ผลการค้นหาของคุณมี 38 จากทั้งหมด 81091 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
งานเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี = The centenary of Her Royal Highness Princess Srinagarindra

โดย สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ.

เลขเรียกหนังสือ: 923.1593 ส691ง ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บริษัทประชาชน, 2543สถานะ: Items available for loan: [Call number: 923.1593 ส691ง] (1).

คู่มือผู้ชม / ปัญญาการพานิช

โดย ปัญญา การพานิช.

เลขเรียกหนังสือ: 796 ป524ค ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : ม.ป.พ., 2546สารสนเทศออนไลน์: [ Cover & Contents ] สถานะ: Items available for loan: [Call number: 796 ป524ค] (2).

ที่ระลึก การแข่งขันกีฬาเยาวชนคัดเลือกตัวแทน เขต 7 ครั้งที่8 จังหวัดเพชรบุรี 15-16 พฤศจิกายน 2534 / เพชรบุรี

โดย เพชรบุรี, จังหวัด.

เลขเรียกหนังสือ: 793 พ875ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print festschrift ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : อรุณการพิมพ์, 2534สถานะ: Items available for loan: [Call number: 793 พ875ก] (1).

เยาวชนเปิดใจ / เพทาย อมาตยกุล

โดย เพทาย อมาตยกุล.

เลขเรียกหนังสือ: 920.02 พ913ย ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print festschrift ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ ; สโสรลูกเสือกรุงเทพ, 2514สารสนเทศออนไลน์: [Cover] สถานะ: Items available for loan: [Call number: 920.02 พ913ย] (1).

รายงานผลการอบรมโครงการปีต้นไม้แห่งชาติหลักสูตรการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ / สำนักงานป่าไม้เขตเพชรบุรี

โดย ป่าไม้เขตเพชรบุรี, สำนักงาน.

เลขเรียกหนังสือ: 333.75 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กรมป่าไม้, 2531สถานะ: Items available for loan: [Call number: 333.75] (1).

วอลเลย์บอล

เลขเรียกหนังสือ: 796.325 ว442 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : ม.ป.พ., 2546สารสนเทศออนไลน์: [ Cover ] สถานะ: Items available for loan: [Call number: 796.325 ว442] (2).

ว่ายน้ำ / สุนทร วาดวงศ์ และคณะ

โดย สุนทร วาดวงศ์.

เลขเรียกหนังสือ: 797.21 ส788ว ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : ม.ป.พ., 2546สารสนเทศออนไลน์: [ Cover ] สถานะ: Items available for loan: [Call number: 797.21 ส788ว] (2).

กรีฑา

เลขเรียกหนังสือ: 796.42 ก442 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : ม.ป.พ., 2546สารสนเทศออนไลน์: [ Cover ] สถานะ: Items available for loan: [Call number: 796.42 ก442] (2).

ฟุตบอล / อารี ศรีสม... [และคณะ]

โดย อารี ศรีสม.

เลขเรียกหนังสือ: 796.334 อ658ฟ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : ม.ป.พ., 2546สารสนเทศออนไลน์: [ Cover ] สถานะ: Items available for loan: [Call number: 796.334 อ658ฟ] (2).

ลีลาศ / ทองหล่อ ม่วงน้อย ... [และคนอื่นๆ]

โดย ทองหล่อ ม่วงน้อย.

เลขเรียกหนังสือ: 793.33 ท322ล ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : ม.ป.พ., 2546สารสนเทศออนไลน์: [ Cover ] สถานะ: Items available for loan: [Call number: 793.33 ท322ล] (2).

รักบี้ฟุตบอล

เลขเรียกหนังสือ: 796.333 ร285 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : ม.ป.พ., 2546สารสนเทศออนไลน์: [ Cover ] สถานะ: Items available for loan: [Call number: 796.333 ร285] (2).

แฮนด์บอล / กิตติพงษ์ เทพพานิช ... [และคณะ]

โดย กิตติพงษ์ เทพพานิช.

เลขเรียกหนังสือ: 796.312 ก674ฮ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : ม.ป.พ., 2546สารสนเทศออนไลน์: [ Cover ] สถานะ: Items available for loan: [Call number: 796.312 ก674ฮ] (2).

สนุกเกอร์

เลขเรียกหนังสือ: 794.7 ส217 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : ม.ป.พ., 2546สารสนเทศออนไลน์: [ Cover ] สถานะ: Items available for loan: [Call number: 794.7 ส217] (2).

เทนนิส

เลขเรียกหนังสือ: 796.342 ท594 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : ม.ป.พ., 2546สารสนเทศออนไลน์: [ Cover ] สถานะ: Items available for loan: [Call number: 796.342 ท594] (2).

เทควันโด

เลขเรียกหนังสือ: 796.81 ท591 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : ม.ป.พ., 2546สารสนเทศออนไลน์: [ Cover ] สถานะ: Items available for loan: [Call number: 796.81 ท591] (2).

ยูโด

เลขเรียกหนังสือ: 796.815 ย477 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : ม.ป.พ., 2546สารสนเทศออนไลน์: [ Cover ] สถานะ: Items available for loan: [Call number: 796.815 ย477] (2).

จักรยาน

เลขเรียกหนังสือ: 796.6 จ226 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : ม.ป.พ., 2546สารสนเทศออนไลน์: [ Cover ] สถานะ: Items available for loan: [Call number: 796.6 จ226] (2).

แบดมินตัน / สงวน ตรีสกุล และคณะ

โดย สงวน ตรีสกุล และคณะ.

เลขเรียกหนังสือ: 796.345 ส138บ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : ม.ป.พ., 2546สารสนเทศออนไลน์: [ Cover ] สถานะ: Items available for loan: [Call number: 796.345 ส138บ] (2).

กอล์ฟ / ปรีชา จันทร์เปล่ง ... [และคนอื่นๆ]

โดย ปรีชา จันทร์เปล่ง.

เลขเรียกหนังสือ: 796.352 ป467ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : ม.ป.พ., 2546สารสนเทศออนไลน์: [ Cover ] สถานะ: Items available for loan: [Call number: 796.352 ป467ก] (2).

บาสเกตบอล / สาโรจน์ ธีรจารุกุล

โดย สาโรจน์ ธีรจารุกุล และคณะ.

เลขเรียกหนังสือ: 796.323 ส683บ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : ม.ป.พ., 2546สารสนเทศออนไลน์: [ Cover ] สถานะ: Items available for loan: [Call number: 796.323 ส683บ] (2).

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th