ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 439 จากทั้งหมด 80854 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
ฤทธิ์ราหู / จ้อย นันทิวัชรินทร์

โดย จ้อย นันทิวัชรินทร์, ม.ล.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บรรณกิจ, 2525สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: ย จ199ฤ] (1).

หนูแพงรวยเพื่อน / พีระพล ธนะพานิช

โดย พีระพล ธนะพานิช.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพ ฯ : ปลาตะเพียน, 2532สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: ย พ792ห] (1).

น้ำใจ / พรจันทร์ จันทวิมล

โดย พรจันทร์ จันทวิมล.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ต้นอ้อ, 2528สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: ย พ228น] (2).

พลายทองหล่อ / จิระประภา บุณยนิตย์

โดย จิระประภา บุณยนิตย์.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ; Audience: Juvenile; ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ปาณยา, 2523สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: ย จ556พ] (2).

ลูกหมีปวดท้อง / พรจันทร์ จันทวิมล

โดย พรจันทร์ จันทวิมล.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ชมรมเด็ก, ม.ป.ปสามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: ย พ228ล] (1).

สามสีอยากเป็กเสือ / กัลยาณี บัวสรวง

โดย กัลยาณี บัวสรวง.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ; Audience: Juvenile; ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ปาณยา, 2521สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: ย ก384ส] (1).

ช่วยหนูด้วย / เกริก ยุ้นพันธ์

โดย เกริก ยุ้นพันธ์.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Audience: Juvenile; ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ต้นอ้อ, 2532สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: ย ก763ช] (1).

เปลือกหอยของไทย / สุรินทร์ มัจฉาชีพ

โดย สุรินทร์ มัจฉาชีพ.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ; Audience: Juvenile; ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : แพร่พิทยา , ม.ป.ปสามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: ย ส861ป] (2).

พระอาทิตย์พักร้อน / อรุณรัตน์ วิวรรธนะเดช

โดย อรุณรัตน์ วิวรรธนะเดช.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ; Audience: Juvenile; ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช, 2527สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: ย อ413พ] (1).

พระอาทิตย์พักร้อน / อรุณรัตน์ วิวรรธนะเดช

โดย อรุณรัตน์ วิวรรธนะเดช.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ; Audience: Juvenile; ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช , 2527สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: ย อ413พ] (1).

เงือกน้อย / อัศวิน อรุณแสง

โดย อัศวิน อรุณแสง.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพ ฯ : ศิริชัยการพิมพ์, ม.ป.ปสามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: ย อ579ง] (2).

ลูกไก่แสนกล / รำพูล แก้วงาม

โดย รำพูล แก้วงาม.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น, ม.ป.ปสามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: ย ร469ล] (1).

ลูกรัก / ประภาพันธุ์ (ภาณุพันธุ์) กรโกสียกาจ

โดย ประภาพันธุ์ (ภาณุพันธุ์) กรโกสียกาจ.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ปาณยา, 2522สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: ย ป340ล] (1).

ดอกท้อพบเทพธิดาดอย/ ถิรนันท์ อนวัช

โดย ถิรนันท์ อนวัช.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : นำอักษรการพิมพ์, ม.ป.ปสามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: ย ถ412ด] (1).

ทางสายตรงฉบับพิเศษ / เจือจันทร์ อัชพรรณ

โดย เจือจันทร์ อัชพรรณ.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Audience: Juvenile; ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ม.ป.ท., 2536สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: ย จ822ท] (1).

มุกดากับสาหร่าย / ดวงแก้ว กัลยาณ์

โดย ดวงแก้ว กัลยาณ์.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ; Audience: Juvenile; ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : แสงศิลป์การพิมพ์, 2532สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: ย ด154ม] (1).

คณิตคิดลัด / พยุทธ สกุลศักดิ์

โดย พยุทธ สกุลศักดิ์.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ; Audience: Juvenile; ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช , 2528สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: ย พ223ค] (1).

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th