ผลการค้นหาของคุณมี 67 จากทั้งหมด 81091 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
บางสิ่งไม่เคยหวนกลับ / ผู้เขียน เยาวชนโครงการค่ายนักเขียนสารคดีครั้งที่ 5

โดย เยาวชนโครงการค่ายนักเขียนสารคดีครั้งที่ 5.

เลขเรียกหนังสือ: 895.9108 บ287 ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สารคดี, 2553สถานะ: Items available for loan: [Call number: 895.9108 บ287] (2).

พระราชบัญญัติ ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 / พิชัย นิลทองคำ

โดย พิชัย นิลทองคำ.

เลขเรียกหนังสือ: 345.081 พ642พศ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : อฑตยา มิเล็นเนียม, 2553สถานะ: Items available for loan: [Call number: 345.081 พ642พศ] (3).

การศึกษาความต้องการของเด็ก และเยาวชนในประเทศไทย / กรมการฝึกหัดครู

โดย กรมการฝึกหัดครู.

เลขเรียกหนังสือ: 360 ก492ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์การศาสนา, 2507สถานะ: Items available for loan: [Call number: 360 ก492ก] (1).

ชี้ทางสร้างเยาวชนไทยในทศวรรษหน้า / มนัส บุญประกอบ, บรรณาธิการ

โดย มนัส บุญประกอบ.

เลขเรียกหนังสือ: 305.235 ช636 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2541สถานะ: Items available for loan: [Call number: 305.235 ช636] (1).

คู่มือเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมสำหรับเด็กและเยาวชน / ศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม

โดย สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม. ศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรม.

เลขเรียกหนังสือ: 305.235 ค695 ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรม, 2553ชื่อเรื่องอื่น: คู่มือเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 305.235 ค695] (1).

คำอธิบายพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัว และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 / วิเศษ อ่อนตา

โดย วิเศษ อ่อนตา.

เลขเรียกหนังสือ: 345.08 ว765ค ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ปณรัชช, 2556สถานะ: Items available for loan: [Call number: 345.08 ว765ค] (1).

เยาวชนดีเด่นและผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเยาวชน ประจำปี 25.. / สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ

โดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ.

เลขเรียกหนังสือ: 305.23 ย536 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ, [2542?]สถานะ: Items available for loan: [Call number: 305.23 ย536] (1).

คำอธิบายพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2534 / สุพจน์ กู้มานะชัย

โดย สุพจน์ กู้มานะชัย.

เลขเรียกหนังสือ: 345.08 ส826ค ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2543สถานะ: Items available for loan: [Call number: 345.08 ส826ค] (6).

นโยบายและแผนพัฒนาเยาวชนระยะยาว / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ

โดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

เลขเรียกหนังสือ: 305.23 น199 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, [2546?]สถานะ: Items available for loan: [Call number: 305.23 น199] (1).

คำอธิบายพร้อมด้วยรวมคำพิพากษาศาลฎีกาเกี่ยวกับพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2543 เรียงตามมาตรา / โดย พัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ

โดย พัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ.

เลขเรียกหนังสือ: 345.08 พ581ค ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : พิมพ์อักษร, 2546สถานะ: Items available for loan: [Call number: 345.08 พ581ค] (2).

เยาวชนอาสาสมัครตัวอย่างแห่งชาติ ประจำปี 2546 / สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและผู้พิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

โดย สำนักส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ.

เลขเรียกหนังสือ: 305.23 ย536 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2547?]สถานะ: Items available for loan: [Call number: 305.23 ย536] (1).

20 ปี วันเยาวชนแห่งชาติ

โดย สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการและผู้สูงอายุ.

เลขเรียกหนังสือ: 305.2355 ย318 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, 2548สถานะ: Items available for loan: [Call number: 305.2355 ย318] (1).

เอกสารคำสอนกฎหมายเกี่ยวกับความผิดของเด็กและเยาวชน / อัจฉรียา ชูตินันทน์

โดย อัจฉรียา ชูตินันทน์.

เลขเรียกหนังสือ: 345.08 อ514อ ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2548ชื่อเรื่องอื่น: กฎหมายเกี่ยวกับความผิดของเด็กและเยาวชน.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 345.08 อ514อ] (1).

ร่างคู่มือแนวทางปฏิบัติของศาลยุติธรรมตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 / ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

โดย ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง | ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง.

เลขเรียกหนังสือ: 345.08 ศ365ร ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง, 2547สถานะ: Items available for loan: [Call number: 345.08 ศ365ร] (1).

รวมแนวทางการทำงานในศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง / โดย ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

โดย ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง.

เลขเรียกหนังสือ: 345.08 ร156 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง, [2550?]สถานะ: Items available for loan: [Call number: 345.08 ร156] (3).

เอกสารเสริมความรู้ทางด้านวิชาการเรื่อง การกันผู้กระทำผิดออกจากกระบวนการยุติธรรมทางอาญา สำหรับเด็กและเยาวชนและผลกระทบต่อสังคม / ศิริชัย จันทร์สว่าง

โดย ศิริชัย จันทร์สว่าง.

เลขเรียกหนังสือ: 345.08 ศ452อ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง สำนักงานศาลยุติธรรม, [2550?]ชื่อเรื่องอื่น: การกันผู้กระทำผิดออกจากกระบวนการยุติธรรมทางอาญา สำหรับเด็กและเยาวชนและผลกระทบต่อสังคม.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 345.08 ศ452อ] (1).

เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาวิชาการผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวทั่วราชอาณาจักร ประจำปี พ.ศ. 2545 ระหว่างวันที่ 1-3 กุมภาพันธ์ 2545 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร เรื่องกระบวนการพิจารณาคดีเด็กและเยาวชน / โดย ศิริชัย จันทร์สว่าง, จัดโดย ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

โดย ศิริชัย จันทร์สว่าง | ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง | การประชุมสัมมนาวิชาการผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวทั่วราชอาณาจักร เรื่องกระบวนการพิจารณาคดีเด็กและเยาวชน (2545 : กรุงเทพฯ).

เลขเรียกหนังสือ: 345.08 ศ452อก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง, [2545]ชื่อเรื่องอื่น: กระบวนการพิจารณาคดีเด็กและเยาวชน.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 345.08 ศ452อก] (1).

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว ปรับปรุงใหม่

เลขเรียกหนังสือ: 345.08 พ371 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สูตรไพศาล, 2550ชื่อเรื่องอื่น: พระราชบัญญัติจัดตั้ง : วิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว ฉบับสมบูรณ์ 2553.สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สถานะ: Items available for loan: [Call number: 345.08 พ371] (2).

โลกกว้าง ทางแคบ เดินอย่างไร ไม่หลงทาง / คณะวิจัย ชูจิรา กองแก้ว ... [และคนอื่น ๆ]

โดย ชูจิรา กองแก้ว | กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.).

เลขเรียกหนังสือ: 364.36 ล963 ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน, 2550สถานะ: Items available for loan: [Call number: 364.36 ล963] (1).

รายงานการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนสู่การเป็นคนดีของสังคม / อัญชลี มาพันธ์ ; ถวัลย์ มาศจรัส, บรรณาธิการ

โดย อัญชลี มาพันธ์ | ถวัลย์ มาศจรัส.

เลขเรียกหนังสือ: 370.11407 อ525ร ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ธารอักษร, 2552สถานะ: Items available for loan: [Call number: 370.11407 อ525ร] (3).

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th