ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 355 จากทั้งหมด 80854 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
บางสิ่งไม่เคยหวนกลับ / ผู้เขียน เยาวชนโครงการค่ายนักเขียนสารคดีครั้งที่ 5

โดย เยาวชนโครงการค่ายนักเขียนสารคดีครั้งที่ 5.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สารคดี, 2553สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 895.9108 บ287] (2).

พระราชบัญญัติ ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 / พิชัย นิลทองคำ

โดย พิชัย นิลทองคำ.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : อฑตยา มิเล็นเนียม, 2553สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 345.081 พ642พศ] (3).

การศึกษาความต้องการของเด็ก และเยาวชนในประเทศไทย / กรมการฝึกหัดครู

โดย กรมการฝึกหัดครู.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์การศาสนา, 2507สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 360 ก492ก] (1).

เด็กน้อยแห่งท้องทุ่ง / มานพ แก้วสนิท

โดย มานพ แก้วสนิท.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ; Audience: Juvenile; ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เอส แอนด์ เค พับลิชชิ่ง, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: ย ม443ด] (3).

ชี้ทางสร้างเยาวชนไทยในทศวรรษหน้า / มนัส บุญประกอบ, บรรณาธิการ

โดย มนัส บุญประกอบ.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 305.235 ช636] (1).

รวมแนวทางการทำงานในศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง / โดย ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

โดย ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง, [2550?]สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 345.08 ร156] (2).

คู่มือเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมสำหรับเด็กและเยาวชน / ศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม

โดย สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม. ศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรม.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรม, 2553ชื่อเรื่องอื่น: คู่มือเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 305.235 ค695] (1).

คำอธิบายพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัว และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 / วิเศษ อ่อนตา

โดย วิเศษ อ่อนตา.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ปณรัชช, 2556สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 345.08 ว765ค] (1).

มุ่งสู่เป้าเข้าถึงแก่น : "โครงงานคุณธรรม" / ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

โดย ศูนย์คุณธรรม.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน), 2557ชื่อเรื่องอื่น: โครงงานคุณธรรม.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: คธ 170 ม624 2557] (1).

เยาวชนอาสาต้นกล้าท้องถิ่น / ธนิษฐา สุขะวัฒนะ และ สุมามาลย์ ชาวนา

โดย ธนิษฐา สุขะวัฒนะ | สุมามาลย์ ชาวนา | สถาบันพระปกเกล้า. วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า, 2558สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 307.14 ธ265ย 2558] (1).

โลกของหนูแหวน / ศราวก

โดย ศราวก.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ; Audience: Juvenile; ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ชัยพฤกษ์, 2515สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: ย ศ465ล] (1).

เพื่อนเจ้าเลห์ / สมศรี หวานใจ

โดย สมศรี หวานใจ.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: ม.ป.ท. : ม.ป.พ ม.ป.ปสามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: ย ส279พ] (1).

ลูกหมูจอมซน / ปริศนา สกุลทอง

โดย ปริศนา สกุลทอง.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

เยาวชนดีเด่นและผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเยาวชน ประจำปี 25.. / สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ

โดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ, [2542?]สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 305.23 ย536] (1).

คำอธิบายพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2534 / สุพจน์ กู้มานะชัย

โดย สุพจน์ กู้มานะชัย.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2543สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 345.08 ส826ค] (6).

นโยบายและแผนพัฒนาเยาวชนระยะยาว / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ

โดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, [2546?]สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 305.23 น199] (1).

คำอธิบายพร้อมด้วยรวมคำพิพากษาศาลฎีกาเกี่ยวกับพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2543 เรียงตามมาตรา / โดย พัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ

โดย พัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : พิมพ์อักษร, 2546สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 345.08 พ581ค] (2).

เยาวชนอาสาสมัครตัวอย่างแห่งชาติ ประจำปี 2546 / สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและผู้พิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

โดย สำนักส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2547?]สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 305.23 ย536] (1).

โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจสุขภาพ : การจัดกิจกรรมการเรียนรู้สุขภาพแบบมีส่วนร่วม พ.ศ. 2547 / อภิชาติ จำรัสฤทธิรงค์ ... [และคนอื่น ๆ]

โดย อภิชาติ จำรัสฤทธิรงค์ | มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นครปฐม : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2548ชื่อเรื่องอื่น: Project on the new generation adolescents and youth caringfor health : design of the integrated and participatory health and social well-being programs and activities, 2004.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 613.0433 ค962] (1).

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th