ผลการค้นหาของคุณมี 20 จากทั้งหมด 80854 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
เมื่ออยากซื้อของถูก / จันทิมา เหล่าจันทร์

โดย จันทิมา เหล่าจันทร์.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Audience: Juvenile; ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น, 2526สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: ย จ264ม] (2).

หางใครเอ่ย / เอื้อมพร

โดย เอื้อมพร.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์กรุงธน, 2524สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: ย อ935ห] (1).

รายงานการวิจัย เรื่อง หนังสืออ่านสำหรับเยาวชน / นิศา ชูโต และพินิจ ศุภมัสดุอังกูร

โดย นิศา ชูโต | พินิจ ศุภมัสดุอังกูร.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ, 2528ชื่อเรื่องอื่น: หนังสืออ่านสำหรับเยาวชน.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 028.8 น687ห] (3).

บุคคลสำคัญของโลก / จินตนา ศิริอาชาวัฒนา, บรรณาธิการ

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 1991สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: ย บ722] (7).

หนังสือส่งเสริมการอ่านระดับประถมศึกษา เรื่อง = นิทานพื้นเมืองของเอเชียสำหรับเด้กทั่วทุกดินแดน / ศูนย์วัฒนธรรมเอเชียของยูเนสโก ; หม่อมหลวงรสคนธ์ อิศรเสนา, ผู้แปล

โดย ศูนย์วัฒนธรรมเอเชียแห่งยูเนสโก | หม่อมหลวง รสคนธ์ อิศรเสนา.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว , 2525ชื่อเรื่องอื่น: นิทานพื้นเมืองของเอเชีย.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: ย ศ734ห] (6).

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th