ผลการค้นหาของคุณมี 261 จากทั้งหมด 80854 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
เด็กน้อยแห่งท้องทุ่ง / มานพ แก้วสนิท

โดย มานพ แก้วสนิท.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ; Audience: Juvenile; ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เอส แอนด์ เค พับลิชชิ่ง, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: ย ม443ด] (3).

มุ่งสู่เป้าเข้าถึงแก่น : "โครงงานคุณธรรม" / ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

โดย ศูนย์คุณธรรม.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน), 2557ชื่อเรื่องอื่น: โครงงานคุณธรรม.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: คธ 170 ม624 2557] (1).

เยาวชนอาสาต้นกล้าท้องถิ่น / ธนิษฐา สุขะวัฒนะ และ สุมามาลย์ ชาวนา

โดย ธนิษฐา สุขะวัฒนะ | สุมามาลย์ ชาวนา | สถาบันพระปกเกล้า. วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า, 2558สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 307.14 ธ265ย 2558] (1).

รายงานประจำปี ... / ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี

โดย ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี, [2559]ชื่อเรื่องอื่น: รายงานประจำปี ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี.สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: อ 345.08 ศ365ร 2560] (1).

โลกของหนูแหวน / ศราวก

โดย ศราวก.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ; Audience: Juvenile; ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ชัยพฤกษ์, 2515สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: ย ศ465ล] (1).

เพื่อนเจ้าเลห์ / สมศรี หวานใจ

โดย สมศรี หวานใจ.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: ม.ป.ท. : ม.ป.พ ม.ป.ปสามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: ย ส279พ] (1).

ลูกหมูจอมซน / ปริศนา สกุลทอง

โดย ปริศนา สกุลทอง.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

นิทรรศการโครงการค่ายเยาวชนสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัย ครั้งที่ 6 ประจำปี 2558 = Young Artists Talent #6 Exhibition / จัดโดย สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ; บรรณาธิการ พิพัฒน์ เนี้ยวคงศักดิ์

โดย นิทรรศการโครงการค่ายเยาวชนสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัย (ครั้งที่ 6 : 2558 : กรุงเทพฯ) | พิพัฒน์ เนี้ยวคงศักดิ์ [บรรณาธิการ] | กระทรวงวัฒนธรรม. สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม, 2558ชื่อเรื่องอื่น: Young Artists Talent #6 Exhibition | 6th Young Artists Talent 2015.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 709.05 น594น 2558] (1).

การปฏิรูปประเทศไทยด้านการต่อต้านการทุจริตและการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของเยาวชน / ถวิลวดี บุรีกุล และคณะ

โดย ถวิลวดี บุรีกุล | สถาบันพระปกเกล้า.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2559สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 364.1323 ถ282ก 2559] (2).

พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 / กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.)

โดย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.).

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.), 2560สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 346 พ371 2560] (1).

บ้านน้อยในโพรงไม้ / ปิยตา วนนันทน์

โดย ปิยตา วนนันทน์.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Audience: Juvenile; ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ชมรมเด็ก, 2520สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: ย ป621บ] (1).

ป้อมเจอพ่อมด / สมบูรณ์ ศิงมานันท์

โดย สมบูรณ์ ศิงมานันท์.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ชมรมเด็ก, 2523สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: ย ส258ป] (1).

พลายลำดวน / วิริยะ สิริสิงห์

โดย วิริยะ สิริสิงห.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ชมรมเด็ก, 2527สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

พญากวางทอง / สายสิงห์ ศิริบุตร

โดย สายสิงห์ ศิริบุตร.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ; Audience: Juvenile; ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ดวงกมล, 2520สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: ย ส655พ] (1).

อวกาศแดนมหัศจรรย์ / เสถียร ณุวงศ์ศรี

โดย เสถียร ณุวงศ์ศรี.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2519สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: ย ส894อ] (1).

เขียด / ยูอิโน ชุนนิจิ

โดย ชุนนิจิ, ยูอิโน.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2524สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: ย ช618ข] (1).

อูฐน้อย. / การต์มณี ศักดิ์เจริญ

โดย กานต์มณี ศักดิ์เจริญ | สุธรรม ศิริทิพย์สาคร.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บรรณกิจ, 2522สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: ย ก432อ] (1).

วาจาสุภาษิต / เกษม บุญศรี

โดย เกษม บุญศรี.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ; Audience: Juvenile; ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2516สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: ย ก783ว] (1).

ความดีของแก้ว / ฉลอง พงศ์ผาสุก

โดย ฉลอง พงศ์ผาสุก.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ; Audience: Juvenile; ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ปาณยา, 2522สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: ย ฉ151ค] (2). Special Status (1).

มะเหมี่ยวผจญภัย / เจษฎานันท์.

โดย เจษฎานันท์.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Audience: Juvenile; ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : อักษรวัฒนา, 2523สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: ย จ755ม] (1).

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th