ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 439 จากทั้งหมด 81075 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
งานเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี = The centenary of Her Royal Highness Princess Srinagarindra

โดย สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ.

เลขเรียกหนังสือ: 923.1593 ส691ง ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บริษัทประชาชน, 2543สถานะ: Items available for loan: [Call number: 923.1593 ส691ง] (1).

บางสิ่งไม่เคยหวนกลับ / ผู้เขียน เยาวชนโครงการค่ายนักเขียนสารคดีครั้งที่ 5

โดย เยาวชนโครงการค่ายนักเขียนสารคดีครั้งที่ 5.

เลขเรียกหนังสือ: 895.9108 บ287 ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สารคดี, 2553สถานะ: Items available for loan: [Call number: 895.9108 บ287] (2).

พระราชบัญญัติ ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 / พิชัย นิลทองคำ

โดย พิชัย นิลทองคำ.

เลขเรียกหนังสือ: 345.081 พ642พศ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : อฑตยา มิเล็นเนียม, 2553สถานะ: Items available for loan: [Call number: 345.081 พ642พศ] (3).

การศึกษาความต้องการของเด็ก และเยาวชนในประเทศไทย / กรมการฝึกหัดครู

โดย กรมการฝึกหัดครู.

เลขเรียกหนังสือ: 360 ก492ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์การศาสนา, 2507สถานะ: Items available for loan: [Call number: 360 ก492ก] (1).

ชี้ทางสร้างเยาวชนไทยในทศวรรษหน้า / มนัส บุญประกอบ, บรรณาธิการ

โดย มนัส บุญประกอบ.

เลขเรียกหนังสือ: 305.235 ช636 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2541สถานะ: Items available for loan: [Call number: 305.235 ช636] (1).

รายงานการวิจัย เรื่อง ปัญหาการติดยาเสพติดของเยาวชนในจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดหนองคายตามทัศนะของข้าราชการและประชาชน / โส พัฒนสระคู

โดย โส พัฒนสระคู.

เลขเรียกหนังสือ: 615.9 ส971ป ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: อุดรธานี : ภาควิชาพื้นฐานการศึกษา คณะวิชาครุศาสตร์ สถาบันราชภัฎอุดรธานี, ม.ป.ปชื่อเรื่องอื่น: ปัญหาการติดยาเสพติดของเยาวชนในจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดหนองคายตามทัศนะของข้าราชการและประชาชน.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 615.9 ส971ป] (1).

รายงานการวิจัย เรื่อง สุขภาพจิตและบุคลิกภาพของเยาวชนจังหวัดเพชรบุรี / ชูศรี หลักเพชร, อบอวล หกสุวรรณ และรจนา รักการ

โดย ชูศรี หลักเพชร | อบอวล หกสุวรรณ | รจนา รักการ.

เลขเรียกหนังสือ: 155.25 ช685ส ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : วิทยาลัยครูเพชรบุรี, 2530ชื่อเรื่องอื่น: สุขภาพจิตและบุคลิกภาพของเยาวชนจังหวัดเพชรบุรี.สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก สถานะ: Items available for loan: [Call number: 155.25 ช685ส] (1).

เด็กน้อยแห่งท้องทุ่ง / มานพ แก้วสนิท

โดย มานพ แก้วสนิท.

เลขเรียกหนังสือ: ย ม443ด ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ; Audience: Juvenile; ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เอส แอนด์ เค พับลิชชิ่ง, 2539สถานะ: Items available for loan: [Call number: ย ม443ด] (3).

คู่มือผู้ชม / ปัญญาการพานิช

โดย ปัญญา การพานิช.

เลขเรียกหนังสือ: 796 ป524ค ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : ม.ป.พ., 2546สารสนเทศออนไลน์: [ Cover & Contents ] สถานะ: Items available for loan: [Call number: 796 ป524ค] (2).

นโยบายและแผนพัฒนาเยาวชนระยะยาว / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ

โดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

เลขเรียกหนังสือ: 305.23 น199 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, [2546?]สถานะ: Items available for loan: [Call number: 305.23 น199] (1).

เยาวชนอาสาสมัครตัวอย่างแห่งชาติ ประจำปี 2546 / สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและผู้พิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

โดย สำนักส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ.

เลขเรียกหนังสือ: 305.23 ย536 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2547?]สถานะ: Items available for loan: [Call number: 305.23 ย536] (1).

โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจสุขภาพ : การจัดกิจกรรมการเรียนรู้สุขภาพแบบมีส่วนร่วม พ.ศ. 2547 / อภิชาติ จำรัสฤทธิรงค์ ... [และคนอื่น ๆ]

โดย อภิชาติ จำรัสฤทธิรงค์ | มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม.

เลขเรียกหนังสือ: 613.0433 ค962 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นครปฐม : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2548ชื่อเรื่องอื่น: Project on the new generation adolescents and youth caringfor health : design of the integrated and participatory health and social well-being programs and activities, 2004.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 613.0433 ค962] (1).

20 ปี วันเยาวชนแห่งชาติ

โดย สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการและผู้สูงอายุ.

เลขเรียกหนังสือ: 305.2355 ย318 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, 2548สถานะ: Items available for loan: [Call number: 305.2355 ย318] (1).

การวิจัยและพัฒนายุทธศาสตร์ลานเยาวชนเพื่อพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ และคุณค่าแห่งตนของเยาวชนนอกโรงเรียน : วิทยานิพนธ์ = Research and Development of Youth-Activity Strategy on Developing the Emotional Intelligence and Self-Esteem of Out-of-School Youths / นิพนธ์ วงศ์โกศล

โดย นิพนธ์ วงศ์โกศล.

เลขเรียกหนังสือ: 155 น616ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : สถาบันราชภัฏเพชรบุรี, 2546หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. ยุทธศาสตร์การพัฒนา) -- สถาบันราชภัฏเพชรบุรี, 2546 ชื่อเรื่องอื่น: Research and Development of Youth-Activity Strategy on Developing the Emotional Intelligence and Self-Esteem of Out-of-School Youths.สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก | ประวัติผู้เขียน สถานะ: Items available for loan: [Call number: 155 น616ก] (1).

การละครสำหรับเยาวชน / พรรัตน์ ดำรุง

โดย พรรัตน์ ดำรุง.

เลขเรียกหนังสือ: 792 พ275ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547สถานะ: Items available for loan: [Call number: 792 พ275ก] (2).

รวมแนวทางการทำงานในศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง / โดย ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

โดย ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง.

เลขเรียกหนังสือ: 345.08 ร156 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง, [2550?]สถานะ: Items available for loan: [Call number: 345.08 ร156] (3).

เอกสารเสริมความรู้ทางด้านวิชาการเรื่อง การกันผู้กระทำผิดออกจากกระบวนการยุติธรรมทางอาญา สำหรับเด็กและเยาวชนและผลกระทบต่อสังคม / ศิริชัย จันทร์สว่าง

โดย ศิริชัย จันทร์สว่าง.

เลขเรียกหนังสือ: 345.08 ศ452อ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง สำนักงานศาลยุติธรรม, [2550?]ชื่อเรื่องอื่น: การกันผู้กระทำผิดออกจากกระบวนการยุติธรรมทางอาญา สำหรับเด็กและเยาวชนและผลกระทบต่อสังคม.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 345.08 ศ452อ] (1).

เอกสารการศึกษาเฉพาะกรณี เรื่อง การปลูกฝังและเสริมสร้างคุณธรรมในเด็กและเยาวชนของชาติ / นักศึกษาหลักสูตรการปฏิบัติการจิตวิทยาฝ่ายอำนวยการ รุ่นที่ 100 คณะที่ 4

โดย นักศึกษาหลักสูตรการปฏิบัติการจิตวิทยาฝ่ายอำนวยการ รุ่นที่ 100 คณะที่ 4.

เลขเรียกหนังสือ: 370.114 น378อ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: ม.ป.ท. : สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการปัองกันประเทศ กองบัญชาการทหารสูงสุด, 2550ชื่อเรื่องอื่น: การปลูกฝังและเสริมสร้างคุณธรรมในเด็กและเยาวชนของชาติ.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 370.114 น378อ] (1).

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th