมธีกุล ; [จัดโดย] ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ.

โดย ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ | จักรกฤษณ์ ดวงพัสตรา | กรทิพย์ เตชะเมธีกุล | จักรกฤษณ์ ดวงพัสตรา | กรทิพย์ เตชะเมธีกุล.

เลขเรียกหนังสือ: DVD 00017 ประเภทของทรัพยากร: visual material Visual material; Type of visual material: videorecording ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ, 2554ชื่อเรื่องอื่น: งานสัมมนา ผลักดันนวัตกรรมในอุตสาหกรรมสิ่งทอ เพื่อเปิดโอกาสการเข้าเขตการค้าเสรี ในปี ค.ศ.2015 [videorecording] : วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 12.30-16.30 สถานที่ ห้องออดิทอเรียม ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC)..สถานะ: Items available for loan: [Call number: DVD 00017] (1).

โครงการความร่วมมือในการออกแบบระหว่างประเทศไทยและสวีเดน / [videorecording] /ผู้บรรยาย ภัทรพล จันทร์คำ ; [จัดโดย] ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ.

โดย ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ | ภัทรพล จันทร์คำ.

เลขเรียกหนังสือ: DVD 00020 ประเภทของทรัพยากร: visual material Visual material; Type of visual material: videorecording ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ, 2550ชื่อเรื่องอื่น: งานสัมมนาโครงการความร่วมมือในการออกแบบระหว่างประเทศไทยและสวีเดน [videorecording] : วันที่ 16 มิถุนายน 2550 เวลา 14.30-16.30 สถานที่ ห้องออดิทอเรียม ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC)..สถานะ: Items available for loan: [Call number: DVD 00020] (1).

อนาคตของนักวิชาชีพด้านความรู้ / [videorecording] /ผู้บรรยาย ดร. โฮเซ่-มารี กริฟฟิธส์, ดร.สมพร พุทธาพิทักษ์ผล ; [จัดโดย] ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ.

โดย ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ | กริฟฟิธส์, โฮเซ่-มารี | สมพร พุทธาพิทักษ์ผล.

เลขเรียกหนังสือ: DVD 00023 ประเภทของทรัพยากร: visual material Visual material; Type of visual material: videorecording ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ, 2550ชื่อเรื่องอื่น: งานเสวนา อนาคตของนักวิชาชีพด้านความรู้ [videorecording] : วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2550 เวลา 15.00-17.00 สถานที่ ห้องออดิทอเรียม ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC)..สถานะ: Items available for loan: [Call number: DVD 00023] (1).

Carlin Trend Book ถอดรหัสเทรนด์ยุโรป / [videorecording] /ผู้บรรยาย David Landart ; [จัดโดย] ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ.

โดย ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ | Landart, David.

เลขเรียกหนังสือ: DVD 00028 ประเภทของทรัพยากร: visual material Visual material; Type of visual material: videorecording ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ, 2551ชื่อเรื่องอื่น: งานอบรม Carlin Trend Book ถอดรหัสเทรนด์ยุโรป [videorecording] : วันที่ 19 มกราคม 2551 เวลา 09.30-16.45 สถานที่ ห้องออดิทอเรียม ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC)..สถานะ: Items available for loan: [Call number: DVD 00028] (1).

การออกแบบในภาพยนตร์แอนนิเมชั่นไทย / [videorecording] /ผู้บรรยาย วิศิษฎ์ ศาสนเที่ยง และ คมภิญญ์ เข็มกำเนิด ; [จัดโดย] ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ.

โดย ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ | วิศิษฎ์ ศาสนเที่ยง | คมภิญญ์ เข็มกำเนิด.

เลขเรียกหนังสือ: DVD 00029 ประเภทของทรัพยากร: visual material Visual material; Type of visual material: videorecording ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ, 2551ชื่อเรื่องอื่น: งานเสวนา การออกแบบในภาพยนตร์แอนนิเมชั่นไทย [videorecording] : วันที่ 28 เมษายน 2550 เวลา 17.00-18.400สถานที่ ห้องออดิทอเรียม ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC)..สถานะ: Items available for loan: [Call number: DVD 00029] (1).

การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ และพัฒนาผลิตภัณฑ์พลาสติก / [videorecording] /ผู้บรรยาย ดร.วุฒิพงษ์ รังษีสันติวานนท์ และ รศ.ดร.วิโรจน์ ลิ่มตระการ ; [จัดโดย] ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ.

โดย ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ | วุฒิพงษ์ รังษีสันติวานนท์ | วิโรจน์ ลิ่มตระการ.

เลขเรียกหนังสือ: DVD 00031 ประเภทของทรัพยากร: visual material Visual material; Type of visual material: videorecording ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ, 2550ชื่อเรื่องอื่น: งานบรรยาย การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ และพัฒนาผลิตภัณฑ์พลาสติก [videorecording] : วันที่ 26 มิถุนายน 2550 เวลา 11.00-18.00 สถานที่ ออดิทอเรียม ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC)..สถานะ: Items available for loan: [Call number: DVD 00031] (1).

อนาคตแห่งดิจิทัล : ประกอบนิทรรศการ DigiPlay เล่นสนุกยุคดิจิทัล / [videorecording] /ผู้บรรยาย โทบี้ บาร์นส์ ; [จัดโดย] ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ.

โดย ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ | Barnes, Toby.

เลขเรียกหนังสือ: DVD 00033 ประเภทของทรัพยากร: visual material Visual material; Type of visual material: videorecording ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ, 2554ชื่อเรื่องอื่น: งานบรรยาย อนาคตแห่งดิจิทัล : ประกอบนิทรรศการ DigiPlay เล่นสนุกยุคดิจิทัล [videorecording] : วันที่ 26 มีนาคม 2554 เวลา 16.00-16.45 สถานที่ ออดิทอเรียม ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC)..สถานะ: Items available for loan: [Call number: DVD 00033] (1).

สารคดีชุด" ไกลบ้าน" ตามรอยพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จประพาสยุโรป [เทปโทรทัศน์] /บริษัทแปซิฟิกอินเตอร์คอมมิวนิเคชั่น จำกัด

โดย บริษัท แปซิฟิค อินเตอร์คอมมิวนิเคชั่น จำกัด.

เลขเรียกหนังสือ: VT M0626/46 ประเภทของทรัพยากร: visual material Visual material; Type of visual material: videorecording ; Audience: General; ชื่อเรื่องอื่น: ตามรอยพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จประพาสยุโรป | ไกลบ้าน.สถานะ: Items available for loan: [Call number: VT M0626/46] (2).

Inspirational workshop ครั้งที่ 5 ตอน โล(โก๊)โก้ / [videorecording] /ผู้บรรยาย กฤษณะ ธนะธนิต และ วีร์ วีรพร ; [จัดโดย] ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ.

โดย ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ | กฤษณะ ธนะธนิต | วีร์ วีรพร.

เลขเรียกหนังสือ: DVD 00037 ประเภทของทรัพยากร: visual material Visual material; Type of visual material: videorecording สถานะ: Items available for loan: [Call number: DVD 00037] (1).

CHINESE NEW YEAR CONCERT 1 [ ซีดี - รอม ]

เลขเรียกหนังสือ: CD 0536 ประเภทของทรัพยากร: computer file Computer file; รูปแบบ: electronic ข้อมูลการพิมพ์: [ ม.ป.พ.? ] สถานะ: Items available for loan: [Call number: CD 0536] (1).

CHINE NEW YEAR CONCERT 2 [ ซีดี - รอม ]

เลขเรียกหนังสือ: CD 0537 ประเภทของทรัพยากร: computer file Computer file; รูปแบบ: electronic ข้อมูลการพิมพ์: [ ม.ป.พ. ? ] สถานะ: Items available for loan: [Call number: CD 0537] (1).

เพลงบรรเลงเพื่อการพักผ่อนแลเสริมสร้างมาธิ [ ซีดี-รอม ] /จำรัส เศวตาภรณ์

โดย จำรัส เศวตาภรณ์.

เลขเรียกหนังสือ: CD 0778 ประเภทของทรัพยากร: computer file Computer file; รูปแบบ: electronic ข้อมูลการพิมพ์: [ ม.ป.พ. ? ] สถานะ: Items available for loan: [Call number: CD 0778] (1).

โฟมจำเป็นกว่าที่คิด / [videorecording] /ผู้บรรยาย อภิวัฒน์ หิรัญประดิษฐ์, วสันต์ กลิ่นชั้น, เอกวุฒิ ทรัพย์เจริญ และ Ron Ardres ; [จัดโดย] ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ.

โดย ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ | วสันต์ กลิ่นชั้น | อภิวัฒน์ หิรัญประดิษฐ์ | เอกวุฒิ ทรัพย์เจริญ | Ardres, Ron.

เลขเรียกหนังสือ: DVD 00002 ประเภทของทรัพยากร: visual material Visual material; Type of visual material: videorecording ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ, 2555ชื่อเรื่องอื่น: งานบรรยาย โฟมจำเป็นกว่าที่คิด /.สถานะ: Items available for loan: [Call number: DVD 00002] (1).

ดูผีอินดี้ กับ Third Class Citizen / [videorecording] /ผู้บรรยาย ไพรัช คุ้มวัน, นิติพงศ์ ถิ่นทัพไทย, ทราย เจริญปุระ ; [จัดโดย] ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ.

โดย ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ | ไพรัช คุ้มวัน | นิติพงศ์ ถิ่นทัพไทย | ทราย เจริญปุระ.

เลขเรียกหนังสือ: DVD 00009 ประเภทของทรัพยากร: visual material Visual material; Type of visual material: videorecording ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ, 2553ชื่อเรื่องอื่น: งานบรรยาย ดูผีอินดี้ กับ Third Class Citizen [videorecording] : วันที่ 26 พฤศจิกายน 2553 เวลา 18.30-20.30 สถานที่ ออดิทอเรียม ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC)..สถานะ: Items available for loan: [Call number: DVD 00009] (1).

ขายผีไทย ไปไกลกว่าผีเทศ / [videorecording] /ผู้บรรยาย บรรจง ปิสัญธนะกูล ; [จัดโดย] ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ.

โดย ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ | บรรจง ปิสัญธนะกูล.

เลขเรียกหนังสือ: DVD 00030 ประเภทของทรัพยากร: visual material Visual material; Type of visual material: videorecording ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ, 2553ชื่อเรื่องอื่น: งานบรรยาย ขายผีไทย ไปไกลกว่าผีเทศ [videorecording] : วันที่ 03 ธันวาคม 2553 เวลา 15.00-17.00 สถานที่ ออดิทอเรียม ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC)..สถานะ: Items available for loan: [Call number: DVD 00030] (1).

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th