ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 439 จากทั้งหมด 80854 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
พญากวางทอง / สายสิงห์ ศิริบุตร

โดย สายสิงห์ ศิริบุตร.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ; Audience: Juvenile; ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ดวงกมล, 2520สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: ย ส655พ] (1).

อวกาศแดนมหัศจรรย์ / เสถียร ณุวงศ์ศรี

โดย เสถียร ณุวงศ์ศรี.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2519สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: ย ส894อ] (1).

โอ้ ! อลิซ / แปลโดย โรจนา นาเจริญ

โดย โรจนา นาเจริญ.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 15ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มติชน, 2544สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 305.235 อ897] (1).

เขียด / ยูอิโน ชุนนิจิ

โดย ชุนนิจิ, ยูอิโน.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2524สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: ย ช618ข] (1).

อูฐน้อย. / การต์มณี ศักดิ์เจริญ

โดย กานต์มณี ศักดิ์เจริญ | สุธรรม ศิริทิพย์สาคร.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บรรณกิจ, 2522สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: ย ก432อ] (1).

วาจาสุภาษิต / เกษม บุญศรี

โดย เกษม บุญศรี.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ; Audience: Juvenile; ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2516สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: ย ก783ว] (1).

มะเหมี่ยวผจญภัย / เจษฎานันท์.

โดย เจษฎานันท์.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Audience: Juvenile; ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : อักษรวัฒนา, 2523สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: ย จ755ม] (1).

โอ๊คจอมอืด / ม.ล.จ้อย นันทิวัชรินทร์

โดย จ้อย นันทิวัชรินทร์, ม.ล.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ; Audience: Juvenile; ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บรรณกิจ, 2523สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: ย จ199อ] (1). Special Status (1).

เพื่อนของเจ้า / หม่อมดุษฎี บริพัฒตร ณ อยุธยา

โดย ดุษฎี บริพัตร ณ อยุธยา, หม่อม.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บรรณกิจ, 2520สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: ย ด731พ] (1).

ฝันดี / ทิพย์วาณี สนิทวงศ์ ณ อยุธยา

โดย ทิพย์วาณี สนิทวงศ์ ณ อยุธยา.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2519สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: ย ท471ฝ] (1).

โลกและอวกาศ / ฮาโรลด์ อี แทนเน็บบอม

โดย แทนเน็บบอม, ฮาโรลด์ อี.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ; Audience: Juvenile; ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2519สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: ย ท817ล] (1).

ปุยฝ้ายเด็กดี / มาชา (นามแฝง)

โดย มาชา (นามแฝง).

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บรรณกิจ, 2523สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: ย ม419ป] (1).

หนังสืออ่านเพิ่มเติมวิชาสังคมศึกษา เรื่อง = นก / บุญส่ง เลขะกุล

โดย บุญส่ง เลขะกุล.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ; Audience: Juvenile; ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2519ชื่อเรื่องอื่น: นก.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: ย บ583ห] (1).

สูง-เตี้ย / ประชุมพร สุวรรณตรา และ สุมิตรา เจณณวาสิน

โดย ประชุมพร สุวรรณตรา | สุมิตรา เจณณวาสิน.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ; Audience: Juvenile; ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บรรณกิจ, 2525สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: ย ป247ส] (1).

เสียงอะไร / ประชุมพร สุวรรณตรา

โดย ประชุมพร สุวรรณตรา.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ; Audience: Juvenile; ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บรรณกิจ, 2525สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: ย ป241ส] (1).

ดวงจันทร์ / ประยูร ร่มโพธิ์

โดย ประยูร ร่มโพธิ์.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ; Audience: Juvenile; ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : องค์การค้าของคุรุสภา, 2520สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: ย ป365ด] (2).

บรรณนิทัศน์สังเขปหนังสือสำหรับเด็กและเยาวชน / วรรณี ศิริสุนทร

โดย วรรณี ศิริสุนทร.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ; Audience: Juvenile; ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ภาพพิมพ์, 2528สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 029.4 ว271บ] (1).

รายงานการวิจัย เรื่อง วิสัยทัศน์ของเยาวชนไทยต่อการจัดการศึกษา / กระทรวงศึกษาธิการ

โดย กระทรวงศึกษาธิการ.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ, 2538ชื่อเรื่องอื่น: วิสัยทัศน์ของเยาวชนไทยต่อการจัดการศึกษา.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 371.14 ก463ร] (1).

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th