ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 439 จากทั้งหมด 80853 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
จ้อยเบื่อรัง / จงรักษ์ ศิริตัน

โดย จงรักษ์ ศิริตัน.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพ ฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2524 สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: ย จ127จ] (1).

ตุ๊ดตู่คนสะอาด / ปริศนา สกุลทอง

โดย ปริศนา สกุลทอง.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพ ฯ : โรงพิมพ์การศาสนา , 2527สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: ย ป467ต] (1).

ซินเดอเรลลา / บริษัทโรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพ ฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2534สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: ย ซ319] (1).

หนังสืออ่านสำหรับเยาวชน = เพื่อนแท้ / ทำนุ อ้นประเสริฐ

โดย ทำนุ อ้นประเสริฐ.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพ ฯ : ไทยวัฒนาพานิช , 2528ชื่อเรื่องอื่น: เพื่อนแท้.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: บ ท422ห] (1).

ป๋องตกปลา / ปริศนา สกุลทอง

โดย ปริศนา สกุลทอง.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ; Audience: Specialized; ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพ ฯ : โรงพิมพ์การศาสนา , 2527สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: ย ป466ป] (1).

ไอศกรีมสามรส / สุจินดา อัศวไชยชาญ

โดย สุจินดา อัศวไชยชาญ.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ; Audience: Specialized; ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพ ฯ : สุวียาสาส์น, ม.ป.ปสามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: ย ส754อ] (1).

เจ้าด่างแสนซน / วนิดา สุขโข

โดย วนิดา สุขโข.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ; Audience: Specialized; ข้อมูลการพิมพ์: ม.ป.ท. : ม.ป.พ ม.ป.ปสามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: ย ว169จ] (1).

หนังสืออ่านเพิ่มเติม = เที่ยวที่ไหนในวันหยุด / ประพิณ ออกเวหา

โดย ประพิณ ออกเวหา.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพ ฯ : วัฒนาพานิช, 2527ชื่อเรื่องอื่น: เที่ยวที่ไหนในวันหยุด.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: ย ป327ห] (1).

หางใครเอ่ย / เอื้อมพร

โดย เอื้อมพร.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์กรุงธน, 2524สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: ย อ935ห] (1).

นกล่าเหยื่อ

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ; Audience: Juvenile; ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพ ฯ : โอเดียนสโตร์, ม.ป.ปสามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: ย น246] (2).

ช้างเผือก / อัศวิน อรุณแสง

โดย อัศวิน อรุณแสง.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ; Audience: Juvenile; ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพ ฯ : ศิริชียการพิมพ์, ม.ป.ปสามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: ย อ597ช] (1).

เกาลัดของกระรอก

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ; Audience: Juvenile; ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: ย ก746] (1).

สัตว์เคี้ยวเอื้อง / สุภัทรา กุลประสูตร...(และคนอื่นๆ)

โดย สุภัทรา กุลประสูตร.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ; Audience: Juvenile; ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2519สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: ย ส635] (1).

ลูกห่านโทน / ส. พุ่มสุวรรณ

โดย ส. พุ่มสุวรรณ.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ; Audience: Juvenile; ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2526สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: ย ส111ล] (1).

จิตรกรรมไทย / วิบูลย์ ลี้สุวรรณ

โดย วิบูลย์ ลี้สุวรรณ, 2490-.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ; Audience: Juvenile; ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : องค์การค้าของคุรุสภา, 2523สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: ย ว634จ] (1).

ดอกไม้ไทย / หลวงบุเรศรบำรุงการ

โดย บุเรศบำรุงการ, หลวง.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ; Audience: Juvenile; ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว 2517สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: ย บ651ด] (1).

ตุ๊กตุ๊กแสนวิเศษ / คริสติน สูงสว่าง

โดย คริสติน สูงสว่าง.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ; Audience: Juvenile; ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ดวงกมล, ม.ป.ปสามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: ย ค162ต] (1).

ซีมอน โบลิวาร์ / ดารกา

โดย ดารกา.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ; Audience: Juvenile; ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ชัยพฤกษ์, ม.ป.ปสามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: ย ด642ซ] (1).

ค้างคาวกิตติไทย / ภู ตะนาวศรี

โดย ภู ตะนาวศรี.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: patent ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ต้นอ้อ, 2531สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: ย ภ461ค] (1).

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th